:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Sort And Clear content [VBA]

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
parakorn
Silver
Silver
Posts: 669
Joined: Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Contact:

Sort And Clear content [VBA]

#1

Postby parakorn » Tue Oct 10, 2017 8:16 pm

ต้องการปรับปรุง Code สำหรับการ Sort ข้อมูล ให้คลุมช่วงข้อมูลเท่าที่มีในแต่ละชีท (จากที่ Default ไว้บรรทัดที่8 ถึง 200) ครับ
และแก้โค้ดให้ไม่วนกลับมาทำงานที่ชีทแรก อีกทีครับ (หรือแก้ไขไม่ให้เพิ่มบรรทัดบนสุด หลังจากโค้ดวนกลับมาทำงานอีกครั้งครับ :flw: )

Code: Select all

Sub SortAndDel()
' SortAndDel Macro

For i = 1 To 2
Sheets(i).Select

    Application.Goto Reference:="OFFSET(R7C16,1,0,COUNTA(C3)-1,)"
    Selection.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-8]="""",-1,1)"
   
    Range("B8").Select
    Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("SV").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("SV").Sort.SortFields.Add Key:=Range("P8:P200"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("SV").Sort
        .SetRange Range("B8:P200")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
   
    Application.Goto Reference:= _
        "OFFSET(R8C1,IFERROR(MATCH(1,R8C16:R200C16,0)-1,1),10,COUNTA(C3)-IFERROR(MATCH(1,R8C16:R200C16,0),0),2)"
        Selection.ClearContents
    Application.Goto Reference:= _
        "OFFSET(R8C1,IFERROR(MATCH(1,R8C16:R200C16,0)-1,0),1,COUNTA(C3)-IFERROR(MATCH(1,R8C16:R200C16,0),0),5)"
        Selection.ClearContents
    Application.Goto Reference:= _
        "OFFSET(R7C16,1,0,COUNTA(C16)-1,)"
        Selection.ClearContents       
        Next i       
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"," คือ ยูเนี่ยน ใช้เลือกช่วงใดบ้างให้คำนวณทั้งหมด(เลือกซ้ำคำนวณซ้ำ)
":" คือ เซต ใช้สร้างช่วงตารางข้อมูลระหว่าง2Cell
" "(เว้นวรรค) คือ อินเตอร์เซก ใช้สร้างเซตระหว่างจุดตัดเซตทั้งหมดที่ทับกัน

Array ต้องเป็น เซตเท่านั้น

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 21999
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: Sort And Clear content [VBA]

#2

Postby snasui » Wed Oct 11, 2017 5:19 am

:D ช่วยเพิ่มคำบรรยายว่าปัญหาคืออะไรอะไร ต้องการผลลัพธ์เป็นอย่างไรมาด้วย เช่นข้อมูลคอลัมน์มีปัญหา Sort คอลัมน์ใด ต้องการให้เรียงเป็นอย่างไร ฯลฯ เพื่อเพื่อน ๆ จะได้เข้าใจถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการครับ


Return to “Excel”

Who is online

Users browsing this forum: Google Feedfetcher and 16 guests