🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
lek
Member
Member
Posts: 13
Joined: Fri Apr 15, 2011 4:56 pm

การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#1

Post by lek » Fri Apr 15, 2011 5:08 pm

ผมอ่านบทความวิธีการสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่ายของอาจารย์สันติพงษ์ โดยใช้สูตรดังนี้
Cell B2 ใส่
=rand()
Cell C2 ใส่
=rank(b2,$B$2:$B$20)
Cell D2 ใส่
=index($A$2:$A$20,MATCH(ROWS($D$2:D2),$C$2:$C$20,0))

ผมได้ลองใช้แล้ว ใช้งานได้ดีครับ
ผมต้องการผลเพิ่มเติมคือ รายชื่อที่ออกไปแล้ว ให้มีปุ่มกดเพื่อนำรายชื่อที่ออกมาแล้วมารวมเป็น list ไว้
รายชื่อที่จะสุ่มต่อไปจะต้องออกมาไม่ซ้ำกับรายชื่อที่ออกไปแล้วครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ
เล็ก

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23160
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#2

Post by snasui » Sat Apr 16, 2011 8:05 pm

:D ส่งไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ การทำเช่นนั้นคิดว่าต้องใช้ VBA ครับ ยกเว้นจะสุ่มขึ้นมาทั้งหมดทีเดียวแบบไม่ซ้ำถึงจะสามารถใช้สูตรในการจัดการได้ครับ

lek
Member
Member
Posts: 13
Joined: Fri Apr 15, 2011 4:56 pm

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#3

Post by lek » Sat Apr 16, 2011 9:31 pm

เรียนอาจารย์ครับ
ผมส่งไฟล์มาให้ด้วยแล้วครับ

ขอบคุณครับ
เล็ก
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23160
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#4

Post by snasui » Sun Apr 17, 2011 6:53 am

ลองตามไฟล์แนบครับ

วิธีการใช้งาน
1. Copy รายชื่อที่ต้องการสุ่มมาวางที่ Sheet1
2. คลิกปุ่ม Random ที่ชีทแสดงผล โปรแกรมจะแสดงปุ่ม Keep Value มาให้
3. หากต้องการเก็บค่าที่ Random แล้วให้คลิกปุ่ม Keep Value โปรแกรมจะนำค่าที่สุ่มแล้วมาเรียงให้ โดยจะไม่นำค่าที่เก็บไว้นี้มาสุ่มใหม่อีก

Code การสุ่มและการเก็บค่า

Code: Select all

Dim r As Range
Sub RandomName()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
With Worksheets("Sheet1")
  j = .Range("A65536").End(xlUp).Row - 1
  i = Int(Rnd * (j - 1) + 1)
  Set r = .Cells(i, 1)
End With
  r.Copy
With Worksheets("แสดงผล")
  .Range("D7").PasteSpecial xlPasteValues
  .Shapes("Button 12").Visible = True
End With
   Application.CutCopyMode = False
End Sub

Sub KeepVal()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
With Worksheets("แสดงผล")
  Set rs = .Range("D7")
  If .Range("G7") = "" Then
    Set rt = .Range("G7")
  Else
    Set rt = .Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
  End If
  rs.Copy
  rt.PasteSpecial xlPasteValues
  rt.Offset(0, -1) = rt.Offset(-1, -1) + 1
  Application.CutCopyMode = False
  r.EntireRow.Delete
  rs.Select
End With
  Worksheets("แสดงผล").Shapes("Button 12").Visible = False
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

lek
Member
Member
Posts: 13
Joined: Fri Apr 15, 2011 4:56 pm

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#5

Post by lek » Sun Apr 17, 2011 12:15 pm

ขอบคุณอาจารย์มากครับ
โอเคเลยครับผม
เล็ก
อาจารย์ ครับ ไม่ทราบว่าผมจะเรียนถามเรื่อง Power point ได้ด้วยหรือไม่ครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23160
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#6

Post by snasui » Sun Apr 17, 2011 12:18 pm

:D สามารถสอบถามที่หมวด Talk ได้เลยครับ

User avatar
tahc
Member
Member
Posts: 225
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:32 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#7

Post by tahc » Fri Jan 06, 2012 6:50 am

ผมเอาไปลองใช้ กดปุ่ม Random แล้วได้ป้ายนี้ ทำไงดีครับ
randomname.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23160
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#8

Post by snasui » Fri Jan 06, 2012 7:24 am

:D ดูการกำหนดค่า Macro ใหม่ว่ามีการกำหนดค่าไว้อย่างไรโดยเข้าเมนู Tools > Macro > Security > กำหนดเป็น Medium หรือ Low กรณีกำหนดเป็น Medium จะต้องคลิกให้ยอมรับการใช้งาน Macro ทุกครั้ง

จากนั้นปิดไฟล์นั้นไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาเพื่อทดสอบใหม่อีกรอบครับ

dadada0123
Member
Member
Posts: 1
Joined: Sun Oct 13, 2013 7:49 pm

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#9

Post by dadada0123 » Sun Oct 13, 2013 7:51 pm

ขอบคุณครับ

cupidcool
Member
Member
Posts: 1
Joined: Mon Feb 11, 2013 11:41 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#10

Post by cupidcool » Wed Aug 27, 2014 1:36 pm

ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมลองทำตามไฟล์แนบแล้วครับ
ใช้ได้ดีครับ แต่ติดอยู่นิดหน่อยครับ ตรงที่ถ้าเรากด Random จนเหลือคนสุดท้าย
แล้วถ้ากด Random อีกครั้ง มันจะขึ้น Debug ขึ้นมาครับ Error ตรง Set r = .Cells(i, 1)

แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะยังไงก็เหลือคนสุดท้ายไม่ต้องสุ่มเลือกกับใครอีก
snasui wrote:ลองตามไฟล์แนบครับ

วิธีการใช้งาน
1. Copy รายชื่อที่ต้องการสุ่มมาวางที่ Sheet1
2. คลิกปุ่ม Random ที่ชีทแสดงผล โปรแกรมจะแสดงปุ่ม Keep Value มาให้
3. หากต้องการเก็บค่าที่ Random แล้วให้คลิกปุ่ม Keep Value โปรแกรมจะนำค่าที่สุ่มแล้วมาเรียงให้ โดยจะไม่นำค่าที่เก็บไว้นี้มาสุ่มใหม่อีก

Code การสุ่มและการเก็บค่า

Code: Select all

Dim r As Range
Sub RandomName()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
With Worksheets("Sheet1")
  j = .Range("A65536").End(xlUp).Row - 1
  i = Int(Rnd * (j - 1) + 1)
  Set r = .Cells(i, 1)
End With
  r.Copy
With Worksheets("แสดงผล")
  .Range("D7").PasteSpecial xlPasteValues
  .Shapes("Button 12").Visible = True
End With
   Application.CutCopyMode = False
End Sub

Sub KeepVal()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
With Worksheets("แสดงผล")
  Set rs = .Range("D7")
  If .Range("G7") = "" Then
    Set rt = .Range("G7")
  Else
    Set rt = .Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
  End If
  rs.Copy
  rt.PasteSpecial xlPasteValues
  rt.Offset(0, -1) = rt.Offset(-1, -1) + 1
  Application.CutCopyMode = False
  r.EntireRow.Delete
  rs.Select
End With
  Worksheets("แสดงผล").Shapes("Button 12").Visible = False
End Sub

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23160
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#11

Post by snasui » Wed Aug 27, 2014 2:59 pm

:D มีวิธีแก้แบบง่าย ๆ โดยการแทรก on error resume next ใต้บรรทัด dim j as integer ครับ

jukree
Member
Member
Posts: 1
Joined: Thu Sep 22, 2016 9:18 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#12

Post by jukree » Thu Sep 22, 2016 9:20 am

ขอบคุณมากครับ หาอยู่เลย

menem
Bronze
Bronze
Posts: 431
Joined: Mon Jan 26, 2015 11:02 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#13

Post by menem » Thu Sep 22, 2016 10:59 am

ไฟล์นี้ผมเขียนไว้นานแล้ว, ลองดูนะครับว่าใช้วิธีการอะไรบ้าง
แต่โดยคร่าว ๆ คือ การใช้ Rand() เพื่อเรียงลำดับคนที่จะได้รางวัล
ใครอยู่อันดับแรกก็จะได้ไป , และรางวัลจะเรียงแบบ เล็ก ไปหา ใหญ่

:)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

i5oakza
Member
Member
Posts: 1
Joined: Sun Feb 26, 2017 6:40 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#14

Post by i5oakza » Sun Feb 26, 2017 6:40 am

ซึ้งขอบคุณครับ

swat777
Member
Member
Posts: 1
Joined: Wed Mar 29, 2017 3:02 pm

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#15

Post by swat777 » Wed Mar 29, 2017 3:04 pm

ขอบคุณครับ


siraphob
Member
Member
Posts: 1
Joined: Wed Jan 10, 2018 9:33 am

Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล

#17

Post by siraphob » Wed Jan 10, 2018 11:17 am

ขอบคุณมากครับ

Post Reply