:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

บันทึกข้อมูล

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#21

Postby Benmore » Thu Nov 16, 2017 11:40 am

snasui wrote::D ไฟล์ที่แนบมายังไม่มีการปรับ Code ที่ผมตอบไปด้านบน ปรับมาก่อนแล้วแนบมาใหม่ครับ

Code: Select all

For Each ct In Me.Frame2.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
For Each ct In Me.Frame5.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct

แก้ไขประมาณนี้ค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#22

Postby snasui » Thu Nov 16, 2017 2:12 pm

:D แจ้งตัวอย่างข้อมูลทดสอบมาด้วยครับ control ใดกรอกค่าใดบ้างครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#23

Postby Benmore » Thu Nov 16, 2017 2:28 pm

ภาพ 1 :ard:
รูป.png

เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้วตามภาพ
ภาพที่ 2 :ard:
342.png

ข้อมูลในวงกลมในภาพที่ 1 ไม่ถูกบันทึกลงในภาพที่สองค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#24

Postby snasui » Thu Nov 16, 2017 2:32 pm

:D ข้อมูลในวงกลมในภาพยังไม่ถูกเลือก ถ้าจะจับภาพแทนเขียนข้อความ ควรจับให้มีการเลือกข้อมูลทีจำเป็นมาด้วย ไม่เช่นนั้นเขียนแจ้งมาเลยว่า Control ใดเลือกหรือคีย์ใด ข้อมูลพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็น ผมจะทดสอบตามนั้นทันทีไม่ต้องใช้เวลานาน

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#25

Postby Benmore » Thu Nov 16, 2017 2:55 pm

ขอโทษด้วยค่ะน่าจะดึงผิดรูป
:ard: :ard: :ard:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#26

Postby snasui » Thu Nov 16, 2017 5:00 pm

:D เรียงลำดับ Code ไม่ถูกต้องครับ

ตัวอย่างการเรียงลำดับ Code ควรจะเป็นด้านล่าง

Code: Select all

Private Sub btsave_Click()
    On Error Resume Next
    If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
        MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
        Exit Sub
    End If
    Dim emptyRow As Integer
    Dim ct As Object
    Dim strTb1 As Variant
    Dim strTb3 As Variant
    Sheet9.Activate
    emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
    For Each ct In Me.Frame2.Controls
        If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
            Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
            Exit For
        End If
    Next ct
    For Each ct In Me.Frame5.Controls
'Other code


สังเกตตัวแปรที่จะกำหนดค่าบรรทัดจะต้องกำหนดเอาไว้ก่อนที่จะนำข้อมูลไปวาง

ควรจะเอา On Error Resume Next ออกเสียก่อนแล้วทำการ Debug จะได้ทราบได้เองเบื้องต้นว่าผิดพลาดหรือไม่อย่างไรครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#27

Postby Benmore » Thu Nov 16, 2017 6:29 pm

ลองปรับโค้ดตามแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาดค่ะแต่ข้อมูลที่เลือกใน option button ไม่ถูกบันทึกลงในชีท 6 ค่ะ

Code: Select all

Private Sub btsave_Click()
'On Error Resume Next
 If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
 MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
Exit Sub
 End If
    Dim emptyRow As Integer
    Dim ct As Object
    Dim strTb1 As Variant
    Dim strTb3 As Variant
    Sheet9.Activate
    emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
    For Each ct In Me.Frame2.Controls
        If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
            Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
            Exit For
        End If
    Next ct
    For Each ct In Me.Frame5.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
 emptyRow = 2
Else
 emptyRow = emptyRow + 2
 Sheet9.Activate
 strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2) & vbCrLf & strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5) 'TextBox3.Value
'Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
 MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
Unload Me
 UserForm1.Show
End If
'Sheet1.Activate
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#28

Postby snasui » Thu Nov 16, 2017 7:33 pm

:D Code ตามโพสต์ #27 เกี่ยวกับ Sheet9 ไม่เกี่ยวกับ Sheet6 ลองทบทวนดูอีกรอบครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#29

Postby Benmore » Thu Nov 16, 2017 11:32 pm

ชีท9 ค่ะ
มันก็ไม่แสดงค่ะ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#30

Postby snasui » Fri Nov 17, 2017 6:45 am

:D ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดยังไม่ปรับ Code เพื่อให้นำค่าใน Option Button ไปวาง ดูรูปประกอบครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#31

Postby Benmore » Fri Nov 17, 2017 8:47 am

ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ

Code: Select all

'Save
Private Sub btsave_Click()
On Error Resume Next
 If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
 MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
Exit Sub
 End If
Dim emptyRow As Integer
Dim ct As Object
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb3 As Variant
For Each ct In Me.Frame2.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
For Each ct In Me.Frame5.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
 emptyRow = 2
Else
 emptyRow = emptyRow + 2
 Sheet9.Activate
 strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2) & vbCrLf & strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5) 'TextBox3.Value
'Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
 MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
Unload Me
 UserForm1.Show
End If
Sheet1.Activate
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#32

Postby snasui » Fri Nov 17, 2017 6:31 pm

Benmore wrote:ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ

Code: Select all

'Save
Private Sub btsave_Click()
On Error Resume Next
 If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
 MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
Exit Sub
 End If
Dim emptyRow As Integer
Dim ct As Object
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb3 As Variant
For Each ct In Me.Frame2.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
For Each ct In Me.Frame5.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
 Exit For
 End If
Next ct
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
 emptyRow = 2
Else
 emptyRow = emptyRow + 2
 Sheet9.Activate
 strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2) & vbCrLf & strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5) 'TextBox3.Value
'Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
 MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
Unload Me
 UserForm1.Show
End If
Sheet1.Activate
End Sub


:D Code ที่แนบมาไม่เป็นไปตามที่ผมตอบไปตามโพสต์ #26 ตามที่ยกมาด้านล่างนี้ครับ :ard:
snasui wrote::D เรียงลำดับ Code ไม่ถูกต้องครับ

ตัวอย่างการเรียงลำดับ Code ควรจะเป็นด้านล่าง

Code: Select all

Private Sub btsave_Click()
    On Error Resume Next
    If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
        MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
        Exit Sub
    End If
    Dim emptyRow As Integer
    Dim ct As Object
    Dim strTb1 As Variant
    Dim strTb3 As Variant
    Sheet9.Activate
    emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
    For Each ct In Me.Frame2.Controls
        If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
            Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
            Exit For
        End If
    Next ct
    For Each ct In Me.Frame5.Controls
'Other code


สังเกตตัวแปรที่จะกำหนดค่าบรรทัดจะต้องกำหนดเอาไว้ก่อนที่จะนำข้อมูลไปวาง

ควรจะเอา On Error Resume Next ออกเสียก่อนแล้วทำการ Debug จะได้ทราบได้เองเบื้องต้นว่าผิดพลาดหรือไม่อย่างไรครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#33

Postby Benmore » Mon Nov 20, 2017 9:56 am

รบกวนตรวจสอบโค้ดให้หน่อยค่ะ พอดีเวลาค้นหาข้อมูลด้วยรหัสแล้วมันค้นหาไม่ได้ค่ะ

Code: Select all

Private Sub btsearch1_Click()
On Error Resume Next
   Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday)
    Sheet9.Activate
    For Each r In Sheet9.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    End If
    Next r
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch1.Text, 3)) Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
            Exit Sub
        End If
        If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    TextBox10.Value = ""
      TextBox11.Value = ""
         TextBox16.Value = ""
            TextBox17.Value = ""
        TextBox12.Value = ""
          TextBox13.Value = ""
    'MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
    End If
 TextBox7.Value = Cells(nRow, 1)
TextBox8.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox9.Value = Cells(nRow, 3)
    TextBox10.Value = Cells(nRow, 4)
      TextBox11.Value = Cells(nRow, 6)
      TextBox16.Value = Cells(nRow, 7)
      TextBox17.Value = Cells(nRow, 8)
        TextBox12.Value = Cells(nRow, 9)
          TextBox13.Value = Cells(nRow, 10)
     Exit Sub
     Else
       MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
    End If
    Sheet1.Activate
End Sub

Uniform_EGAS(Ex).zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#34

Postby Benmore » Mon Nov 20, 2017 4:14 pm

คำถามด้านบนทำได้แล้วรบกวนดูโค้ดบันทึกข้อมูลหน่อยค่ะ
เมื่อเลือกข้อมูลใน optionbutton แล้วข้อมูลไม่ถูกบันทึกลงในชีท 9 "การเบิก" ค่ะ

Code: Select all

Private Sub btsave_Click()
'On Error Resume Next
 If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
 MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"
Exit Sub
 End If
Dim emptyRow As Integer
Dim ct As Object
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb3 As Variant
opt = OptionButton1.Value Or OptionButton2.Value
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
 emptyRow = 2
Else
 emptyRow = emptyRow + 2
 Sheet9.Activate
 strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2)  'TextBox3.Value
Cells(emptyRow, 7).Value = strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5)
Cells(emptyRow, 8).Value = strTb3(6) & "," & strTb3(7)
If OptionButton1.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = "มารับแล้ว"
    ElseIf OptionButton2.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = "ไม่ได้มารับ"
        ElseIf OptionButton3.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = TextBox15.Value
    End If
    If OptionButton4.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดหดและเก่าตามสภาพ"
    ElseIf OptionButton5.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดเปื่อยขาด เนื่องจากการซัก"
          ElseIf OptionButton6.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดขาดตามรอยตะเข็บ"
         ElseIf OptionButton7.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ"
        ElseIf OptionButton8.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = TextBox2.Value
    End If
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
 MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
Unload Me
 UserForm1.Show
End If
'Sheet1.Activate
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#35

Postby snasui » Tue Nov 21, 2017 7:38 pm

:D โปรแกรมฟ้อง Error ตรงไหน อย่างไร ช่วย Debug และแจ้งมาด้วยครับ

จากที่ดู Code ไม่ทราบว่าตัวแปร CurrentRow มีค่าเท่ากับค่าใด กำหนดค่าไว้ที่บรรทัดใดครับ

ผมเข้าใจว่าเป็นค่าเดียวกับตัวแปร emptyRow หากเป็นค่าเดียวกันให้ใช้ตัวแปร emptyRow ได้เลยครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#36

Postby Benmore » Wed Nov 22, 2017 8:49 am

ทำได้แล้วขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะ :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp:
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าต้องการให้ textbox กรอกข้อมูลได้เฉพาะวันทีีต้องเขียนโค้ดแบบไหนค่ะ
:arrow: Userform2 ตรงเฟรมสถานะในการส่งซ่อมค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#37

Postby Benmore » Fri Nov 24, 2017 8:47 am

:?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#38

Postby snasui » Sun Nov 26, 2017 12:33 pm

Benmore wrote:ทำได้แล้วขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะ :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp:
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าต้องการให้ textbox กรอกข้อมูลได้เฉพาะวันทีีต้องเขียนโค้ดแบบไหนค่ะ
:arrow: Userform2 ตรงเฟรมสถานะในการส่งซ่อมค่ะ


:D การให้กรอกวันที่เองมีความยุ่งยากในการตรวจสอบเพราะสามารถจะคีย์เป็นตัวเลขวันแล้วตามด้วยเดือนเป็นข้อความ หากแยกช่องเป็น วัน เดือน ปี แล้วเช็คแต่ละช่องว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่จะง่ายกว่าครับ

Benmore wrote: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:


ฟอรัมนี้ไม่อนุญาตให้ดันกระทู้โดยไม่มีการโพสต์ข้อความอื่นใดเพิ่มเติม การตอบปัญหาขึ้นอยู่กับเวลาว่างของผู้ตอบ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: บันทึกข้อมูล

#39

Postby Benmore » Mon Nov 27, 2017 4:51 pm

ตรงนี้แก้ไขได้แล้วค่ะ รบกวนดูโค้ด Delete ให้ด้วยค่ะ
ถ้าต้องการลบข้อมูลที่ค้นหามาต้องแก้ไขโค้ดเพิ่มตรงไหนบ้างค่ะ
โค้ดค้นหาข้อมูลจากชีทการเบิก แล้วก็ให้ลบออกจากชีทการเบิกค่ะ
:arrow: Userform1

Code: Select all

Private Sub CommandButton6_Click()
 Dim id As String
        Dim rowselect As String
        If TextBox7.Text = "" Then
        MsgBox ("กรุณาเลือกข้อมูล")
        Else
        id = TextBox7.Text
        rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet6.Range("A1:A300"), 0)
        Rows(rowselect).Select
       Rows(rowselect).EntireRow.Delete
        End If
        Unload Me
        UserForm1.Show
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22372
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: บันทึกข้อมูล

#40

Postby snasui » Wed Nov 29, 2017 6:58 am

:D ลบชีตการเบิก เปลี่ยน Sheet6 เป็น Sheet9 ครับ

rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet9.Range("A1:A300"), 0)


Return to “Excel”

Who is online

Users browsing this forum: Yamazato and 29 guests