🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#1

Post by Benmore » Tue Sep 19, 2017 11:59 am

Option Explicit
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim id As Long
If ComboBox1.Value <> "" Then

id = ComboBox1.Value
TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0)
TextBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 3, 0)
ComboBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 4, 0)
TextBox3.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 5, 0)
Else

TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
ComboBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""

End If
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim CurrentRow As Long
Dim id As Long
Dim lastrow As Long
Dim rowselect As Long
If ComboBox1.Value = "" Then
lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
CurrentRow = lastrow + 1
id = WorksheetFunction.Max(Range("A2:A300"))
If id = 0 Then
id = 1
Else
id = id + 1
End If
Cells(CurrentRow, 1).Value = id
Cells(CurrentRow, 2).Value = TextBox1.Value
Cells(CurrentRow, 3).Value = TextBox2.Value
Cells(CurrentRow, 4).Value = ComboBox2.Value
Cells(CurrentRow, 5).Value = TextBox3.Value
Else
id = ComboBox1.Value
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet1.Range("A1:A300"), 0)
Rows(rowselect).Select
Cells(rowselect, 2).Value = TextBox1.Value
Cells(rowselect, 3).Value = TextBox2.Value
Cells(rowselect, 4).Value = ComboBox2.Value
Cells(rowselect, 5).Value = TextBox3.Value

End If
Unload Me
UserForm1.Show
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim id As Long
Dim rowselect As Long
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox ("¡ÃسÒàÅ×Í¡¢éÍÁÙÅ")
Else
id = ComboBox1.Value
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet1.Range("A1:A300"), 0)
Rows(rowselect).Select
Rows(rowselect).EntireRow.Delete
End If
Unload Me
UserForm1.Show
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
Sheet1.Activate
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
TextBox1.SetFocus
End Sub

logic
Silver
Silver
Posts: 725
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#2

Post by logic » Tue Sep 19, 2017 2:06 pm

ช่วยแนบไฟล์และโพสต์โค้ดตามกฎข้อ 4 และ 5 ด้านบนของเพจมาด้วย เพื่อนสมาชิกจะได้สะดวกในการตอบครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#3

Post by Benmore » Tue Sep 19, 2017 4:31 pm

Loker1.xlsm
ไฟล์งานค่ะ
พอเวลาพิมข้อมูลแล้วมันจะขึ้น error ตรง id = ComboBox1.Value ค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22977
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#4

Post by snasui » Tue Sep 19, 2017 7:02 pm

:D กรุณาอธิบายประกอบมาอย่างละเอียดถึงลำดับขันตอนการทำงานที่ทำเกิด Error นั้น เช่น

คลิกปุ่มใด กรอกข้อความทดสอบใด สังเกต Error ได้จากที่ใด ฯลฯ จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#5

Post by Benmore » Tue Sep 19, 2017 9:13 pm

Untitled.png
เมื่อกรอกข้อมูลตัวหนังสือหรือค่าที่ไม่มีลงไปใน combobox ที่วงกลมไว้ จะเกิด Debug ขึ้นที่

Option Explicit
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim id As Long
If ComboBox1.Value <> "" Then

id = ComboBox1.Value

ต้องแก้ไขยังไงค่ะ

logic
Silver
Silver
Posts: 725
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#6

Post by logic » Wed Sep 20, 2017 9:20 am

ไม่เห็นภาพนะครับ

เท่าที่ดูจากโค้ดเห็นว่า id ประกาศเป็น long คือเป็นตัวเลข เวลาคีย์ก็ต้องคีย์เป็นตัวเลข คีย์เป็นตัวหนังสือก็ต้อง error ครับ :)

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#7

Post by Benmore » Wed Sep 20, 2017 9:42 am

Untitled.png
Untitled1.png
แก้ไขแล้วขึ้น error ตามภาพแรยค่ะ

Private Sub ComboBox1_Change()
Dim id As String
If ComboBox1.Value <> "" Then

id = ComboBox1.Value
TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0)
TextBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 3, 0)
ComboBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 4, 0)
TextBox3.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 5, 0)
Else

TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
ComboBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""

End If
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

logic
Silver
Silver
Posts: 725
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#8

Post by logic » Wed Sep 20, 2017 10:12 am

วิธีโพสต์โค้ด อ่านตัวอย่างจากกฎข้อ 5 ของฟอรัมด้านบน ที่โพสต์มานั้นทำไม่ถูกต้องอยู่นะครับ

เปลี่ยนเป็น TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(clng(id), Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0) ดูว่าใช้ได้ไหมครับ :)

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#9

Post by Benmore » Wed Sep 20, 2017 11:28 am

Untitled2.png
Loker1.xlsm

แก้ไขแล้วยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22977
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#10

Post by snasui » Wed Sep 20, 2017 11:54 am

Benmore wrote:Untitled.png
เมื่อกรอกข้อมูลตัวหนังสือหรือค่าที่ไม่มีลงไปใน combobox ที่วงกลมไว้ จะเกิด Debug ขึ้นที่

Option Explicit
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim id As Long

If ComboBox1.Value <> "" Then

id = ComboBox1.Value

ต้องแก้ไขยังไงค่ะ
:D หากไม่ให้เกิด Error ให้ใส่ on error resume next เข้ามาช่วยครับ

เช่น

Code: Select all

dim id as string
on error resume next
If ComboBox1.Value <> "" Then
  TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0)
  '...Other code
เนื่่องจากตัวเลขใน Worksheet เป็น Text การประกาศตัวแปรก็กำหนดให้เป็น Text และไม่ต้องใช้ Clng ครอบครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#11

Post by Benmore » Wed Sep 20, 2017 1:07 pm

Untitled3.png
Loker1.xlsm
แก้แล้วค่ะ ก็ยังขึ้น error เหมือนเดิม ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1618
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#12

Post by DhitiBank » Wed Sep 20, 2017 1:38 pm

รูปล่าสุดนี่เป็นคนละตำแหน่งกับที่อาจารย์และเพื่อนๆ แนะนำหรือเปล่าครับ

สำหรับกรณีล่าสุด ลองประกาศตัวแปร id เป็น integer หรือ long ดูครับ
ผมเข้าใจว่าข้อมูลในช่วง sheet7.range("a1:a200") เป็นตัวเลข ดังนั้น id ที่จะเอามา match กันก็ควรเป็นตัวเลขด้วยครับ

แต่เห็นว่าเมื่อมีเบอร์ id ใหม่ใส่เข้าไป ตัวเลขจะกลายเป็น text ผมว่าควรตั้งค่ารูปแบบให้เหมือนๆ กันจะได้ลดการเกิด error ครับ การตั้งค่ารูปแบบตัวเลขให้เป็น text น่าจะทำเมื่อจำเป็นจริงๆ เช่น เลข invoice ที่ต้องมี 0 นำหน้าเยอะๆ หรืออะไรทำนองนี้ แต่กรณีนี้เป็นเลข id ผมว่าควรให้มีรูปแบบเป็นตัวเลขจะได้นำมาใช้งานง่ายๆ ครับ

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#13

Post by Benmore » Wed Sep 20, 2017 2:35 pm

พอดีต้องการค้นหาข้อมูลที่อยูในชีท แบบที่ใส่ตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ค้นหาได้ค่ะ
พอมีโค้ดตัวอย่างที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนแนะนำไหมค่ะ

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1618
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#14

Post by DhitiBank » Wed Sep 20, 2017 3:50 pm

Benmore wrote:พอดีต้องการค้นหาข้อมูลที่อยูในชีท แบบที่ใส่ตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ค้นหาได้ค่ะ
หมายถึงว่า ให้ค้นหาได้ทั้งจาก id หรือชื่อผู้ใช้บริการ หรือเปล่าครับ

ผมว่าโค้ดที่เขียนมาก็เข้าใจง่ายดีครับ เพียงแต่สงสัยว่าทำไมจึงต้องกำหนดรูปแบบเซลล์ในชีท LOCKER SV ให้เป็น text ทั้งหมด และเหมือนกับว่ากำหนดหลังจากที่ทำตารางข้อมูลเสร็จแล้ว เวลาใส่ตัวเลขลงไปทีหลัง ตัวเลขนั้นเลยกลายเป็น text คราวนี้ก็เลยมีตัวเลขที่มีรูปแบบเป็น number และ text ผสมกันในคอลัมน์เดียว เวลาเอามาใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกครับ คิดว่าควรปรับรูปแบบตัวเลขในชีทก่อน แล้วก็มาปรับโค้ดครับ

สำหรับโค้ดการค้นหาทำได้หลายแบบ ลองศึกษาโค้ดเหล่านี้เพิ่มเติมก็ได้ครับ
For... Next เป็นการวนลูป เราสั่งได้ว่าให้ตรวจสอบแต่ละเซลล์ในช่วงที่กำหนดเพื่อดูว่ามีข้อมูลที่เราสนใจหรือไม่ เช่น

Code: Select all

For Each เซลล์ In ช่วงเซลล์
  คำสั่งให้ทำอะไรบางอย่าง
Next เซลล์
Instr เป็นการตรวจว่าข้อความที่ถูกตรวจสอบ มี key word ที่เราสนใจอยู่หรือไม่

Benmore
Bronze
Bronze
Posts: 254
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#15

Post by Benmore » Wed Sep 20, 2017 4:11 pm

พอมีตัวอย่างโค้ดไหมค่ะ ??
พอดีลองเอาโค้ดเก่าๆมาแก้ไขค่ะ เลยออกมาแบบนี้

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1618
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ

#16

Post by DhitiBank » Wed Sep 20, 2017 4:45 pm

ลองค้นหาจากปุ่มค้นหาด้านขวาบนของบอร์ดนี้ครับ มีหลายตัวอย่าง หรือถ้าจากกูเกิ้ลก็เช่นที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ

https://trumpexcel.com/excel-vba-instr/


Post Reply