🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
Anucha_Nuam-on
Member
Member
Posts: 6
Joined: Mon Aug 11, 2014 8:51 am

Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

#1

Post by Anucha_Nuam-on » Fri Nov 18, 2016 2:22 pm

เรียนอาจารย์
ด้วยผมพยายามเขียน VBA ให้หาข้อมูลจาก txt_box โดยให้หาจาก ID ซึ่งหากมี ID ซ้ำกัน ผมต้องการให้นำข้อมูลมาแสดงในหน้า Form ทั้งหมด แต่ผมเขียนสูตรไป มันแสดงแค่ค่าเดียวควรต้องทำอย่างไรครับ

Code: Select all

Public Sub searchDataMode_mode()
  
  On Error GoTo ExitSub
    
'กำลังจะเอามาแก้

Dim Data_search As String
Dim search_row As Single
Dim EmpID_no As String

Dim i As Integer
Dim c As Integer

Const Form_sheet = "Form"
Const DataReport_sheet = "DataReport"

Const q_no_col = 1
Const Title_col = 2

Const EngN_col = 3
Const ThaN_col = 4
Const DocNum_col = 12
Const Typ1_col = 14
Const DD_col = 15
Const Item_col = 19
Const Typ2_col = 21
Const Year_col = 24

'************************************************************************************************

Data_search = Worksheets(Form_sheet).id_txtbox.Value

search_row = 2
EmpID_no = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, q_no_col).Value

  Do Until quotation_no = Data_search
  
    search_row = search_row + 1
    quotation_no = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, q_no_col).Value
    
  Loop
  
With Worksheets(Form_sheet)
  
  .Range("n12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, q_no_col).Value
  .Range("o12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, Title_col).Value
  .Range("p12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, EngN_col).Value
  
  .Range("q12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, ThaN_col).Value
  .Range("r12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, DocNum_col).Value
   
   .Range("s12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, Typ1_col).Value
   .Range("t12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, DD_col).Value
   .Range("u12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, Item_col).Value
   .Range("v12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, Typ2_col).Value
   .Range("w12").Value = Worksheets(DataReport_sheet).Cells(search_row, Year_col).Value
   
End With

Exit Sub
ExitSub:
  MsgBox "Database Not Found", vbInformation, "Search Program"
  
'Call ClearTextbox

End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

niwat2811
Bronze
Bronze
Posts: 290
Joined: Thu Jan 06, 2011 12:51 pm

Re: Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

#2

Post by niwat2811 » Fri Nov 18, 2016 3:33 pm

ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูว่าใช้ได้ตามต้องการไหมครับ

Code: Select all

Sub test()
Dim lr As Long, r As Range
Dim Data_search As String
Range("N12:X31").ClearContents
Data_search = Worksheets("Form").id_txtbox.Value
With Sheets("DataReport")
  lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For Each r In .Range("A2:A" & lr)
    If r.Value = Data_search Then
      Sheets("Form").Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 4).Value = r.Resize(1, 4).Value
      Sheets("Form").Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = r.Offset(0, 11).Value
      Sheets("Form").Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 2).Value = r.Offset(0, 13).Resize(1, 2).Value
      Sheets("Form").Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = r.Offset(0, 18).Value
      Sheets("Form").Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = r.Offset(0, 20).Value
      Sheets("Form").Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = r.Offset(0, 23).Value
    End If
  Next r
End With
End Sub

Anucha_Nuam-on
Member
Member
Posts: 6
Joined: Mon Aug 11, 2014 8:51 am

Re: Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

#3

Post by Anucha_Nuam-on » Fri Nov 18, 2016 4:48 pm

สุดยอดเลยครับ ผมเขียนสูตรไม่ตรงนี่เอง
ขอบคุณมากๆครับ

Anucha_Nuam-on
Member
Member
Posts: 6
Joined: Mon Aug 11, 2014 8:51 am

Re: Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

#4

Post by Anucha_Nuam-on » Fri Nov 18, 2016 4:49 pm

แล้วถ้าหากไม่มีข้อมูลผมต้องการให้ ms box โชว์ Data not found จะได้ไหมครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23180
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: Search Data ให้แสดงข้อมูลทั้งหมด

#5

Post by snasui » Fri Nov 18, 2016 6:31 pm

Anucha_Nuam-on wrote:แล้วถ้าหากไม่มีข้อมูลผมต้องการให้ ms box โชว์ Data not found จะได้ไหมครับ
:D ที่ถามมานั้นทำด้วย Code ได้ ลองทำมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ

Post Reply