🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
piches
Member
Member
Posts: 87
Joined: Sat Oct 22, 2011 9:15 am

ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

#1

Post by piches » Mon Oct 23, 2017 2:32 am

สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ขอคำแนะนำการปรับ Code เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยครับ :mrgreen:

Code: Select all

Sub Dbconnection()
  Dim cn As ADODB.Connection
  Set cn = New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Connection
  Dim strConn As String
  Dim sqlStr As String
  strConn = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};" & _
  "DBQ=C:\Users\Macbook Air\Desktop\ADODB.Connection2\Database.xlsx; ReadOnly=False;"
  cn.Open strConn
  sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$A1:B50]"
  rs.Open sqlStr, strConn
  ActiveSheet.Range("A4").CopyFromRecordset rs
  rs.Close
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  MsgBox "connected!"
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22783
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

#2

Post by snasui » Mon Oct 23, 2017 8:01 am

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Dbconnection()
  'Other code
  Dim rs As New ADODB.Recordset '<~~ declare rs as recordset
  'Other code
  sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$]" '<~~ select data from [sheet1$]
  'Other code
End Sub

User avatar
piches
Member
Member
Posts: 87
Joined: Sat Oct 22, 2011 9:15 am

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

#3

Post by piches » Mon Oct 23, 2017 1:37 pm

ถ้าต้องการกำหนด พารามิเตอร์ในการดึงข้อมูลมาแสดงตามรายการที่กำหนด ต้องปรับ code อย่างไรครับอาจารย์

Code: Select all

sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE EmpName = Sheets("sheet1").Range("A3").value"

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22783
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

#4

Post by snasui » Mon Oct 23, 2017 8:45 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE EmpName ='" & Sheets("sheet1").Range("A3").Value & "'"

User avatar
piches
Member
Member
Posts: 87
Joined: Sat Oct 22, 2011 9:15 am

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

#5

Post by piches » Tue Oct 24, 2017 1:52 am

:cp: ขอบคุณครับอาจารย์

Post Reply