Page 1 of 1

อยากหัดเขียนโค๊ด VBA ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ

Posted: Sat Mar 17, 2018 10:49 am
by sosadboy
ผมมีความต้องการที่จะหัดเขียนโค๊ด VBA เพื่อมาใช้กับการทำงานครับ ตอนนี้ผมเริ่มจากการบันทึกมาโครเพื่อช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานต่างๆใน Excel แล้วก็ศึกษาการเขียนโค๊ดตามเว็ปต่างๆ รวมถึงเว็ปนี้ด้วยครับ ซึ่งผมติดอยู่ที่การศึกษาการเขียนโค๊ดจากเว็ป เพราะโค๊ดที่เขียนขึ้นเองจะแตกต่างจากการบันทึกมาโคร และมีส่วนที่ผมไม่เข้าใจอยู่มาก จึงอยากสอบถามผู้มีประสบการณ์ทุกท่านว่าถ้าผมอยากขยับจากแค่การบันทึกมาโครเพื่อใช้งาน มาเป็นผู้เขียนโค๊ดเพื่อใช้เอง ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ หรือต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก่อนหรือไม่ครับ (เช่น ภาษาซี เพราะผมสังเกตุว่ามีการใช้ฟังก์ชั่นคล้ายๆ กัน) หากแนะนำเป็นลำดับขั้นได้จะดีมากครับ ขอบคุณล่วงหน้าไว้ด้วยครับ

Re: อยากหัดเขียนโค๊ด VBA ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ

Posted: Sat Mar 17, 2018 11:05 am
by snasui
:D สำหรับมือใหม่ศึกษาจากตำรา ฝึกฝน บันทึก Macro เพื่อดู Code นำไปปรับใช้กับ Code ที่เขียนขึ้นเอง การบันทึก Macro คือการเรียนรู้
VBA ที่ดีที่สุดทางหนึง หากเมื่อบันทึก Macro แล้วได้ Code ที่ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการ หรือศึกษาเพิ่มเติมตามเว็บแล้วไม่เข้าใจ นำสิ่งที่ติดปัญหามาถามกันที่นี่ได้เสมอครับ

การจะให้ชำนาญได้เร็วจะต้องมีปัญหาให้แก้ มีงานให้ทำ ฝึกฝนไปตามลำดับ การเริ่มจากตำราจะเป็นประโยชน์มากเพราะตำราส่วนใหญ่จะเรียงลำดับเนื้อหาที่จำเป็นก่อนหลังไว้ให้แล้วครับ

ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีทางลัดสำหรับการเรียนโปรแกรม จะต้องอาศัยความรู้บวกกับประสบการณ์จึงจะชำนาญการเขียนโปรแกรมได้ครับ

ผมเริ่มจาก Excel และชุด Microsoft Office แล้วไปต่อที่ VB, C#, SQL และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมดครับ

Re: อยากหัดเขียนโค๊ด VBA ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ

Posted: Sat Mar 17, 2018 11:35 am
by sosadboy
ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้คำแนะนำ โดยส่วนตัวจะพยายามทำเองก่อนหากไม่ติดปัญหาหรือต้องการใช้งานจริงๆ ก็ไม่ค่อยอยากนำมาโพสต์ถามสักเท่าไหร่ เพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าหากทำสำเร็จโดยการศึกษาเองจะรู้สึกว่าเข้าใจได้มากกว่า และส่วนหนึ่งก็เกรงใจหลายๆท่านที่กรุณาสละเวลามาให้คำแนะนำอยู่บ่อยครั้ง ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

Re: อยากหัดเขียนโค๊ด VBA ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ

Posted: Sat Mar 17, 2018 12:04 pm
by snasui
:D ที่นี่คือฟอรัมสำหรับถามตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตอบปัญหาเกิดจากความสมัครใจ หลายคนถือเป็นการเรียนรู้เพราะได้พบกับปัญหาหลากหลายแบบจะได้ใช้ปัญหาเหล่านั้นฝึกการคิดการแก้ปัญหาไปด้วย

ขอให้ถามได้ตามที่ต้องการไม่ต้องเกรงใจ ผมสร้างฟอรัมนี้มาเพื่อการถามตอบโดยเฉพาะ แต่หากเป็นเรื่องของ Programming จำเป็นต้องศึกษาแหล่งอื่นมาก่อนจนพอมีความรู้ระดับหนึ่ง เขียนเองได้บ้าง นำสิ่งที่ติดปัญหามาถาม จะได้ถามตอบกันได้กระชับตรงประเด็นครับ

Re: อยากหัดเขียนโค๊ด VBA ควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนครับ

Posted: Mon Apr 09, 2018 10:12 am
by jojo83
ขอบคุณมากๆ ครับ เริ่มมีไฟในการเรียนเลยครับ
snasui wrote:
Sat Mar 17, 2018 11:05 am
:D สำหรับมือใหม่ศึกษาจากตำรา ฝึกฝน บันทึก Macro เพื่อดู Code นำไปปรับใช้กับ Code ที่เขียนขึ้นเอง การบันทึก Macro คือการเรียนรู้
VBA ที่ดีที่สุดทางหนึง หากเมื่อบันทึก Macro แล้วได้ Code ที่ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการ หรือศึกษาเพิ่มเติมตามเว็บแล้วไม่เข้าใจ นำสิ่งที่ติดปัญหามาถามกันที่นี่ได้เสมอครับ

การจะให้ชำนาญได้เร็วจะต้องมีปัญหาให้แก้ มีงานให้ทำ ฝึกฝนไปตามลำดับ การเริ่มจากตำราจะเป็นประโยชน์มากเพราะตำราส่วนใหญ่จะเรียงลำดับเนื้อหาที่จำเป็นก่อนหลังไว้ให้แล้วครับ

ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีทางลัดสำหรับการเรียนโปรแกรม จะต้องอาศัยความรู้บวกกับประสบการณ์จึงจะชำนาญการเขียนโปรแกรมได้ครับ

ผมเริ่มจาก Excel และชุด Microsoft Office แล้วไปต่อที่ VB, C#, SQL และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมดครับ