Page 1 of 1

สอบถามเรื่องการใช้ลำดับอัตโนมัติครับ

Posted: Fri Nov 17, 2017 3:48 pm
by prajak12
สอบถามหน่อยครับ
จะมีวิธีไหนให้ลำดับเรียงกันอัตโนมัติไหมครับ โดยอิงจากวันที่
ตามตัวอย่างที่แนบมา
เมื่อใส่วันที่ในช่องแถว B ให้ช่องแถว A เรียงลำดับอัตโนมัติ โดยที่วันเดียวกันให้เรียงลำดับต่อกันไปเรื่อยๆ พอขึ้นวันใหม่ก็ให้ขึ้นลำดับ 1ใหม่
ในช่องแถว A ผมต้องการให้ข้อมูล เรียงลำดับอัตโนมัติตามวันที่

Re: สอบถามเรื่องการใช้ลำดับอัตโนมัติครับ

Posted: Fri Nov 17, 2017 4:12 pm
by puriwutpokin
ที่ A3=COUNTIF(B$3:B3,B3) คัดลอกลงครับ

Re: สอบถามเรื่องการใช้ลำดับอัตโนมัติครับ

Posted: Fri Nov 17, 2017 4:15 pm
by prajak12
puriwutpokin wrote:ที่ A3=COUNTIF(B$3:B3,B3) คัดลอกลงครับ
ขอบคุณครับ