🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#1

Post by nisit2559 » Mon Sep 04, 2017 2:05 pm

:D คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
Application.DisplayAlerts = False

File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")

Do While strName <> vbNullString
Dim x
Dim y
Dim z

  
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      Call Macro1
      dataset_workbook.Close
      
    End If
  

strName = Dir
Loop
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Code: Select all

Sub Macro1()
'
' Macro1 Macro
'

'
   
  Range("Z2:BG31").Select
  Selection.Copy
  y = 2
  For i = 0 To 6
    Windows("workbook.xlsm").Activate
    Sheets("sheet2").Select
    Cells(y, 1).Select
    ActiveSheet.Paste
    y = y + 30
    i = i + 1
    
  Next i
  End Sub
workbook.xlsm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

menem
Bronze
Bronze
Posts: 429
Joined: Mon Jan 26, 2015 11:02 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#2

Post by menem » Mon Sep 04, 2017 3:58 pm

คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
(ที่เหลือค่อยเพิ่มขณะทำงาน) มิเช่นนั้น จะถูก Reset ให้เป็น 2 ทุกครั้งที่ Macro1 ถูกเรียกใช้งาน

แต่ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ Shell เพื่อรวม .CSV ให้เป็นไฟล์เดียวก่อน จากนั้นจึงเปิดขึ้นมาในครั้งเดียวครับ

อ้างอิง : https://stackoverflow.com/questions/159 ... o-complete

Code: Select all

Dim wsh As Object
Set wsh = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
Dim waitOnReturn As Boolean: waitOnReturn = True
Dim windowStyle As Integer: windowStyle = 1

wsh.Run "C:\folder\runbat.bat", windowStyle, waitOnReturn
แล้วในตัว runbat.bat เราสามารถใช้คำสั่ง
copy *.csv xxx.out
แล้วเราค่อยเปิด xxx.out ใน vba อีกทีหนึ่ง

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22986
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#3

Post by snasui » Mon Sep 04, 2017 9:02 pm

nisit2559 wrote::D คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
Application.DisplayAlerts = False

File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")

Do While strName <> vbNullString
Dim x
Dim y
Dim z

  
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      Call Macro1
      dataset_workbook.Close
      
    End If
  

strName = Dir
Loop
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Code: Select all

Sub Macro1()
'
' Macro1 Macro
'

'
   
  Range("Z2:BG31").Select
  Selection.Copy
  y = 2
  For i = 0 To 6
    Windows("workbook.xlsm").Activate
    Sheets("sheet2").Select
    Cells(y, 1).Select
    ActiveSheet.Paste
    y = y + 30
    i = i + 1
    
  Next i
  End Sub
workbook.xlsm
:D ลองแนบตัวอย่าง CSV มาสักสองสามไฟล์ หากแนบไม่ได้ให้ทำการ Zip มาก่อน อธิายลักษณะการซ้ำมาด้วยว่ามีการซ้ำอย่างไร ต้องการให้แสดงคำตอบเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจตรงกันครับ

nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#4

Post by nisit2559 » Mon Sep 04, 2017 9:37 pm

menem wrote:คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
(ที่เหลือค่อยเพิ่มขณะทำงาน) มิเช่นนั้น จะถูก Reset ให้เป็น 2 ทุกครั้งที่ Macro1 ถูกเรียกใช้งาน

แต่ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ Shell เพื่อรวม .CSV ให้เป็นไฟล์เดียวก่อน จากนั้นจึงเปิดขึ้นมาในครั้งเดียวครับ

อ้างอิง : https://stackoverflow.com/questions/159 ... o-complete

Code: Select all

Dim wsh As Object
Set wsh = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
Dim waitOnReturn As Boolean: waitOnReturn = True
Dim windowStyle As Integer: windowStyle = 1

wsh.Run "C:\folder\runbat.bat", windowStyle, waitOnReturn
แล้วในตัว runbat.bat เราสามารถใช้คำสั่ง
copy *.csv xxx.out
แล้วเราค่อยเปิด xxx.out ใน vba อีกทีหนึ่ง
ขอบคุณครับ

nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#5

Post by nisit2559 » Mon Sep 04, 2017 9:48 pm

snasui wrote:
nisit2559 wrote::D คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
Application.DisplayAlerts = False

File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")

Do While strName <> vbNullString
Dim x
Dim y
Dim z

  
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      Call Macro1
      dataset_workbook.Close
      
    End If
  

strName = Dir
Loop
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Code: Select all

Sub Macro1()
'
' Macro1 Macro
'

'
   
  Range("Z2:BG31").Select
  Selection.Copy
  y = 2
  For i = 0 To 6
    Windows("workbook.xlsm").Activate
    Sheets("sheet2").Select
    Cells(y, 1).Select
    ActiveSheet.Paste
    y = y + 30
    i = i + 1
    
  Next i
  End Sub
workbook.xlsm
:D ลองแนบตัวอย่าง CSV มาสักสองสามไฟล์ หากแนบไม่ได้ให้ทำการ Zip มาก่อน อธิายลักษณะการซ้ำมาด้วยว่ามีการซ้ำอย่างไร ต้องการให้แสดงคำตอบเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจตรงกันครับ
มันซ้ำกันตรงที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์แล้วจะให้ copy ตรง Z2:BG31 แล้วให้นำไปวางที่ sheet 2 ที่ต่ำแหน่ง A2 แล้วจะให้เปิดไฟล์ต่อไปแล้ววางต่ำแหน่งA32 ต่อไปเรื่อยๆครับแต่พอผมทำแล้วมันจะเปิดมาแล้ววาง4ต่ำแหน่งพร้อมกันแล้วก็เปิดอีกหนึ่งไฟล์มาวางต่ำแหน่งเดิมครับแล้วก็วนจนครบมันก็จะได้แค่ไฟล์สุดท้ายครับ พอผมลองเอาโค้ดออกมานอก Macro1 แล้วก็ขึ้น Error 1004 ครับที่ โค้ด Cells(y, 1).Select ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

menem
Bronze
Bronze
Posts: 429
Joined: Mon Jan 26, 2015 11:02 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#6

Post by menem » Tue Sep 05, 2017 1:15 pm

ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
แล้วดึง macro1 กลับมาใน sub ตามเดิมก่อน

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
Application.DisplayAlerts = False

File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")


Dim x
Dim y
Dim z

y = 2

Do While strName <> vbNullString

  
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      
      
      Range("Z2:BG31").Select
      RowInc = Selection.Rows.Count
      Selection.Copy
        
        Windows("workbook.xlsm").Activate
        Sheets("sheet2").Select
        Cells(y, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        y = y + RowInc
        
      
      
      dataset_workbook.Close
      
    End If
  

strName = Dir
Loop
Application.DisplayAlerts = True
End Sub


nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#7

Post by nisit2559 » Tue Sep 05, 2017 1:30 pm

menem wrote:ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
แล้วดึง macro1 กลับมาใน sub ตามเดิมก่อน

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
Application.DisplayAlerts = False

File_Path = "D:\MMCT\excel\"
มันขึ้นว่า erorr 1004 ครับต้องแก้อย่างไร
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")


Dim x
Dim y
Dim z

y = 2

Do While strName <> vbNullString

  
  
    If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
      Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
      Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
      
      
      Range("Z2:BG31").Select
      RowInc = Selection.Rows.Count
      Selection.Copy
        
        Windows("workbook.xlsm").Activate
        Sheets("sheet2").Select
        Cells(y, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        y = y + RowInc
        
      
      
      dataset_workbook.Close
      
    End If
  

strName = Dir
Loop
Application.DisplayAlerts = True
End Sub


menem
Bronze
Bronze
Posts: 429
Joined: Mon Jan 26, 2015 11:02 am

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#8

Post by menem » Tue Sep 05, 2017 2:00 pm

นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
โดยไฟล์อยู่ที่ D:\MMCT\excel

ส่วนกรณีที่เกิด Error ไม่แน่ใจครับ ลองเปลี่ยน Path
จาก "D:\MMCT\excel\
ให้เป็น "D:\MMCT\excel"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#9

Post by nisit2559 » Wed Sep 06, 2017 7:49 am

menem wrote:นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
โดยไฟล์อยู่ที่ D:\MMCT\excel

ส่วนกรณีที่เกิด Error ไม่แน่ใจครับ ลองเปลี่ยน Path
จาก "D:\MMCT\excel\
ให้เป็น "D:\MMCT\excel"
ผมลองเปลี่ยนแล้วครับแต่ยัง erorr เหมือนเดิมครับ

nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#10

Post by nisit2559 » Wed Sep 06, 2017 8:18 am

ผมทำได้ละครับแต่พอมันวางมันมีคอลัมสุดท้ายเพิ่มมาอีก1คอลัมครับ

nisit2559
Member
Member
Posts: 42
Joined: Mon Sep 04, 2017 1:45 pm

Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ

#11

Post by nisit2559 » Wed Sep 06, 2017 8:47 am

ทำได้ละครับขอบคุณทุกท่านครับ

Post Reply