:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#1

Postby xaouteam » Fri Dec 09, 2016 6:07 pm

อยากทำปุ่มกดเพื่อ add sheet Process2,3,4 ... ไปเรื่อยๆ โดยที่เปลี่ยนชื่อชีทใน code ด้วย ต้องทำยังไงครับ
lr = ThisWorkbook.Sheets("Process1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row


ขอบคุณครับ

ตัวอย่าง code

Code: Select all

Sub Reset1()
'
' Reset Macro
'

'
    lr = ThisWorkbook.Sheets("Process1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Cells(4, 100).Select
   
   
    lc = Selection.End(xlToLeft).Column
    Cells(lr, 2).Select
    Cells.FormatConditions.Delete
   
   
    If lc > 15 Then
    Range(Columns(5), Columns(lc - 11)).Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    End If
   
    If lr > 6 Then
    Range(Rows(7), Rows(lr)).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    End If
   
    Range("C6:O6").Select
    Selection.ClearContents
   
    Range("c1:c2").Select
    Selection.ClearContents
   
    Sheets("Summary").Select
    Range("C5").Select
    Selection.ClearContents
    Range("E5").Select
    Selection.ClearContents
   
    Sheets("Main user").Select


End Sub


*แก้ไขการโพส code ขอบคุณท่านอาจารย์ที่แนะนำครับ
Last edited by xaouteam on Fri Dec 09, 2016 6:29 pm, edited 2 times in total.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#2

Postby snasui » Fri Dec 09, 2016 6:22 pm

:D แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาอีกทีครับ

การโพสต์ Code ให้ดูวิธีการโพสต์ตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#3

Postby xaouteam » Fri Dec 09, 2016 7:00 pm

คำตอบที่ต้องการคือ
-add sheet process (copy) เพิ่มโดยใช้ปุ่มกด >> ทำ proces1,2,3,4,...
-เปลี่ยนชื่อชีทใน code vba ด้วยเมื่อกดปุ่ม เพื่อให้ codeที่ก้อปมารันได้

หรือวิธีอื่นๆที่สามารถเพิ่ม process ได้โดยสามารถใช้คำสั่ง vba อิสระจากกันครับ

ขอบคุณครับ

lr = ThisWorkbook.Sheets("Process1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Last edited by xaouteam on Fri Dec 09, 2016 7:44 pm, edited 1 time in total.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#4

Postby snasui » Fri Dec 09, 2016 7:24 pm

:D ตัวอย่าง Code ลองฝึกปรับใช้ดู ติดตรงไหนค่อยมาถามกันต่อครับ

Code: Select all

Sub Reset1()
'
' Reset Macro
'

'
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
   
        lr = ThisWorkbook.Sheets(sh.Name).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        Cells(4, 100).Select
       
        lc = Selection.End(xlToLeft).Column
        Cells(lr, 2).Select
        Cells.FormatConditions.Delete
       
        If lc > 15 Then
        Range(Columns(5), Columns(lc - 11)).Select
        Selection.Delete Shift:=xlToLeft
        End If
       
        If lr > 6 Then
        Range(Rows(7), Rows(lr)).Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        End If
       
        Range("C6:O6").Select
        Selection.ClearContents
       
        Range("c1:c2").Select
        Selection.ClearContents
       
        Sheets("Summary").Select
        Range("C5").Select
        Selection.ClearContents
        Range("E5").Select
        Selection.ClearContents
       
        Sheets("Main user").Select
    Next sh

End Sub

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#5

Postby xaouteam » Fri Dec 09, 2016 7:43 pm

ขอบคุณมากครับสำเร็จแล้ว :D

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#6

Postby xaouteam » Fri Dec 09, 2016 8:41 pm

เพิ่มเติมครับ ถ้าจะทำแบบปุ่มเดิมแต่ใช้กับปุ่มเพิ่ม row column ต้องเขียนแบบไหนครับ
ผมลองมาได้เป็นแบบนี้ แต่ยังไม่ถูกต้อง

Code: Select all

Sub insertROW1()
'
' insertROW Macro
'
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
   
    lr = ThisWorkbook.Sheets("sh.name").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Cells(4, 100).Select
    lc = Selection.End(xlToLeft).Column
    Cells(lr, 2).Select

   
   Dim i, j, k   As Integer
        i = lr - 5
        j = Range("element").Value
        k = i + 6
       
    For i = i To j - 1
        Rows(k).Select
        Selection.Insert
        Cells(k, 2) = Cells(k - 1, 2) + 1
     
        k = k + 1


Next i
Next sh


End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#7

Postby snasui » Fri Dec 09, 2016 8:49 pm

:D คำว่า "sh.name" ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " " เพราะไม่ใช่ค่าคงที่แต่เป็นตัวแปร จึงควรเป็น sh.name ทบทวนสิ่งที่ผมตอบไปด้านบนใหม่อีกครั้งครับ

เมื่อแก้ไขตรงนี้แล้ว ติดปัญหาตรงไหน อย่างไร ให้ถามมาใหม่อีกรอบครับ

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#8

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 5:54 pm

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#9

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 6:16 pm

ผมต้องการกดปุ่ม add process โดยที่สามารถกด calculate ได้ด้วยทุกๆหน้า กับกดปุ่ม Reset แล้วให้กลับมาหน้าเดิม
โดยที่ แต่ละชีทจะมีชื่อเป็น user user2 user3 ต่างกันไปตามจำนวนที่กด add process ครับ รบกวนช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ
Last edited by xaouteam on Sat Dec 10, 2016 6:33 pm, edited 2 times in total.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#10

Postby snasui » Sat Dec 10, 2016 6:20 pm

:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code มาเรียบร้อยแล้ว จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#11

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 6:22 pm

แก้ไขแล้วครับเมื่อกี๊อัพแล้วไม่ขึ้น ขอบคุณมากครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#12

Postby snasui » Sat Dec 10, 2016 6:24 pm

:D การแนบไฟล์ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนครับ :roll:

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#13

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 6:33 pm

snasui wrote::D การแนบไฟล์ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนครับ :roll:

ไฟล์มีขนาดเกินครับ รบกวนเดี๋ยวผมส่งให้ทาง inbox นะครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#14

Postby snasui » Sat Dec 10, 2016 6:46 pm

:D ตัดมาเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์จริงมา ไฟล์ตัวอย่างไม่ควรมีขนาดใหญ่ครับ

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#15

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 7:30 pm

ไฟล์ครับ ขอบคุณมากครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#16

Postby snasui » Sat Dec 10, 2016 7:41 pm

:D ที่เขียนมาแล้วนั้นติดขัดตรงไหน อย่างไร ช่วยอธิบายมาอย่างละเอียดครับ

ผมลองกดปุ่ม Add Process, ปุ่ม Reset โปรแกรมก็ทำงานได้โดยมีการเพิ่มชีต กลับไปยังหน้าแรกให้ตามที่ต้องการแล้วครับ

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#17

Postby xaouteam » Sat Dec 10, 2016 7:50 pm

เวลา calculate หน้าที่แอดมาใหม่ จะทำไม่ได้ครับอยากให้กด cal และ reset ได้ด้วยโดยกลับมาที่หน้าเดิมที่เพิ่มมาใหม่ครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#18

Postby snasui » Sat Dec 10, 2016 10:30 pm

:D ตัวอย่างการปรับ Code เพื่อทำงานในแต่ละชีตครับ

Code: Select all

    'Worksheets("User").Select
    lr = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    '...Other code....

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#19

Postby xaouteam » Sun Dec 11, 2016 9:05 pm

ยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ เหมือนคำสั่งยัง calculate ที่ชีทแรกอยู่

xaouteam
Member
Member
Posts: 15
Joined: Thu Dec 08, 2016 11:50 pm

Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย

#20

Postby xaouteam » Mon Dec 12, 2016 8:30 am

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ


Return to “Excel”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], puriwutpokin, Yahoo [Bot] and 34 guests