Page 1 of 1

คำสั่ง Vlookup

Posted: Thu Jan 11, 2018 8:39 pm
by Swt
กรอข้อมูล E2 แสดง ข้อมูล Bank Name ถูกต้อง กรอกข้อมูล G2 แสดง Branch Name เพี้ยนไป รบกวน อาจารย์แนะนำด้วยครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Thu Jan 11, 2018 9:09 pm
by snasui
:D กรุณากลับไปรายงานผลในทุกกระทู้ที่ถามก่อนครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Thu Jan 11, 2018 10:44 pm
by snasui
Swt wrote:กรอข้อมูล E2 แสดง ข้อมูล Bank Name ถูกต้อง กรอกข้อมูล G2 แสดง Branch Name เพี้ยนไป รบกวน อาจารย์แนะนำด้วยครับ
:D แนบไฟล์นั้นมาด้วยเพื่อน ๆ จะได้ช่วยดูให้ได้ครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Fri Jan 12, 2018 4:06 pm
by Swt
ผมส่งFile ให้ครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Fri Jan 12, 2018 5:15 pm
by puriwutpokin
Swt wrote:ผมส่งFile ให้ครับ
ที่H2=IFERROR(VLOOKUP(G2,C$2:D$20000,2,0),"") คัดลอกลงให้
ตัวศูนย์​สีแดงให้เป็น0ตลอดครับไม่ต้องเปลี่​ยนแปลง​

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Fri Jan 12, 2018 5:54 pm
by Swt
ครับ vlookup ได้ถูกเฉพาะ Bank Code 002 ส่วน Bank Code อื่นข้อมูลดึงผิด

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 12:49 am
by snasui
Swt wrote:
Fri Jan 12, 2018 5:54 pm
ครับ vlookup ได้ถูกเฉพาะ Bank Code 002 ส่วน Bank Code อื่นข้อมูลดึงผิด
:D การจะดึงสาขาของแต่ละ Bank มาได้ถูกต้องจะต้องดู Bank Code ด้วย ดูเฉพาะสาขาอย่างเดียวไม่ได้ครับ

ตัวอย่างการปรับสูตร

เซลล์ H2 คีย์

=LOOKUP(2,1/(($A$2:$A$11811=E2)*($C$2:$C$11811=G2)),$D$2:$D$11811)

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 8:27 pm
by Swt
H2 ยังขึ้น error #NA

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 8:29 pm
by snasui
:D แนบไฟล์นั้นมาด้วย ชี้ให้เห็นว่าค่าที่ถูกต้องจะต้องได้เท่าใด คิดอย่างไรจึงจะได้ค่าเท่านั้น จะได้เข้าใจตรงกันครับ

ไฟล์ตัวอย่างควรตัดมาเฉพาะที่พอเป็นตัวอย่างได้ ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์จริงหรือส่งข้อมูลทั้งหมดมา กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบน :roll: ประกอบด้วยครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 8:39 pm
by Swt
ผมส่ง file ให้ใหม่ครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 8:56 pm
by snasui
:D กรุณาทบทวนฟังก์ชั่นที่ผมตอบไปใหม่ว่าเป็นฟังก์ชั่นใดครับ

หากเป็นไปได้ควรคัดลอกไปวางแทนการคีย์เองจะได้ไม่ผิดพลาดในลักษณะนี้ครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 9:12 pm
by Swt
ผมใช้ คำสั่ง =LOOKUP(2,1/(($A$2:$A$11811=E2)*($C$2:$C$11811=G2)),$D$2:$D$11811)

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 9:21 pm
by snasui
:D ถ้าใช้คำสั่งนี้ต้องได้คำตอบครับ

ในไฟล์ที่แนบมาใช้ Vlookup ไม่ใช่ Lookup นำหน้าครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 9:32 pm
by Swt
ขอโทษครับพิมพิ์ตกไปผมใช้คำสั่ง =Vlookup(2,1/(($A$2:$A$11811=E2)*($C$2:$C$11811=G2)),$D$2:$D$11811)

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 10:11 pm
by snasui
:D สรุปว่าเมื่อเปลี่ยนจาก Vlookup เป็น Lookup แล้วได้คำตอบแล้วหรือไม่ หรือยังติดปัญหาใดครับ :?:

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 10:19 pm
by Swt
H2 ยังขึ้น error #NA

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 10:32 pm
by snasui
:D เป็นไปไม่ได้ครับ

Re: คำสั่ง Vlookup

Posted: Sat Jan 13, 2018 10:42 pm
by Swt
ได้แล้วครับ ขอขอบพระคุณมาก