Page 1 of 1

ความประมาท

Posted: Thu Nov 16, 2017 7:29 am
by snasui
:!: ความประมาท :!:

เมื่อเขาไม่ สุงสิง อยู่นิ่งเฉย
เจ้าก็เลย ชอบชิ่ง พาดพิงเขา
เจ้าเขียนแขวะ ทำลาย ไม่บรรเทา
เพื่อให้เจ้า ดูดี ในชีวา

เขาทำสิ่ง ยิ่งใหญ่ ไกลกว่านัก
ไม่ซ้ำซาก ดังเจ้า เฝ้าค้นหา
จ้องจับผิด คิดร้าย ไม่ลดรา
มันจะพา โง่เขลา ดังเจ้าทำ

นับเป็นความ ประมาท เสียชาติเกิด
ผู้ประเสิรฐ ท่านว่า มันน่าขำ
ไขว่คว้าเงา เขาไป ให้ระกำ
จะตกต่ำ ดำดิ่ง ยิ่งทวีฯ