:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#21

Postby snasui » Tue Oct 10, 2017 6:08 am

:D ต้องกำหนดหัวข้อเข้าไปเองหรืออ้างอิงจากที่มีอยู่แล้ว ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#22

Postby Benmore » Tue Oct 10, 2017 10:06 am

snasui wrote::D ต้องกำหนดหัวข้อเข้าไปเองหรืออ้างอิงจากที่มีอยู่แล้ว ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ

ลองแก้โค้ดเองได้แล้วค่ะ แต่คือติดปัญหาตรงที่ไม่ต้องการเอาหัวข้อไปแสดงที่ชีทต้องแก้ตรงไหนค่ะแล้วก็เอาข้อมูลใน textbox3 ไปแสดงในชีท excel ไม่ได้ค่ะ (Userform1)

Code: Select all

 'ค้นหา
Private Sub btsearch_Click()
    Dim txt As String
    On Error Resume Next
    'Err.Clear
    Dim nRow As String
    nRow = Sheet6.Columns(1).Find(txtsearch.Text).Row
    If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch.Text"
          MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
    End If
    txt = "Emp_ID :" & Cells(nRow, 1) & "Name :" & vbCrLf & Cells(nRow, 2) & "Section :" & vbCrLf & Cells(nRow, 8) _
        & "Uniform_No :" & vbCrLf & Cells(nRow, 13)
    TextBox1.Value = txt
End Sub

code save

Code: Select all

'Save
Private Sub btsave_Click()
  Dim emptyRow As Integer
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb2 As Variant
emptyRow = WorksheetFunction.Count("B3:A1000") + 1
If emptyRow = 0 Then
    emptyRow = 2
Else
   emptyRow = emptyRow + 2
   Sheet9.Activate
   strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
  strTb2 = Split(TextBox3.Text, vbCrLf)
   Cells(emptyRow, 1).Value = strTb1(0)  'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 2).Value = strTb1(1) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 3).Value = strTb1(2) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 4).Value = strTb1(3) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
   Cells(emptyRow, 6).Value = strTb2(6) 'TextBox3.Value
   MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย"
End If
End Sub

ไฟล์แนบค่ะ
Uniform_EGAS(Ex).xlsm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#23

Postby snasui » Tue Oct 10, 2017 6:32 pm

:D ตัวอย่างการกำหนดตัวแปร txt ตามด้านล่างครับ

Code: Select all

'...Other code
txt = "Emp_ID :" & Cells(nRow, 1) & vbCrLf & _
    "Name :" & Cells(nRow, 2) & vbCrLf & _
    "Section :" & Cells(nRow, 8) & vbCrLf & _
    "Uniform_No :" & Cells(nRow, 13)
'...Other code


ตัวอย่างการ Code บางส่วนเมื่อกดปุ่ม Save ซึ่งเป็น Code ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าให้กับตัวแปร txt

Code: Select all

'...Other code
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
'...Other code

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#24

Postby Benmore » Thu Oct 12, 2017 3:45 pm

สอบถามเรื่องการค้นหาข้อมูลเพิ่มค่ะ อยากให้ค้นหาข้อมูลได้เฉพาะตัวเลข 3 ตัวหลังของรหัสพนักงานค่ะ ถ้าใส่ข้อมูลเป็นตัวหนังสือก็ให้แสดง msg ว่า "กรุณาใสข้อมูลเป็นตัวเลข" ใน user form 11

Code: Select all

'Search
Private Sub btsearch_Click()
On Error Resume Next
Dim nRow As String
nRow = Sheet6.Columns(1).Find(txtsearch.Text).Row
If Err.Number = 91 Then

    ComboBox1.Value = " "
    TextBox1.Value = " "
     TextBox2.Value = " "
     TextBox3.Value = " "
     TextBox4.Value = " "
      ComboBox2.Value = " "
     TextBox5.Value = " "
     ComboBox3.Value = " "
     TextBox6.Value = " "
    ComboBox4.Value = " "
    TextBox7.Value = " "
     ComboBox5.Value = " "
     ComboBox6.Value = " "
        MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
    End If
    ComboBox1.Value = Cells(nRow, 1)
    TextBox1.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox2.Value = Cells(nRow, 3)
    TextBox3.Value = Cells(nRow, 4)
    TextBox4.Value = Cells(nRow, 5)
     ComboBox2.Value = Cells(nRow, 6)
    TextBox5.Value = Cells(nRow, 7)
    ComboBox3.Value = Cells(nRow, 8)
     TextBox6.Value = Cells(nRow, 9)
     ComboBox4.Value = Cells(nRow, 10)
      TextBox7.Value = Cells(nRow, 11)
    ComboBox5.Value = Cells(nRow, 12)
    ComboBox6.Value = Cells(nRow, 13)
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#25

Postby snasui » Thu Oct 12, 2017 6:34 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

'...Other code
On Error Resume Next
Dim nRow As String
If Not IsNumeric(vba.right(txtsearch.Text,3)) Then
    MsgBox "กรุณาใสข้อมูลเป็นตัวเลข"
    Exit Sub
End If
'...Other code

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#26

Postby Benmore » Mon Oct 16, 2017 9:16 am

ลองเอาโค้ดไปปรับแล้วก็ยังค้นหาเจอทั้งที่ไม่มีรหัสนี้อยู่ค่ะ

Code: Select all

Private Sub btsearch_Click()
On Error Resume Next
Dim nRow As String
If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch.Text, 3)) Then
    MsgBox "¡ÃسÒãÊ¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
    Exit Sub
End If
nRow = Sheet6.Columns(1).Find(txtsearch.Text).Row
If Err.Number = 91 Then
    ComboBox1.Value = " "
    TextBox1.Value = " "
     TextBox2.Value = " "
     TextBox3.Value = " "
     TextBox4.Value = " "
      ComboBox2.Value = " "
     TextBox5.Value = " "
     ComboBox3.Value = " "
     TextBox6.Value = " "
    ComboBox4.Value = " "
    TextBox7.Value = " "
     ComboBox5.Value = " "
     ComboBox6.Value = " "
        MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
    End If
    ComboBox1.Value = Cells(nRow, 1)
    TextBox1.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox2.Value = Cells(nRow, 3)
    TextBox3.Value = Cells(nRow, 4)
    TextBox4.Value = Cells(nRow, 5)
     ComboBox2.Value = Cells(nRow, 6)
    TextBox5.Value = Cells(nRow, 7)
    ComboBox3.Value = Cells(nRow, 8)
     TextBox6.Value = Cells(nRow, 9)
     ComboBox4.Value = Cells(nRow, 10)
      TextBox7.Value = Cells(nRow, 11)
    ComboBox5.Value = Cells(nRow, 12)
    ComboBox6.Value = Cells(nRow, 13)
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

logic
Silver
Silver
Posts: 542
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#27

Postby logic » Mon Oct 16, 2017 1:48 pm

เท่าที่อ่านดูตรง nRow ผมว่ามันต้อง loop หาแทนการ search นะครับ

ลองเอาไปปรับดูครับ

Code: Select all

for each r in sheet6.columns(1).specialcells(xlcelltypeconstants)
   if right(r.value,3) = right(txtsearch.text,3) then
      nRow = r.row
      exit for
   end if
end if

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#28

Postby Benmore » Mon Oct 16, 2017 3:17 pm

logic wrote:เท่าที่อ่านดูตรง nRow ผมว่ามันต้อง loop หาแทนการ search นะครับ

ลองเอาไปปรับดูครับ

Code: Select all

for each r in sheet6.columns(1).specialcells(xlcelltypeconstants)
   if right(r.value,3) = right(txtsearch.text,3) then
      nRow = r.row
      exit for
   end if
end if

ลองปรับแล้วก็ยังไม่ได้ค่ะ ต้องปรับแบบไหนค่ะ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#29

Postby snasui » Mon Oct 16, 2017 6:34 pm

:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ตามที่คุณ logic แจ้งไปมาด้วย จะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#30

Postby Benmore » Tue Oct 17, 2017 8:33 am

Uniform_EGAS(Ex).xlsm
snasui wrote::D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ตามที่คุณ logic แจ้งไปมาด้วย จะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#31

Postby snasui » Tue Oct 17, 2017 8:33 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Private Sub btsearch_Click()
    Dim found As Boolean
    On Error Resume Next
    Dim nRow As String
    For Each r In Sheet6.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch.Text, 3) Then
            nRow = r.Row
            found = True
            Exit For
        End If
    Next r
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch.Text, 3)) Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊ¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
            Exit Sub
        End If
        If Err.Number = 91 Then
            ComboBox1.Value = " "
            TextBox1.Value = " "
            TextBox2.Value = " "
            TextBox3.Value = " "
            TextBox4.Value = " "
            ComboBox2.Value = " "
            TextBox5.Value = " "
            ComboBox3.Value = " "
            TextBox6.Value = " "
            ComboBox4.Value = " "
            TextBox7.Value = " "
            ComboBox5.Value = " "
            ComboBox6.Value = " "
            MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
        End If
            ComboBox1.Value = Cells(nRow, 1)
            TextBox1.Value = Cells(nRow, 2)
            TextBox2.Value = Cells(nRow, 3)
            TextBox3.Value = Cells(nRow, 4)
            TextBox4.Value = Cells(nRow, 5)
            ComboBox2.Value = Cells(nRow, 6)
            TextBox5.Value = Cells(nRow, 7)
            ComboBox3.Value = Cells(nRow, 8)
            TextBox6.Value = Cells(nRow, 9)
            ComboBox4.Value = Cells(nRow, 10)
            TextBox7.Value = Cells(nRow, 11)
            ComboBox5.Value = Cells(nRow, 12)
            ComboBox6.Value = Cells(nRow, 13)
            Exit Sub
    Else
        MsgBox "Not found."
    End If
End Sub

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#32

Postby Benmore » Wed Oct 18, 2017 10:09 am

- นำไปแก้ไขได้แล้วค่ะ แต่พอเอาโค้ดไปใส่ในฟอร์มอื่นก็ error ค่ะ เพราะอะไรทั้งๆที่เป็นโค้ดเดียวกัน ที่ userform1
error1.png

- ขอบสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ ทำอย่างไรให้ข้อมูลจำนวนที่เรากรอกขึ้นแค่อันเดียว
แล้วพอเราเลือกข้อมูลอันใหม่ทำให้ข้อมูลอันเก่าที่เคยเลือกหายไปต้องแก้ตรงไหนค่ะ
error.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#33

Postby snasui » Wed Oct 18, 2017 10:13 pm

:D กรณี Error ช่วยจับภาพหรือแจ้ง Error มาดูกัน หากบรรทัดบนสุดมีคำว่า Option Explicit จะต้องประกาศตัวแปรก่อนที่จะใช้ตัวแปรนั้นเสมอ เช่น Dim r As Range เป็นต้นครับ

ในส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ช่องจำนวนหายไป ขึ้นอยู่กับ Code ในช่องที่เราเลือกว่าเขียนไว้อย่างไร ช่วยโพสต์หรือแจ้งไว้ด้วยจะได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยไวครับ

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#34

Postby Benmore » Thu Oct 19, 2017 9:04 am

snasui wrote::D กรณี Error ช่วยจับภาพหรือแจ้ง Error มาดูกัน หากบรรทัดบนสุดมีคำว่า Option Explicit จะต้องประกาศตัวแปรก่อนที่จะใช้ตัวแปรนั้นเสมอ เช่น Dim r As Range เป็นต้นครับ

ในส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ช่องจำนวนหายไป ขึ้นอยู่กับ Code ในช่องที่เราเลือกว่าเขียนไว้อย่างไร ช่วยโพสต์หรือแจ้งไว้ด้วยจะได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยไวครับ


ค้นหาแก้ไขได้แล้วค่ะ แต่ติดตรงส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ข้อมูลที่เลือกก่อนหน้าหายไป และก็ช่องจำนวนค่ะ พอพิมจำนวนสองตัวก็จะขึ้นข้อมูลสองครั้งค่ะ เช่น ถ้าพิม 1 จะขึ้น "จำนวน 1" ถ้าเพิ่ม 1 อีกตัวก็จะขึ้น "จำนวน 1" "จำนวน 11" แบบนี้ค่ะ

Code: Select all

 
Private Sub ComboBox1_Change()
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนสั้น(Short Shirt)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!G2:G8"
End If
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนยาว(Long Shirt)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!G2:G8"
End If
If Combobox1.Value = "กางเกง(Trousere)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!H2:H24"
Else
Combobox2.Value = ""
End If
If Combobox1.Value <> "" Then
TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & "" & Combobox1.Value
End If
End Sub
Private Sub ComboBox2_Change()
If Combobox2.Value <> "" Then
       TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & " ไซส์ " & Combobox2.Value
End If
End Sub'จำนวน
Private Sub TextBox4_Change()
On Error Resume Next
If TextBox4.Value <> "" Then
        TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & " จำนวน " & TextBox4.Value
End If
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#35

Postby snasui » Thu Oct 19, 2017 5:40 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

'Other code
If Combobox1.Value <> "" Then
    TextBox3.Value = ""
    TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & "" & Combobox1.Value
End If
'Other code

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#36

Postby Benmore » Tue Oct 24, 2017 10:34 am

snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

'Other code
If Combobox1.Value <> "" Then
    TextBox3.Value = ""
    TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & "" & Combobox1.Value
End If
'Other code

อันนี้คือโค้ดตรงส่วนไหนค่ะ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#37

Postby snasui » Tue Oct 24, 2017 10:41 am

:D โค้ดนั้นอยู่ใน Procedure ที่คุณ Benmore โพสต์มาครับ ตรวจสอบว่าบรรทัดใดเป็นการกำหนดค่าให้กับ TextBox3 ผมเพิ่มเข้าไปแค่บรรทัดเดียว น่าจะสังเกตได้ไม่ยากครับ

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#38

Postby Benmore » Tue Oct 24, 2017 11:58 am

snasui wrote::D โค้ดนั้นอยู่ใน Procedure ที่คุณ Benmore โพสต์มาครับ ตรวจสอบว่าบรรทัดใดเป็นการกำหนดค่าให้กับ TextBox3 ผมเพิ่มเข้าไปแค่บรรทัดเดียว น่าจะสังเกตได้ไม่ยากครับ

- พอดีอยากทราบว่าโค้ดตรงส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ข้อมูลที่เลือกก่อนหน้าหายไป ต้องเพิ่มตรงไหนค่ะ
- ช่องจำนวน พอพิมจำนวนสองตัวก็จะขึ้นข้อมูลสองครั้งค่ะ เช่น ถ้าพิม 1 จะขึ้น "จำนวน 1" ถ้าเพิ่ม 1 อีกตัวก็จะขึ้น "จำนวน 1" "จำนวน 11" แบบนี้ค่ะ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#39

Postby snasui » Tue Oct 24, 2017 1:26 pm

:D ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ด้านบน ลองทดสอบกับทุก Code ที่เกียวข้องกับปัญหานี้ แล้วสังเกตดูผล

โปรดทราบว่าผมจะตอบด้วย Code ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถามเสมอครับ กรณีทดสอบแล้วยังไม่ได้คำตอบให้แนบไฟล์ที่ปรับ Code เป็นล่าสุดมาแล้ว

Benmore
Member
Member
Posts: 209
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox

#40

Postby Benmore » Tue Oct 24, 2017 2:14 pm

snasui wrote::D ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ด้านบน ลองทดสอบกับทุก Code ที่เกียวข้องกับปัญหานี้ แล้วสังเกตดูผล

โปรดทราบว่าผมจะตอบด้วย Code ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถามเสมอครับ กรณีทดสอบแล้วยังไม่ได้คำตอบให้แนบไฟล์ที่ปรับ Code เป็นล่าสุดมาแล้ว

ลองเอาโค้ดไปแก้ไขแล้วค่ะแต่คือข้อมูลใน combobox หายไปได้แต่ข้อมูลใน textbox ก็หายไปด้วย คืออยากให้แค่ข้อมูลใน combobox หายไปอย่างเดียวค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Return to “Excel”

Who is online

Users browsing this forum: Google Feedfetcher and 38 guests