🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงอีกชีท

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
imindytaew
Member
Member
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 1:50 pm

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงอีกชีท

#1

Post by imindytaew » Thu Jan 18, 2018 3:07 pm

ต้องการดึงข้อมูล จากชีท Database โดยการ พิมพ์ข้อมูล ใน ชีท Report เซลล์ E2 เป็น Vessel No. (เลข 9 หลัก)
แล้วให้ดึงข้อมูลของ ชีท Database ที่มีค่าเป็น Vessel No.

ข้อมูลที่แสดงจะแสดงตามคอลัมภ์ โดยยึดจากหัวเซลล์
ุ้
ถ้า ชีท Report E2 ใส่ข้อมูล เป็น Vessel No. (เลข 9 หลัก) ให้ยึดข้อมูลนี้เป็นหลัก แล้วนำข้อมูลอื่นที่มี ค่าใน E2 มาแสดง
และ เปลี่ยนจาก ชีท Report E2 ใส่ข้อมูล เป็น Vessel Name (ภาษาไทย) ให้ยึดข้อมูลนี้เป็นหลัก แล้วนำข้อมูลอื่นที่มี ค่าใน E2 มาแสดง เป็นต้น


อ้างอิงรูปแบบการเเสดงผลจากเว็บนี้
http://snasui.blogspot.com/2011/06/vba_26.html

ต้องการรูปแบบ ในเว็บนี้เลยค่ะ พอทำตามแล้ว ไม่ได้

ทั้งนี้ ไม่มีพื้นฐาน ด้าน VBA เลยค่ะ ได้แต่ทำตามเว็บนี้ แล้วลองหาข้อมูลอื่นมาประกอบ แต่ยังทำไม่ได้ค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

logic
Silver
Silver
Posts: 668
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงอีกชีท

#2

Post by logic » Thu Jan 18, 2018 3:43 pm

การใช้ VBA ต้องเขียนมาเองตามกฏของบอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ

ลองแบบสูตรครับ :P

A4 =IFERROR(INDEX(Database!A$3:A$1000,SMALL(IF($E$2=Database!$C$3:$C$1000,ROW(Database!$A$3:$A$1000)-ROW(Database!$A$3)+1),ROWS(A$4:A4))),"") กดแป้น Ctrl+Shift+Enter แล้วคัดลอกสูตรไปทางขวาถึง D4 แล้วคัดลอกลงด้านล่าง

E4 =IFERROR(INDEX(Database!AD$3:AD$1000,SMALL(IF($E$2=Database!$C$3:$C$1000,ROW(Database!$A$3:$A$1000)-ROW(Database!$A$3)+1),ROWS(E$4:E4))),"") กดแป้น Ctrl+Shift+Enter แล้วคัดลอกสูตรไปทางขวาถึง F4 แล้วคัดลอกลงด้านล่าง

imindytaew
Member
Member
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 1:50 pm

Re: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงอีกชีท

#3

Post by imindytaew » Fri Jan 19, 2018 9:46 am

ในชีท Report

Code: Select all

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address = "$E$2" And Target <> "" Then
    ShowEmp
  ElseIf Target.Address = "$E$2" And Target = "" Then
    MsgBox "Please select data."
  End If
End Sub
ใน Module

Code: Select all

Option Explicit
Option Base 1

Sub ShowEmp()
  Dim a() As Variant, lng As Long
  Dim r As Range, rAll As Range
  Dim rt As Range, rl As Long
  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False
  rl = Rows.Count
  With Worksheets("Database")
    Set rAll = .Range("C3", .Range("C" & rl).End(xlUp))
  End With
  For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
      lng = lng + 1
      ReDim Preserve a(5, lng)
      a(1, lng) = lng
      a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
      a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
      a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
      a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
    End If
  Next r
  If lng > 0 Then
    With Worksheets("Report")
      Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
      .Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
      .Range("A5:E5").Copy
      rt.PasteSpecial xlPasteFormats
      rt = Application.Transpose(a)
      .Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
      .Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("E" & rl)).Clear
      .Range("E2").Activate
    End With
  Else
    MsgBox "Data not found."
  End If
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
โค้ดนี้อ้างอิงจาก บล็อกของ http://snasui.blogspot.com/2011/06/vba_26.html ค่ะ
ซึ่งตัวดิฉันเอง ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของตัวแปรใน โค้ดนี้ค่ะ ลองเปลี่ยนเซลล์ที่อ้างอิงดู รัน แล้ว Error ค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

logic
Silver
Silver
Posts: 668
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงอีกชีท

#4

Post by logic » Fri Jan 19, 2018 11:06 am

แนบไฟล์ที่เขียนเองแล้วมาด้วย เพื่อน ๆ จะได้ช่วยกันดูให้ใด้ครับ :P

Post Reply