🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
yahomyfriend
Member
Member
Posts: 1
Joined: Thu Oct 19, 2017 3:14 pm

สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

#1

Post by yahomyfriend » Thu Oct 19, 2017 3:18 pm

พอดีผมทำ code เกี่ยวกับการทำการค้นหาแล้วทีนี้ผมอยากให้มันค้นหาได้มากกว่าที่ผมทำได้ตอนนี้แบบพิมพ์ keyword อะไรก็ได้ถ้ามันมีก็ให้มันแสดงแต่ทีนี้ผมทำได้แค่ อย่างเดียวคือ Jobname ผมขอแนวทางจากพี่ๆได้ไหมครับ

Code: Select all

Private Sub txtSearch_Change()
Dim I As Long
Dim b As Long
Dim RRng As Range
Dim RRow As Long
Dim LastRow As Long
Me.ListBox1.Clear


LastRow = Worksheets("Data").Cells(Sheets("Data").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1

'Row Listbox
b = 0

For I = 2 To LastRow
  
  Set RRng = Range("A" & I).find(txtSearch.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
  
  If Not RRng Is Nothing Then
    RRow = RRng.Row
    
    If b = 0 Then
      ListBox1.AddItem
      
      ListBox1.List(0, 0) = "Job Name"
      ListBox1.List(0, 1) = "Location"
      ListBox1.List(0, 2) = "User"
      ListBox1.List(0, 3) = "Tel No."
      ListBox1.List(0, 4) = "Status"
      ListBox1.List(0, 7) = "Maker"
      b = 1
    End If
    ListBox1.AddItem
    ListBox1.List(b, 0) = Worksheets("Data").Range("A" & I).Value
    ListBox1.List(b, 1) = Worksheets("Data").Range("B" & I).Value
    ListBox1.List(b, 2) = Worksheets("Data").Range("C" & I).Value
    ListBox1.List(b, 3) = Worksheets("Data").Range("D" & I).Value
    ListBox1.List(b, 4) = Worksheets("Data").Range("E" & I).Value
    ListBox1.List(b, 5) = Worksheets("Data").Range("F" & I).Value
    
    b = b + 1
    
'Me.ListBox1.AddItem Data.Cells(i, 1).Value
'Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = Sheet1.Cells(i, 2).Value
  End If
  Next I
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22977
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

#2

Post by snasui » Thu Oct 19, 2017 8:35 pm

:D ตัวอย่างการค้นหาด้วย VBA ทุกคอลัมน์ ดูได้จาก wordpress/search-vba/ ลองประยุกต์ใช้ดูครับ

kio2002
Member
Member
Posts: 152
Joined: Thu Sep 20, 2012 8:40 am

Re: สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

#3

Post by kio2002 » Sat Oct 21, 2017 10:18 pm

อาจารย์พอจะมีตัวอย่าง code vba ที่ใช้ค้นหาคำที่ใกล้เคียงกับที่ค้นหาไหมครับ
สินค้าที่ผมบันทึกไว้ สมมุติมีดังนี้
1 ไม้เชิงชาย
2 ไม้พื้น
3 ไม้บันได
เช่น ค้นหาคำว่า "ไม้" ให้นำสินค้าที่มีคำว่าไม้ 1-3 มาแสดงใน toolbox ที่สามารถคลิกเลือก แล้วบันทึกลงใน sheet ได้

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22977
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

#4

Post by snasui » Sat Oct 21, 2017 10:32 pm

:D ดู VDO ในลิงก์ที่ผมแนบไว้ด้านบนครับ

Post Reply