🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ดึงรูป VBA กด Show รูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งหาย

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
zixnutz
Member
Member
Posts: 46
Joined: Mon Jul 11, 2016 11:41 am

ดึงรูป VBA กด Show รูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งหาย

#1

Post by zixnutz » Mon Oct 16, 2017 1:12 pm

ผมทำการดึงรูปโดยใช้ VBA แต่เกิดปัญหาคือ

เมื่อผมกดปุ่ม Show Picture 1 รูปขึ้นปกติ
แต่พอกดปุ่ม Show Picture 2 รูปของ Picture 2 ขึ้นแต่รูปของ Picture 1 หายไปครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ ดูแล้วสับสนมากครับ

ซึ่งตอนนี้ผมทดลองแค่ ปุ่ม Show Picture 1 ถึง 3 ครับ

หมายเหตุ ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ครับ ขึ้นว่า ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป

Code: Select all

Sub ShowPicture1()
  Dim r1 As Range, i As Integer, ButName As String
  Dim imgIcon1 As Object
  Dim obj As Object
  ButName = Application.Caller
  i = Val(Mid(ButName, InStr(1, ButName, " ")))
  Select Case i
    Case Is = 1: Set r1 = Range("e6")
    Case Is = 2: Set r1 = Range("e8")
    Case Is = 3: Set r1 = Range("e10")
    Case Is = 4: Set r1 = Range("e12")
    Case Is = 5: Set r1 = Range("e14")
    Case Is = 6: Set r1 = Range("e16")
    Case Is = 7: Set r1 = Range("e18")
    Case Is = 8: Set r1 = Range("e20")
    Case Is = 9: Set r1 = Range("e22")
    Case Is = 10: Set r1 = Range("e24")
    Case Is = 11: Set r1 = Range("e26")
    Case Is = 12: Set r1 = Range("e28")
    Case Is = 13: Set r1 = Range("e30")
    Case Is = 14: Set r1 = Range("e32")
    Case Is = 15: Set r1 = Range("e34")
    Case Is = 16: Set r1 = Range("e36")
    Case Is = 17: Set r1 = Range("e38")
    Case Is = 18: Set r1 = Range("e40")
    Case Is = 19: Set r1 = Range("e42")
    Case Is = 20: Set r1 = Range("e44")
    Case Is = 21: Set r1 = Range("e46")
    Case Is = 22: Set r1 = Range("e48")
    Case Is = 23: Set r1 = Range("e50")
    Case Is = 24: Set r1 = Range("e52")
    Case Is = 25: Set r1 = Range("e54")
    Case Is = 26: Set r1 = Range("e56")
    Case Is = 27: Set r1 = Range("e58")
    Case Is = 28: Set r1 = Range("e60")
    Case Is = 29: Set r1 = Range("e62")
    Case Is = 30: Set r1 = Range("e64")
    Case Is = 31: Set r1 = Range("e66")
    Case Is = 32: Set r1 = Range("e68")
    Case Is = 33: Set r1 = Range("e70")
    Case Is = 34: Set r1 = Range("e72")
    Case Is = 35: Set r1 = Range("e74")
    Case Is = 36: Set r1 = Range("e76")
    Case Is = 37: Set r1 = Range("e78")
    Case Is = 38: Set r1 = Range("e80")
    Case Is = 39: Set r1 = Range("e82")
    Case Is = 40: Set r1 = Range("e84")
    Case Is = 41: Set r1 = Range("e86")
    Case Is = 42: Set r1 = Range("e88")
    Case Is = 43: Set r1 = Range("e90")
    Case Is = 44: Set r1 = Range("e92")
  End Select
  For Each obj In ActiveSheet.Shapes
    If obj.Left = r1.Left Then _
      obj.Delete
  Next obj
  Set imgIcon1 = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
    Filename:="D:\PicFoam\" & r1.Offset(, -1) & " (1).jpg", _
    linktofile:=False, savewithdocument:=True, Left:=r1.Left, _
    Top:=r1.Top, Width:=r1.MergeArea.Width, Height:=r1.MergeArea.Height)
End Sub

logic
Silver
Silver
Posts: 666
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ดึงรูป VBA กด Show รูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งหาย

#2

Post by logic » Mon Oct 16, 2017 1:30 pm

โค้ดชุดนี้มันลบรูปเดิมออกก่อนครับ

Code: Select all

For Each obj In ActiveSheet.Shapes
	If obj.Left = r1.Left Then _
		obj.Delete
Next obj
ลองทำให้เป็นคอมเมนต์หรือลบออกไปก่อนแล้วทดสอบดูอีกทีครับ :)

zixnutz
Member
Member
Posts: 46
Joined: Mon Jul 11, 2016 11:41 am

Re: ดึงรูป VBA กด Show รูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งหาย

#3

Post by zixnutz » Mon Oct 16, 2017 1:55 pm

ขอบพระคุณมากครับ ได้แล้วครับ :)

Post Reply