🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#1

Post by aapichaya » Mon Nov 13, 2017 2:03 pm

ต้องการimport ข้อมูลจากโฟลเดอร์ที่เราเลือก โดยให้ข้อมูลแสดงในSheet1 ให้ข้อมูลที่importมา จัดเก็บในชีทเดิมต่อจากแถวสุดท้าย และนำข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลต่อไป จากที่ศึกษาเป็นการcopy worksheet ที่เพิ่มขึ้นมา before กับ after sheet ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

Code: Select all

Sub ImportSheet()
  Dim sImportFile As String, sFile As String
  Dim sThisBk As Workbook
  Dim vfilename As Variant
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Set sThisBk = ActiveWorkbook
  sImportFile = Application.GetOpenFilename( _
  FileFilter:="All Excel Files, *.xls; *.xlsx;*.xlsm;*.csv", Title:="Open Workbook")
  If sImportFile = "False" Then
    MsgBox "No File Selected!"
    Exit Sub
     
  Else
    vfilename = Split(sImportFile, "\")
    sFile = vfilename(UBound(vfilename))
    Application.Workbooks.Open Filename:=sImportFile
     
    Set wbBk = Workbooks(sFile)
    With wbBk
      If SheetExists("Raw_Data") Then
        Set wsSht = .Sheets("Raw_Data")
        wsSht.Copy before:=sThisBk.Sheets("Sheet1")
      Else
        MsgBox "There is no sheet with name :Raw_Data in:" & vbCr & .Name
      End If
      wbBk.Close SaveChanges:=False
    End With
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
Private Function SheetExists(sWSName As String) As Boolean
  Dim ws As Worksheet
  On Error Resume Next
  Set ws = Worksheets(sWSName)
  If Not ws Is Nothing Then SheetExists = True
End Function

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
puriwutpokin
Gold
Gold
Posts: 1321
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#2

Post by puriwutpokin » Mon Nov 13, 2017 8:00 pm

ควรแนบไฟล์ที่จะ import เป็นตัวอย่างด้วยครับ เบื้องต้นลองศึกษาจาก นี้ครับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3 ... ort#p72907
ติดตรงไหนมาถามกันในนี้ต่อครับ
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22957
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#3

Post by snasui » Mon Nov 13, 2017 8:06 pm

:D ศึกษาได้จาก Video ด้านล่างนี้ ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ


aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#4

Post by aapichaya » Tue Nov 14, 2017 2:29 pm

puriwutpokin wrote:ควรแนบไฟล์ที่จะ import เป็นตัวอย่างด้วยครับ เบื้องต้นลองศึกษาจาก นี้ครับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3 ... ort#p72907
ติดตรงไหนมาถามกันในนี้ต่อครับ
ขอบคุณมากค่ะ :D

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#5

Post by aapichaya » Tue Nov 14, 2017 2:34 pm

snasui wrote::D ศึกษาได้จาก Video ด้านล่างนี้ ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ

ขอบคุณมากค่ะ :D .
ถ้าเราต้องการเก็บไฟล์ไปเรื่อยๆ เราสามารถลบบรรทัดที่ clear content ออกได้ไหมคะ

Code: Select all

Sub collectData()
  Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
  Dim StrPath As Variant, i As Integer, f As Byte
    StrPath = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="All Excel Files, *.xls; *.xlsx;*.xlsm;*.csv", _
     MultiSelect:=True)
     If TypeName(StrPath) = "Boolean" Then Exit Sub
     Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
    
  'db.UsedRange.ClearContents
     Application.ScreenUpdating = False
      For i = 1 To UBound(StrPath)
        Set wb = Workbooks.Open(StrPath(1))
        For Each s In wb.Worksheets
        f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 0, 1)
        If s.Range("a1").Value <> "" Then
        s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy
        With db
        .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0) _
            .PasteSpecial xlPasteValues
            End With
            End If
                   
        Next s
        wb.Close False
        Application.ScreenUpdating = False
         Next i
     Application.ScreenUpdating = True
     MsgBox "Finished.", vbInformation
     
End Sub

User avatar
puriwutpokin
Gold
Gold
Posts: 1321
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#6

Post by puriwutpokin » Tue Nov 14, 2017 8:31 pm

ตามโค้ดถ้าไม่ต้องเคลียร์ข้อมูลเก่าก็ลบได้คำสั่งนั้นไดเลยเลยครับ
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#7

Post by aapichaya » Wed Nov 15, 2017 7:55 am

puriwutpokin wrote:ตามโค้ดถ้าไม่ต้องเคลียร์ข้อมูลเก่าก็ลบได้คำสั่งนั้นไดเลยเลยครับ
ขอบคุณมากค่ะ :D

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#8

Post by aapichaya » Wed Nov 15, 2017 9:13 am

ฝากtestให้หน่อยค่ะ พอดีลองอัพโหลดทีละสองไฟล์พร้อมกันแล้ว ผลคือขึ้นไฟล์แรกสองอัน พอจะมีวิธีแก้ไขไหมคะ

ปล.ลองtestเครื่องอื่นเเล้วimport ได้ปกติเเต่เครื่องตัวเองทำไม่ได้ :(
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#9

Post by aapichaya » Wed Nov 15, 2017 9:14 am

ผลจากการเทสในเครื่องตัวเองค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#10

Post by aapichaya » Wed Nov 15, 2017 11:45 am

:cry: :cry: ขอโทษค่ะ ได้เเล้วค่ะพิมพ์โค้ดผิด

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#11

Post by aapichaya » Mon Dec 11, 2017 11:45 am

ถ้าเราต้องการImport ลงตารางเราต้องปรับโค้ดตรงไหนคะ ผลที่ต้องการอยู่ในชีทที่สองค่ะ ECR Approval ซึ่งการอัพโหลดข้อมูล ต้องการอัพโหลดต่อจากแถวสุดท้ายไปเรื่อยๆค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
puriwutpokin
Gold
Gold
Posts: 1321
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#12

Post by puriwutpokin » Mon Dec 11, 2017 2:57 pm

ไฟล์ที่ Zip มาใหญ่มากเกินกำหนดครับ เปิดแล้วไม่มีข้อมูล เอาแค่ตัวอย่าง มาก็พอครับ
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#13

Post by aapichaya » Mon Dec 11, 2017 3:34 pm

ขอโทษนะคะ ตัวอย่างที่พี่ๆต้องการคือเเบบไหนคะ พอดีไฟล์ที่Zipไป(ไฟล์ข้อมูลที่ใช้อัพโหลด) ไม่สามารถแนบได้เนื่องจากนามสกุลไฟล์เป็น.csv ค่ะ

User avatar
puriwutpokin
Gold
Gold
Posts: 1321
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#14

Post by puriwutpokin » Mon Dec 11, 2017 7:07 pm

Zip มาได้ครับ แต่ตัดข้อมูลให้เล็กลงครับ
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22957
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#15

Post by snasui » Mon Dec 11, 2017 7:33 pm

puriwutpokin wrote:Zip มาได้ครับ แต่ตัดข้อมูลให้เล็กลงครับ
:D จากที่ผมเปิดดูไฟล์ที่ Zip มาเป็นไฟล์ข้อมูลเป็น CSV ไฟล์ครับ เหตุผลที่ต้อง Zip เพราะไม่สามารถแนบ CSV ไฟล์ได้ ส่วนไฟล์โปรแกรมที่นำเข้าคือไฟล์นามสกุล .xlsm ครับ
aapichaya wrote:ถ้าเราต้องการImport ลงตารางเราต้องปรับโค้ดตรงไหนคะ ผลที่ต้องการอยู่ในชีทที่สองค่ะ ECR Approval ซึ่งการอัพโหลดข้อมูล ต้องการอัพโหลดต่อจากแถวสุดท้ายไปเรื่อยๆค่ะ
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่าง การจัดการกับ Table จะยุ่งยากกว่าการจัดการกับ Range ปกติ จะมี ListObjects เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ

Code: Select all

Sub collectData()
  Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
  Dim StrPath As Variant, i As Integer, x As Integer
  StrPath = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="All Excel Files," _
    & "*.xls; *.xlsx;*.xlsm;*.csv(Comma Separated Values);*.txt", _
    MultiSelect:=True)
  If TypeName(StrPath) = "Boolean" Then Exit Sub
  Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = 1 To UBound(StrPath)
    Set wb = Workbooks.Open(StrPath(i))
    For Each s In wb.Worksheets
      s.UsedRange.Offset(1, 0).Resize(s.UsedRange.Rows.Count - 1).Copy
      With db
        x = .ListObjects("Table4").Range.Rows.Count
        If .Range("a" & x).Value <> "" Then x = x + 1
        .Range("a" & x).PasteSpecial xlPasteValues
      End With
    Next s
    wb.Close False
    Application.ScreenUpdating = False
  Next i
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

aapichaya
Member
Member
Posts: 33
Joined: Wed Nov 08, 2017 7:55 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับโค้ดImport ข้อมูล

#16

Post by aapichaya » Wed Dec 13, 2017 4:10 pm

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

Post Reply