Page 1 of 1

ต้องการคัดลอกสูตรโดยให้ตำแหน่งสูตรคงที่ เปลี่ยนเฉพาะรายชื่อพนักงาน

Posted: Thu Nov 24, 2016 2:10 pm
by Majorsak
ไฟล์ตัวอย่างเป็นไฟล์ที่รวบรวมคะแนนการให้บริการของพนักงานแต่ละคนทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเกรดต่างๆ
มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 150 คน ปัญหาคือผมต้องพิมพ์สูตรเองทั้งหมดโดยไม่สามารถคัดลอกได้ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำนานมาก

ผมจึงต้องการวิธีคัดลอกสูตรเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำ โดยให้ตำแหน่งสูตรคงที่ ตามตัวอย่างในคอลัมน์ M3,M4,O3,O4,Q3,Q4 และ S3,S4 โดยต้องการให้เปลี่ยนแปลงเฉพาะรายชื่อพนักงาน อ้างอิงตามคอลัมน์ B และแสดงค่าที่ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

Re: ต้องการคัดลอกสูตรโดยให้ตำแหน่งสูตรคงที่ เปลี่ยนเฉพาะรายชื่อพนักงาน

Posted: Thu Nov 24, 2016 4:59 pm
by parakorn
M3 พิมพ์ =INDIRECT(B3&"!M12")+INDIRECT(B3&"!M111")+INDIRECT(B3&"!M211") Copy ลากลงครับ

Re: ต้องการคัดลอกสูตรโดยให้ตำแหน่งสูตรคงที่ เปลี่ยนเฉพาะรายชื่อพนักงาน

Posted: Thu Nov 24, 2016 5:16 pm
by Majorsak
parakorn wrote:M3 พิมพ์ =INDIRECT(B3&"!M12")+INDIRECT(B3&"!M111")+INDIRECT(B3&"!M211") Copy ลากลงครับ


ขอบพระคุณมากๆครับท่าน Parakorn ตอนนี้งานผมเสร็จภายในเวลาไม่กี่นาที สามารถช่วยย่นระยะเวลาได้เยอะมากๆเลยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ :thup:

Re: ต้องการคัดลอกสูตรโดยให้ตำแหน่งสูตรคงที่ เปลี่ยนเฉพาะรายชื่อพนักงาน

Posted: Thu Nov 24, 2016 5:39 pm
by parakorn
ยินดีครับ :D