Page 1 of 1

รบกวนสอบถามการใช้สูตร VLOOKUP ระหว่าง 2 Sheet ช้ามากๆ

Posted: Wed Apr 19, 2017 10:42 am
by lertpong
การใช้สูตร VLOOKUP ระหว่าง 2 Sheet ช้ามากๆ พอแก้ไขได้ไหมครับ
Process.png
Sheetที่1 : การอัพเดสข้อมูลประจำวัน
Sheetที่2 : ตรวจสอบสถานะ ต้องการดึงข้อมูลมาโชว์ดังนี้
ในเซล C8 ใช้สูตร =IF(VLOOKUP(A9,การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K$2:$AS$10000,1,FALSE)=A9,VLOOKUP(A9,การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K$2:$AS$10000,20,FALSE),"")

Re: การใช้สูตร VLOOKUP ระหว่าง 2 Sheet ช้ามากๆ

Posted: Wed Apr 19, 2017 11:15 am
by puriwutpokin
เรียงข้อมูล ที่ K2 ให้เป็นน้อยไปมากครับ แล้วปรับสูตรเป็น =IF(VLOOKUP(A9,การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K$2:$AS$10000,1,TRUE)=A9,VLOOKUP(A9,การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K$2:$AS$10000,20,TRUE),NA())

Re: รบกวนสอบถามการใช้สูตร VLOOKUP ระหว่าง 2 Sheet ช้ามากๆ

Posted: Wed Apr 19, 2017 1:40 pm
by menem
ถ้าใช้ Excel 2007 ขึ้นไป
ให้ป้อนสูตรที่ C9 เป็น
=IFERROR( Index(การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$AD:$AD,Match( A9, การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K:$K , 0 )),"")


AD คือคอลัมน์ที่ 20 เมื่อนับ K เป็นคอลัมน์ที่หนึ่ง
----------------------------

แต่ถ้าเป็น 2003 ลงไป
ให้ป้อนสูตรที่ D9
=Match( A9, การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$K:$K , 0 )

สูตรที่ C9
=IF( ISNA( D9 ) , "", Index(การอัพเดสข้อมูลประจำวัน!$AD:$AD,D9))

เพื่อลดจำนวนของการทำ Lookup ลงให้เหลือเพียงครั้งเดียว ในแต่ละชุดการคำนวณ
(ของเดิมมี 2 ครั้ง)