🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

COPY WORKSHEET To Another Workbook

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
gamefunza
Member
Member
Posts: 14
Joined: Fri Feb 03, 2017 11:30 am

COPY WORKSHEET To Another Workbook

#1

Post by gamefunza » Tue Oct 17, 2017 4:20 pm

คือผม มี Form อยู่ Form นึง ที่ต้องการคือ ใช้ Macro Save As เป็นไฟลใหม่โดย ตั้งชื่อตาม CELL ที่กำหนด เช่น FileName1 = Range("B1").Text

ปัญหา : Code ที่ผมเขียนเนี่ย มัน Save ไปแค่ Value แต่ละ Cell เท่านั้น Shape หรือ รูปภาพ นั้นไม่ตามมาด้วย
จุดที่อยากให้ Guide : ตอนนี้ผมทำได้แค่ กำหนด Range ที่ต้องการ แต่ที่คิดไว้คือ Copy ทั้ง Worksheet เหมือนเป๊ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง Colum Row รูปภาพ ให้ Fix อยู่ใน แผ่นเดียว

ปล. เอกสารที่แนบไปไม่ใช้เอกสารจริงนะครับ เพราะเป็นข้อมูลสำคัญครับ ขอบคุณมากครับCode

Code: Select all

Option Explicit

Sub Sample()

'~~> Set workbook In/Out
'~~> Set worksheet In/Out


  Dim wbI As Workbook, wbO As Workbook
  Dim wsI As Worksheet, wsO As Worksheet
  Dim Path As String
  Dim FileName1 As String
  
  '~~> Set FileName

 Path = "D:\Baramee\"
 FileName1 = Range("B1").Text

  '~~> Set workbook
  Set wbI = ThisWorkbook
  '~~> Set worksheet
  Set wsI = wbI.Sheets("Sheet1")

  '~~> Set workbook Des
  Set wbO = Workbooks.Add
  
  With wbO
    '~~> Set WS Out
    Set wsO = wbO.Sheets("Sheet1")

    '~~>. Save the file 51 = xlOpenXMLWorkbook (without macro's in 2007-2016, xlsx)
    '~~>           52 = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled (with or without macro's in 2007-2016, xlsm)
    '~~>           50 = xlExcel12 (Excel Binary Workbook in 2007-2016 with or without macro's, xlsb)
    '~~>           56 = xlExcel8 (97-2003 format in Excel 2007-2016, xls)
                   
                   
  '////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                
 '~~> .SaveAs Filename:="D:\Book10.xls", FileFormat:=56


    .SaveAs FileName:=Path & FileName1, FileFormat:=56
    
  
    '~~> Set Range
    
    wsI.Range("A2:F19").Copy

    '~~> Paste
    
    wsO.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    
  End With
End Sub

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
puriwutpokin
Gold
Gold
Posts: 1322
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm

Re: COPY WORKSHEET To Another Workbook

#2

Post by puriwutpokin » Tue Oct 17, 2017 8:15 pm

ปรับโค้ดตามนี้ดูครับ

Code: Select all

Sub Sample()

'~~> ประกาศ workbook In/Out
'~~> ประกาศ worksheet In/Out  Dim wbI As Workbook, wbO As Workbook
  Dim wsI As Worksheet, wsO As Worksheet
  Dim Path As String
  Dim FileName1 As String
  
  '~~> กำหนด FileName

 Path = "D:\Baramee\"
 FileName1 = Range("B1").Text

  '~~> กำหนด workbook
  Set wbI = ThisWorkbook
  '~~> กำหนด worksheet
  Set wsI = wbI.Sheets("Sheet1")
wsI.Copy
  '~~> กำหนดปลายทาง workbook
  'Set wbO = Workbooks.Add
  
  'With wbO
    '~~> กำหนดตำแหน่ง WS ที่ต้องการวาง
    ' Set wsO = wbO.Sheets("Sheet1")

    '~~>. Save the file 51 = xlOpenXMLWorkbook (without macro's in 2007-2016, xlsx)
    '~~>           52 = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled (with or without macro's in 2007-2016, xlsm)
    '~~>           50 = xlExcel12 (Excel Binary Workbook in 2007-2016 with or without macro's, xlsb)
    '~~>           56 = xlExcel8 (97-2003 format in Excel 2007-2016, xls)
                   
                   
  '////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                
 '~~> .SaveAs Filename:="D:\Book10.xls", FileFormat:=56


  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Path & FileName1, FileFormat:=56
    
  
    '~~> Range ที่สนใจ
    
    'wsI.Range("A2:F19").Copy

    '~~> วางเริ่มต้น จาก Cell A1 No SkipBlank No Transpose
    
    'wsO.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    
  'End With
End Sub
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน

gamefunza
Member
Member
Posts: 14
Joined: Fri Feb 03, 2017 11:30 am

Re: COPY WORKSHEET To Another Workbook

#3

Post by gamefunza » Thu Oct 19, 2017 8:53 am

ขอบคุณมากครับ :cp:

Post Reply