🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#1

Post by nisit2559 » Wed Oct 11, 2017 8:12 am

ผมต้องการดึงไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ แต่ดึงครั้งละ 2 ไฟล์ ต่อ 1 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าโค้ดของผมเป็นการดึงแบบเปิดมาที่ละไฟล์แล้ว คัดลอกแล้วว่างแล้วมันทำให้เครื่องคอมค้างครับ ผมจึงอยากจะรู้ว่ามีการดึงข้อมูลจากไฟล์ .csv แบบไม่ต้องเปิดไฟล์ไหมครับหรือมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่ทำให้คอมไม่ค้างครับ ขอบคุณมากครับตัวอย่างโค้ดครับ

Code: Select all

 Set cell_to = Cells(1, 1)
   Set active_workbook = ActiveWorkbook
   Set active_sheet = ActiveSheet
   Application.DisplayAlerts = False
   File_Path = "D:\MMCT\MMCT\excel\"
   strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")
   Dim X
   Dim Y
   Dim z
   Y = 2
   X = 2
   Dim time As Long
  
   Do While strName <> vbNullString
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      Range("Z2:BG31").Select
      RowInc = Selection.Rows.Count
      Selection.Copy
      Windows("workbook1.xlsm").Activate
      Sheets("RawData").Select
      Cells(Y, 2).Select
      ActiveSheet.Paste
      Worksheets("RawData").Cells(X, 1).Value = Now()
      Y = Y + RowInc
      X = X + RowInc
      dataset_workbook.Close
      delay 1000
    End If
   strName = Dir
   Loop
   Application.DisplayAlerts = True
   
  End Sub

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23157
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#2

Post by snasui » Wed Oct 11, 2017 8:55 am

:D ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการดึงข้อมูลมาจากไฟล์ชนิดใด แต่เกิดจากการตั้งเวลาให้ดึงข้อมูลซึ่งผมได้ตอบไปแล้วในกระทู้ก่อนหน้า หากเป็นเรื่องเดียวกันให้ถามที่กระทู้เดิมครับ

Post Reply