🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#1

Post by profess79 » Thu Apr 06, 2017 2:18 pm

Code: Select all

Set XlsApp = CreateObject("Excel.Application")
Set Book1 = XlsApp.Workbooks.Open("Z:\1.xls")

Set imgIcon = XlsApp.ActiveSheet.Shapes.AddPicture(filename:="Z:\Pic\01.png", LinkToFile:=True, SaveWithDocument:=False, Left:=10, Top:=10, Width:=500, Height:=500)
Set imgIcon = XlsApp.ActiveSheet.Shapes.AddPicture(filename:="Z:\Pic\02.png", LinkToFile:=True, SaveWithDocument:=False, Left:=600, Top:=10, Width:=500, Height:=500)

For Each s In ActiveSheet.Shapes
  If MID(s.Name, 1, 4) = "Pict" Then
    MsgBox s.Name ' ณ จุดๆ นี้ ได้มาแค่ชื่อรูปใน file ที่มันรันของมันเองเป็น Picture xxx
  End If
Next s

'ลองตามนี้แล้ว Error หมด
'MsgBox ActiveSheet.Shapes("Picture 173").LinkFormat.SourceName
'MsgBox s.LinkFormat.SourcePath
'MsgBox s.LinkFormat.SourceName
'MsgBox s.LinkFormat.SourcefullName
'MsgBox s.LinkFormat.filename


Book1.Close savechanges:=True
XlsApp.Quit
Set XlsApp = Nothing

สิ่งที่ต้องการคือ Z:\Pic\01.png Z:\Pic\02.png ประมาณนี้ครับ

ขอบคุณครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#2

Post by snasui » Mon Apr 17, 2017 1:46 pm

:D ช่วยอธิบายมาใหม่พร้อมทั้งแนบไฟล์ที่มี Code นี้อยู่ด้วย ทั้งช่วยชี้ให้เห็นว่ารูปใดที่ต้องการจะดึง Path มาแสดงและต้องการให้แสดง Patch ณ ตำแหน่งใด จะได้ช่วยดูและทดสอบให้ได้ครับ

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#3

Post by profess79 » Mon Apr 17, 2017 4:21 pm

ไฟล์ Excel (z:\1.xls) นี่ก็ไฟล์เปล่าๆ เลยก็ได้ครับ ส่วน Source code นี่เป็น Visual Basic 6 ครับผม Code ก็ตามด้านบน เลย

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#4

Post by snasui » Mon Apr 17, 2017 6:11 pm

:D ตัวอย่าง Code สำหรับการแสดง Path ของ Object ลองประยุกต์เพื่อสกัดมาใช้เฉพาะ Path ดูครับ

MsgBox s.SourceName

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#5

Post by profess79 » Tue Apr 18, 2017 11:50 am

Code: Select all

'ลองตามนี้แล้ว Error หมด
'MsgBox ActiveSheet.Shapes("Picture 173").LinkFormat.SourceName
'MsgBox s.LinkFormat.SourcePath
'MsgBox s.LinkFormat.SourceName
'MsgBox s.LinkFormat.SourcefullName
'MsgBox s.LinkFormat.filename

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#6

Post by snasui » Tue Apr 18, 2017 7:31 pm

:D แนบไฟล์ที่มี Code มีภาพตัวอยา่งมาเรียบร้อยแล้วมาด้วยจะได้สะดวกในการช่วยทดสอบครับ


User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#8

Post by snasui » Thu Apr 20, 2017 5:28 pm

:D ช่วยแนบไฟล์มาที่ฟอรัมโดยตรงตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ครับ หากแนบไว้ที่อื่นมีโอกาสจะถูกลบทิ้งไป เกิดความไม่สะดวกทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในภายหลังครับ

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#9

Post by profess79 » Fri Apr 21, 2017 11:00 am

ตัวอย่างไฟล์ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#10

Post by snasui » Fri Apr 21, 2017 9:19 pm

:D ไม่พบ Code ในไฟล์แนบ กรุณาอ่านที่ผมโพสต์แจ้งไปด้วยครับ

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#11

Post by profess79 » Sat Apr 22, 2017 2:17 pm

Source code อยู่ใน โปรแกรม Visual Basic ครับ

Code: Select all

  Set XlsApp = CreateObject("Excel.Application")
  Set Book1 = XlsApp.Workbooks.Open("Z:\1.xls")

  Set imgicon = XlsApp.ActiveSheet.Shapes.AddPicture(filename:="Z:\01.jpg", LinkToFile:=True, SaveWithDocument:=False, Left:=10, Top:=10, Width:=500, Height:=500)
  For Each s In ActiveSheet.Shapes
    If Mid(s.Name, 1, 4) = "Pict" Then
      MsgBox s.Name
    End If
  Next s
  
  Book1.Close savechanges:=True
  XlsApp.Quit
  Set XlsApp = Nothing
  
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#13

Post by snasui » Sat Apr 22, 2017 2:29 pm

:D กรุณาแนบไฟล์นั้นมาด้วย ไฟล์ที่แนบมาด้านบนไม่ได้แนบ Code มาด้วย ช่วยตรวจสอบดูใหม่ว่าได้แนบมาถูกไฟล์หรือไม่ ผู้ตอบจะได้สะดวกในการทดสอบ ทดลองครับ

กรณีถามเกี่ยวกับ Excel เขียนโปรแกรมใน Excel หมายถึงใน Visual Basic Editor ถามถูกที่แล้วครับ แต่หากเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio แสดงว่าถามผิดที่ ต้องไปถามที่หมวด VB.NET พร้อมทั้งแนบ Project เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำถามมาด้วยครับ

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#14

Post by profess79 » Sat Apr 22, 2017 4:39 pm

ไฟล์แนบ Visual Basic ครับ เป็น Version 6 ยังไม่ถึง .Net


ถามห้องนี้ถูกแล้วหรือต้องไปห้อง .Net ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#15

Post by snasui » Sat Apr 22, 2017 7:00 pm

:D กรณี VB6 ไม่ตรงกับหมวดใด ต้องไปถามที่หมวด Other ครับ

จากลักษณะ Code ที่ถามมาสามารถใช้ VBE ในการเลียนแบบ Code ได้จึงอนุโลมตอบที่หมวด Excel นี้ไปก่อน

ลองปรับ Code ตรง MsgBox เป็นตามด้านล่างครับ

Code: Select all

MsgBox s.AlternativeText

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#16

Post by profess79 » Mon Apr 24, 2017 1:58 pm

ทดสอบแล้วเป็น Blank ครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#17

Post by snasui » Mon Apr 24, 2017 5:57 pm

:D ผมทดสอบด้วย Excel แล้วสามารถให้คำตอบเป็น Path ของภาพที่แนบมากับไฟล์ได้ ในกรณีตามกระทู้นี้คงจะช่วยได้เท่านี้ครับ

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#18

Post by profess79 » Wed Apr 26, 2017 10:24 am

ขอ Code แบบเต็มๆ ได้ไหมครับ

ผมลองดูแล้วถ้ากำหนด String ไว้ใน AlternativeText แต่แรก มันก็สามารถแสดงค่าออกมาได้ ถ้าไม่กำหนดไว้มันก็เป็น Blank

Code: Select all

  Set XlsApp = CreateObject("Excel.Application")
  Set Book1 = XlsApp.Workbooks.Open("Z:\1.xls")
  
  Set imgicon = XlsApp.ActiveSheet.Shapes.AddPicture(filename:="Z:\01.png", LinkToFile:=True, SaveWithDocument:=False, Left:=10, Top:=10, Width:=500, Height:=500)
  imgicon.AlternativeText = "Test1"  '<<< กำหนดไว้ตรงนี้

  For Each s In ActiveSheet.Shapes
    If MID(s.Name, 1, 4) = "Pict" Then
      MsgBox s.Name & " " & s.AlternativeText '<<< ตรงนี้ก็จะแสดงค่า Test1 ตามที่กำหนดไว้ด้านบน
      
    End If
  Next s

  Book1.Close savechanges:=True
  XlsApp.Quit
  Set Book1 = Nothing
  Set XlsApp = Nothing

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#19

Post by snasui » Thu Apr 27, 2017 7:01 am

:D ต้วอย่าง Code ตามด้านล่างครับ

ซึ่งต้องสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา 1 ไฟล์ > Add UserForm > นำ Code ไปวาง > ปรับ Code เป็นตามด้านล่างเพื่อให้อ้างอิงไปยังตำแหน่งไฟล์ 1.xls ที่เก็บในเครื่องผมเอง

การทดสอบ ให้คีย์ที่ Immediate Windows เป็น userform1.Show โดย

Code: Select all

Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim book1 As Workbook
  
  Set book1 = Workbooks.Open("C:\Users\santipon\Downloads\1.xls")

  Set imgicon = book1.ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
    Filename:="C:\Users\santipon\Downloads\ExtractNum.jpg", _
    LinkToFile:=True, SaveWithDocument:=False, _
    Left:=10, Top:=10, Width:=500, Height:=500)
  For Each s In ActiveSheet.Shapes
    If Mid(s.Name, 1, 4) = "Pict" Then
      MsgBox s.AlternativeText
    End If
  Next s
  
  book1.Close savechanges:=True
'  XlsApp.Quit
'  Set XlsApp = Nothing
  
End Sub

profess79
Member
Member
Posts: 18
Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

#20

Post by profess79 » Thu Apr 27, 2017 1:07 pm

สร้างไฟล์เปล่านี่ใน Excel หรือใน Visual Basic ครับ

Post Reply