🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
060090
Member
Member
Posts: 40
Joined: Fri Oct 24, 2014 10:56 pm

VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

#1

Post by 060090 » Sat Feb 10, 2018 10:30 pm

สวัสดีครับ
ต้องการที่จะเปลี่ยนตารางจาก crosstab เป็น Listview โดยใช้ VBA ได้ลองศึกษาจาก wordpress/report-to-database/
ของอาจารย์แล้วมาปรับใช้ แต่ยังพบปัญหาอยู่ ซึ่งไม่สามารถปรับตารางต้นทางได้ โดยต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปตามไฟล์แนบครับ

Code: Select all

Sub CollectData()
Dim r As Range, s As Worksheet
With Sheets("DB")
.UsedRange.ClearContents
.Range("A1:G1").Value = Array("WS", "PN", "Desc", "Type", "No", "Y date", "Qty")
End With
For Each s In Worksheets
If s.Name <> "DB" Then
For Each r In s.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
With Sheets("DB").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp) _
.Offset(1, 0)
.Offset(0, 0).Value = s.Name
.Offset(0, 1).Value = s.Cells(r.Row, 2).Value
.Offset(0, 2).Value = s.Cells(r.Row, 3).Value
.Offset(0, 3).Value = s.Cells(7, r.Column).Value
.Offset(0, 4).Value = s.Cells(6, r.Column).Value
.Offset(0, 5).Value = s.Cells(5, r.Column).Value
.Offset(0, 6).Value = r.Value
End With
Next r
End If
Next s
End Sub
รบกวนด้วยครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22964
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

#2

Post by snasui » Sat Feb 10, 2018 10:36 pm

:D กรุณาอธิบายประกอบว่าต้องการคำค่าต้นทางคอลัมน์ใดมาวางที่ปลายทางคอลัมน์ใดและได้ปรับ Code เติมไปแล้วตรงไหน อย่างไร ติดปัญหาที่ใด จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ

060090
Member
Member
Posts: 40
Joined: Fri Oct 24, 2014 10:56 pm

Re: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

#3

Post by 060090 » Sat Feb 17, 2018 7:48 pm

ขออภัยที่อธิบายไม่ละเอียดครับ
เวิร์คชีตต้นทาง ชื่อ Test1 จะเป็นกลุ่มข้อมูลในรูปแบบ Crosstab ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลสามส่วนหลักๆคือ
กลุ่มข้อมูลแนวตั้ง = column B:C
กลุ่มข้อมูลแนวนอน =Row 5:7
และกลุ่มข้อมูลจำนวน = E8:H15
โดยที่จะมีการเพิ่ม ข้อมูลทั้ง Row และ Column เมื่อมีการอัพเดทข้อมูล
ส่วนของ เวิร์คชีตปลายทาง ชื่อ DB ซึ่งต้องการให้เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากตารางต้นทางที่เป็น crosstab ไปเป็นแบบ Listview
โดยที่คอลั่มน์ A กำหนดให้เป็นชื่อ เวิร์คชีต
คอลั่มน์ B:C เป็นกลุ่มขอมูลแนวตั้งของชีตต้นทาง
คอลั่มน์ D:F เป็นกลุ่มขอมูลแนวนอนของชีตต้นทาง
และ คอลั่มน์ G เป็นกลุ่มข้อมูลจำนวน
โดยได้ลองปรับโค้ดจากตัวอย่างของอาจารย์ ตรง offset ตอนวางข้อมูล
ซึ่งพอลองรันโค้ดแล้วพบว่า มีข้อมูลที่ไม่ต้องการมาด้วย ตามไฟล์แนบครับ
รบกวนด้วยครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22964
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

#4

Post by snasui » Sat Feb 17, 2018 8:31 pm

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

'...Other code
For Each r In s.Cells(8, 5).Resize(10000, 4).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
  With Sheets("DB").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp) _
  .Offset(1, 0)
    .Offset(0, 0).Value = s.Name
    .Offset(0, 1).Value = s.Cells(r.Row, 2).Value
    .Offset(0, 2).Value = s.Cells(r.Row, 3).Value
    .Offset(0, 3).Value = s.Cells(7, r.Column).Value
    .Offset(0, 4).Value = s.Cells(6, r.Column).Value
    .Offset(0, 5).Value = s.Cells(5, r.Column).Value
    .Offset(0, 6).Value = r.Value
  End With
Next r
'...Other code

060090
Member
Member
Posts: 40
Joined: Fri Oct 24, 2014 10:56 pm

Re: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

#5

Post by 060090 » Tue Feb 20, 2018 3:52 pm

ทำได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

Post Reply