🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#1

Post by lumi » Tue Nov 15, 2016 12:01 pm

สอบถามการนำข้อมูลจากหลาย ๆ sheet มารวมในตารางแต่ดึงมาเฉพาะยอดรวมแยก product และ currency
ตาม file แนบ โดยข้อมูลยอดรวมแต่ละรายไม่ได้เหมือนกันทุกครั้ง เช่น
เจ้าหนี้ 1 ราย ในรอบนี้อาจจะมี currency เดียว แต่รอบถัดไปอาจจะมี 2 currency ตามตัวอย่าง
หรือ เจ้าหนี้ 1 รายอาจจะซื้อทั้ง GOODS และ PARTS ซึ่งใน file แนบ Sheet Report เป็นผลลัพท์ที่ต้องการ
ซึ่งอยากได้เป็น Code vba ซึ่งลองเขียนเองแบบง่าย ๆ แล้วค่ะตามที่ส่งมา ได้ผลลัพท์ตามต้องการ แต่เมื่อมีรายการยอดรวมเปลี่ยนแปลง
ต้องไปแก้ไขเพิ่ม code เนื่องจากดึงมาไม่ครบ และ code ยาวมากถ้ามีจำนวนเจ้าหนี้มาก มีวิธีเขียนให้ง่ายกว่านี้มั้ยคะ

Code: Select all

Option Explicit
Dim k As Integer
Dim r As Integer

Private Sub CommandButton1_Click()
  r = 5
  For k = 2 To 5
  
'1010000000 KKK00
  If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "THB" Then
    Sheet1.Cells(5, 3) = Sheet2.Cells(k, 5)
  End If
  
  If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "JPY" Then
      Sheet1.Cells(6, 3) = Sheet2.Cells(k, 5)
      Sheet1.Cells(6, 4) = Sheet2.Cells(k, 4)
      Sheet1.Cells(6, 5) = Sheet2.Cells(k, 3)
  End If
  
  If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "JPY" Then
    Sheet1.Cells(5, 6) = Sheet2.Cells(k, 5)
    Sheet1.Cells(5, 7) = Sheet2.Cells(k, 4)
    Sheet1.Cells(5, 8) = Sheet2.Cells(k, 3)
  End If
  If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "USD" Then
    Sheet1.Cells(6, 6) = Sheet2.Cells(k, 5)
    Sheet1.Cells(6, 7) = Sheet2.Cells(k, 4)
    Sheet1.Cells(6, 8) = Sheet2.Cells(k, 3)
  End If
  
'1010000001 KKK01
  If Sheet3.Cells(k, 5) <> "" And Sheet3.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(7, 12) = Sheet3.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(8, 4)
  End If

'1010000010 KKK10
  If Sheet4.Cells(k, 5) <> "" And Sheet4.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet4.Cells(k, 4) = "JPY" Then
    Sheet1.Cells(10, 6) = Sheet4.Cells(k, 5)
    Sheet1.Cells(10, 7) = Sheet4.Cells(k, 4)
    Sheet1.Cells(10, 8) = Sheet4.Cells(k, 3)
  End If

'1010000011 KKK11
  If Sheet5.Cells(k, 5) <> "" And Sheet5.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(12, 12) = Sheet5.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(16, 4)
  End If


'1010000020 KKK20
  If Sheet6.Cells(k, 5) <> "" And Sheet6.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet6.Cells(k, 4) = "JPY" Then
      Sheet1.Cells(15, 3) = Sheet6.Cells(k, 5)
      Sheet1.Cells(15, 4) = Sheet6.Cells(k, 4)
      Sheet1.Cells(15, 5) = Sheet6.Cells(k, 3)


'1010000030 KBT
  If Sheet7.Cells(k, 5) <> "" And Sheet7.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet7.Cells(k, 4) = "USD" Then
    Sheet1.Cells(18, 6) = Sheet7.Cells(k, 5)
    Sheet1.Cells(18, 7) = Sheet7.Cells(k, 4)
    Sheet1.Cells(18, 8) = Sheet7.Cells(k, 3)
  End If
      
 '1010000031 KKK31
  If Sheet8.Cells(k, 5) <> "" And Sheet8.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(20, 12) = Sheet8.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(28, 4)
  End If
      
 '1010000051 KFI51
  If Sheet9.Cells(k, 5) <> "" And Sheet9.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(23, 12) = Sheet9.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(32, 4)
  End If
      
'1012070000 KMTC00
  If Sheet10.Cells(k, 5) <> "" And Sheet10.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet10.Cells(k, 4) = "THB" Then
      Sheet1.Cells(26, 3) = Sheet10.Cells(k, 5)
      
  If Sheet10.Cells(k, 5) <> "" And Sheet10.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet10.Cells(k, 4) = "JPY" Then
    Sheet1.Cells(26, 6) = Sheet10.Cells(k, 5)
    Sheet1.Cells(26, 7) = Sheet10.Cells(k, 4)
    Sheet1.Cells(26, 8) = Sheet10.Cells(k, 3)
  End If
      
 '1012070001 KMTC01
  If Sheet11.Cells(k, 5) <> "" And Sheet11.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(28, 12) = Sheet11.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(40, 4)
  End If
      
 '1045010001 KSI01
  If Sheet12.Cells(k, 5) <> "" And Sheet12.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
    Sheet1.Cells(31, 12) = Sheet9.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(44, 4)
  End If
r = r + 1
Next
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

menem
Bronze
Bronze
Posts: 431
Joined: Mon Jan 26, 2015 11:02 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#2

Post by menem » Tue Nov 15, 2016 2:56 pm

ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ค่อยถนัด VBA เท่าไหร่ เลยลองเขียนมาในลักษณะของ
การใช้สูตรแทน , ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็น Fixed ตำแหน่งข้อมูลในระดับหนึ่ง

สำหรับการแก้ไข VBA อาจจะต้องรอท่านอื่น ๆ ก่อนนะครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#3

Post by DhitiBank » Wed Nov 16, 2016 1:55 am

ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

Public Sub TestTest()
  Dim rCode As Range, rEachComp As Range, r As Range, r1 As Range, _
    dCompCode As Double, sHt As Worksheet, _
    aRR() As Variant, iG%, iP%
  
  Set rCode = ActiveSheet.Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
  
  For Each sHt In ThisWorkbook.Sheets
    '~~> ตรวจชื่อชีท สนใจชีทที่ขึ้นต้นด้วย K
    If sHt.Name Like "K*" Then
      ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
      With sHt
        dCompCode = .Range("a2").Value
        Set rEachComp = .Range("f2:f5")
      End With
      '~~~> สร้าง array
      iG = 1:   iP = 1
      aRR(1, 10) = 0
      For Each r In rEachComp
        If r.Value = "" Then Exit For
        Select Case UCase(r.Offset(, -4).Value)
          Case Is = "GOODS"
            aRR(iG, 1) = r.Offset(, -1).Value
            If r.Value <> r.Offset(, -2).Value Then
              aRR(iG, 2) = r.Offset(, -2).Value
              aRR(iG, 3) = r.Offset(, -3).Value
            End If
            iG = iG + 1
          Case Is = "PARTS"
            aRR(iP, 4) = r.Offset(, -1).Value
            If r.Value <> r.Offset(, -2).Value Then
              aRR(iP, 5) = r.Offset(, -2).Value
              aRR(iP, 6) = r.Offset(, -3).Value
            End If
            iP = iP + 1
          Case Is = "OTHERS"
            aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r.Offset(, -1).Value
        End Select
        '~~~> ตรวจชีทสุดท้าย ข้อมูลบันทึกไม่ทัน
        With ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
          For Each r1 In .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            If r1.Value = dCompCode Then
              aRR(1, 8) = r1.Offset(3, 3).Value
            End If
          Next r1
        End With
      Next r
      
      '~~~> ใส่ array ใน Report
      For Each r In rCode
        If r.Value = dCompCode Then
          With r.Offset(, 2).Resize(2, 10)
            .ClearContents
            .Value = aRR
          End With
          r.Offset(, 10).Value = r.Offset(, 2).Value + r.Offset(, 5).Value _
                      + r.Offset(, 9).Value
          r.Offset(1, 10).Value = r.Offset(1, 2).Value + r.Offset(1, 5).Value _
                      + r.Offset(1, 9).Value
          Exit For
        End If
      Next r
    End If
  Next sHt
End Sub

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#4

Post by lumi » Thu Nov 17, 2016 8:24 am

อยากรบกวนคุณ DhitiBank ช่วยอธิบายสูตรเพิ่มเติมอีกหน่อยได้มั้ยคะ ยังไม่ค่อยเก่งค่ะ
เลยอยากทำความเข้าใจก่อนนำมาปรับใช้กับงานจริงค่ะ ดูเองมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังงง ๆ ค่ะ

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#5

Post by DhitiBank » Thu Nov 17, 2016 12:42 pm

อยากให้ลองแกะโค้ด (เรียกโค้ดครับ) ดูด้วยตัวเองก่อนครับ เพราะคิดว่าจะเข้าใจมากกว่าผมอธิบายทีเดียวจบ แล้วพอเจอโค้ดไหนไม่เข้าใจจริงๆ ก็โพสต์ถามเป็นกรณีไป อยากแนะนำวิธีแกะโค้ดที่ผมใช้เป็นประจำครับ

1. ใช้ immediate window
2016-11-17 12_27_56-Microsoft Visual Basic for Applications - Book1 - [ThisWorkbook (Code)].png
อันนี้เป็นหน้าต่างที่ช่วยหาคำตอบของตัวแปรทุกตัวได้ หรือหาคำตอบโค้ดที่เรานึกได้ (แม้ว่าโค้ดนั้นไม่ได้อยู่ใน procedure ที่กำลังรันอยู่) และความสามารถอีกมาก การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับ แค่พิมพ์เครื่องหมายคำถามก่อน ตามด้วยโค้ดที่เราต้องการหาคำตอบ
- เช่นในรูป เป็นการหาว่าชีทปัจจุบันชื่ออะไรก็คีย์ ?activesheet.name แล้ว enter
- ในกรณีโค้ดที่คุณกำลังแกะ ก็สามารถหาตัวแปร r ซึ่งเป็นประเภท range ได้ด้วย โดยคีย์ ?r.address ก็จะรู้ว่าตอนนี้ r คือเซลล์อะไร หรือตัวแปร sht คือชีทอะไร ?sht.name ทำนองนี้ครับ

2. การกด F8 เพื่อรันโค้ดทีละบรรทัด ช่วยให้เราดูทันว่าโค้ดทำงานอะไรบ้างครับ ขณะรัน เราสามารถเอาเม้าส์ชี้ที่ตัวแปรได้ (เช่น dcompcode หรืออื่นๆ) เพื่อดูค่าขณะนั้นๆ ได้ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#6

Post by lumi » Fri Nov 18, 2016 11:21 am

ขอบคุณมากค่ะลองแกะ code ตามที่บอกพอเข้าใจการทำงานแล้วค่ะ และกำลังปรับเข้ากับงานจริง
แต่ต้องไปแก้ไข sheet ย่อยทัั้งหมดให้ชื่อ sheet ขึ้นต้นเหมือนกัน และในงานจริงจะใช้ user form
เลยต้องเพิ่ม code เพื่อ activate sheet Report เข้าไปค่ะ จึงจะ run ผ่าน

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าข้อมูลจาก sheet ย่อยทั้งหมด เรียงอยู่ใน sheet เดียวกันทั้งหมดทุก vendor
เหมือนใน sheet Vendor_All ใน file ที่แนบ เวลาดึงไปวางใน sheet report จะต้องปรับสูตรอย่างไรคะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#7

Post by DhitiBank » Fri Nov 18, 2016 12:44 pm

คงต้องเขียนโค้ดใหม่เลยครับ ลองเขียนมาเองดูก่อนครับ ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันใหม่ คิดว่าคำสั่งเดิมๆ ก็เอามาปรับใช้ได้ครับ เพียงแต่ว่าแทนที่จะวนลูปทุกๆ ชีท ก็จะมาวนลูปในคอลัมน์ A และ B ในชีท Vendor_All ชีทเดียว

แนวคิดที่ผมคิดไว้ก็ทำนองนี้ครับ
-- วนลูปที่คอลัมน์ A หากพบข้อความ vendor ก็จะรู้ว่าลูกค้ารหัสอะไร จากนั้น
---- เริ่มวนลูปที่คอลัมน์ B สนใจเมื่อพบเครื่องหมาย * ก็จะเก็บข้อมูลเข้า array ได้ และสั่งให้หยุดลูปเมื่อเจอ **
------ เอารหัสลูกค้าที่ได้กับ array ข้อมูลที่สร้างไว้มาจัดการในชีท Report โดยวนลูปคอลัมน์ A ดูว่าเจอรหัสลูกค้าตรงกันเมื่อไร ก็เอา array ที่สร้างไว้มาวางครับ

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#8

Post by lumi » Fri Nov 18, 2016 3:48 pm

ขอสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ค่ะ รบกวนช่วยอธิบายได้มั้ยคะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
aRR() As Variant, iG%, iP%
ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#9

Post by DhitiBank » Fri Nov 18, 2016 4:44 pm

:arrow: aRR() as variant เป็นตัวแปรแบบอาร์เรย์ครับ ในที่นี้กำหนดให้เป็นประเภท variant คือเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ทั้ง ตัวเลข ข้อความ ฯลฯ อาร์เรย์สามารถเก็บข้อมูลได้คล้ายๆ แผ่นงานใน excel (คือมีแถว มีคอลัมน์ และยังมีเชิงลึกอีก) จำค่าเอาไว้ในหน่วยความจำ สามารถเอาค่ามาใช้หรือเอามาวางในแผ่นงานได้เมื่อสั่ง สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าการคัดลอกมาวางในแผ่นงานทีละค่ามากๆ ครับ

:arrow: iG กับ iP เป็นตัวแปรประเภท integer (ใช้สัญลักษณ์ % แทน as integer) ใช้เพื่อนับ Goods กับ Parts ของลูกค้าแต่ละรายครับ

:arrow: Redim aRR(1 to 2, 1 to 10) เป็นคำสั่งที่กำหนดขนาดให้กับตัวแปรอาร์เรย์ ในกรณีนี้จะมี 2 แถว และ 10 คอลัมน์ครับ

ลองอ่านเพิ่มเติมที่ด้านล่างครับ
Data Type
Array variable
Redimension

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#10

Post by lumi » Wed Nov 23, 2016 12:03 pm

ลองปรับ code เพื่อให้วนลูปในคอลัมน์ A และ B ในชีท Vendor_All ชีทเดียวตามที่คุณ DhitiBank แนะนำแล้ว
แต่พอกด run แล้วข้อมูลมันไม่มาไม่ทราบว่าทำอะไรผิดตรงไหนค่ะ โปรแกรมไม่แสดง error ค่ะ
ลองแก้อยู่นานแต่ไม่สำเร็จค่ะ

Code: Select all

Worksheets("REPORT").Activate
Set rCode = ActiveSheet.Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For k = 1 To lngLastRow
    If Sheets("Vendor_All").Cells(k, 2) = "*" Then
      ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
      StrVendorCode = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 13))
      rCurr = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 11))
      rPrd = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 7))
      
      iG = 1:   iP = 1
      aRR(1, 10) = 0
        Select Case rPrd
          Case Is = "GOODS"
            aRR(iG, 1) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
            If rCurr <> Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9)) Then
              aRR(iG, 2) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9))
              aRR(iG, 3) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 8))
            End If
            iG = iG + 1
          Case Is = "PARTS"
            aRR(iP, 4) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
            If rCurr <> Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9)) Then
              aRR(iP, 5) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9))
              aRR(iP, 6) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 8))
            End If
            iP = iP + 1
          Case Is = "OTHERS"
            aRR(1, 10) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
        End Select
      End If
    Next k
  
    Worksheets("REPORT").Activate
      For r = 1 To 200
        If Sheets("REPORT").Cells(r, 1) = StrVendorCode Then
          With r.Offset(, 2).Resize(2, 10)
            .ClearContents
            .Value = aRR
          End With
          r.Offset(, 10).Value = r.Offset(, 2).Value + r.Offset(, 5).Value _
                      + r.Offset(, 9).Value
          r.Offset(1, 10).Value = r.Offset(1, 2).Value + r.Offset(1, 5).Value _
                      + r.Offset(1, 9).Value
          Exit For
        End If
      Next r
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#11

Post by DhitiBank » Wed Nov 23, 2016 2:03 pm

ขอโทษทีครับ ตอนนี้ผมไม่มีคอมฯ กับตัว หากยังไม่ได้รับคำตอบ ผมจะช่วยดูให้ตอนเย็นๆ นะครับ

แตเท่าที่ดูโค้ด คิดว่ายังลูปไม่ถูกครับ การลูปในชีท vendor_all น่าจะ
1. เริ่มลูปจากคอลัมน์ A ~~> พบเซลล์ที่มีคำว่า vendor ~~> ได้รหัส vendor ที่อยู่แถวเกียวกัน ~~> redim ตัวแปรอาร์เรย์ ~~> เริ่มลูปที่สอง
2. ลูปคอลัมน์ B จากแถวเดียวกับที่พบคำว่า vendor ในคอลัมน์ A โดนสนใจเซลล์ที่มี * ก็ให้เอาค่าที่สนใจในแถวเดียวกันเข้าอาร์เรย์ ~~> หยุดลูปที่สองเมื่อเจอ **

จากนั้นก็เอารหัส vendor กับอาร์เรย์ที่ได้ไปลูปในชีท report เพื่อวางค่า แล้วก็เริ่มลูปที่ 1 ~> 2 ใหม่ครับ วนจนหมดข้อมูลในชีท vendor_all ครับ

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#12

Post by DhitiBank » Wed Nov 23, 2016 10:55 pm

ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

Private Sub CmdVendorcopy_Click()
  Dim r As Range, r2 As Range, rCode As Range, rVendor As Range
  Dim StrVendorCode As Double
  Dim aRR() As Variant, iG%, iP%
  Dim k As Long, lngLastRow As Long
  
  lngLastRow = Worksheets("Vendor_All").Cells(Cells.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  
  With Sheets("report")
    .Activate
    Set rCode = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
  End With
  For Each r In rCode
    r.Offset(, 2).Resize(2, 10).ClearContents
  Next r
  
  With Sheets("vendor_all")
    Set rVendor = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    '~~> ลูปแรก คอลัมน์ A หาคำว่า vendor
    For Each r In rVendor
      If InStr(r.Value, "Vendor") > 0 Then
        StrVendorCode = r.Offset(, 5).Value
        ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
        iG = 1:   iP = 1
        
        '~~> ลูปสอง คอลัมน์ B หา '*'
        For k = r.Row To lngLastRow
          If .Cells(k, "b").Value = "**" Then Exit For
          If .Cells(k, "b").Value = "*" Then
            Select Case UCase(Trim(.Cells(k, "g").Value))
              Case Is = "GOODS"
                aRR(iG, 1) = .Cells(k, "j").Value
                If .Cells(k, "k") <> .Cells(k, "i") Then
                  aRR(iG, 2) = .Cells(k, "i").Value
                  aRR(iG, 3) = .Cells(k, "h").Value
                End If
                iG = iG + 1
              Case Is = "PARTS"
                aRR(iP, 4) = .Cells(k, "j").Value
                If .Cells(k, "k") <> .Cells(k, "i") Then
                  aRR(iP, 5) = .Cells(k, "i").Value
                  aRR(iP, 6) = .Cells(k, "h").Value
                End If
                iP = iP + 1
              Case Is = "OTHERS"
                aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + .Cells(k, "j").Value
            End Select
          End If
        Next k
        
        aRR(1, 9) = aRR(1, 1) + aRR(1, 4) + aRR(1, 8)
        aRR(2, 9) = aRR(2, 1) + aRR(2, 4) + aRR(2, 8)
        
        '~~> ลูปสาม หารหัสเดียวกันในชีท report
        For Each r2 In rCode
          If r2.Value = StrVendorCode Then
            r2.Offset(, 2).Resize(2, 10).Value = aRR
          End If
        Next r2
      End If
    Next r
  End With
End Sub

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#13

Post by lumi » Mon Nov 28, 2016 9:04 am

ทำได้แล้วค่ะขอบคุณมาก ๆ นะคะ ได้ความรู้อีกเยอะเลยค่ะ

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#14

Post by lumi » Wed Nov 30, 2016 6:08 pm

มีคำถามเพิ่มเติมค่ะจากโจทย์เดิมลองทำแล้ว run ได้ แต่เมื่อเพิ่ม sheet : GR-IR 211101000 เข้าไปแล้วจะดึงยอดมารวมกัน
ใน Sheet : Report ปรากฎว่ายอดมารวมไม่ถูกบรรทัดในช่อง GOODS/FG และ PARTS/SP ค่ะ และ เจ้าหนี้รายสุดท้ายข้อมูลก็ไม่มาค่ะ ไม่แน่ใจว่า code ผิดตรงไหน Loop 4 ข้อมูลมาถูกต้อง แต่พอ Loop 5 ข้อมูลเริ่มผิดค่ะ ใน file excel ตัวเลขแถบสีชมพูเป็นตัวเลขที่ถูกต้องค่ะ รบกวนอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Code: Select all

Private Sub CmdVendorcopy_Click()
  Dim r As Range, r1 As Range, r2 As Range, r3 As Range, rCode As Range, rVendor As Range
  Dim StrVendorCode As Double
  Dim aRR() As Variant, iG%, iP%
  Dim k, k1 As Long, lngLastRow As Long
    
  lngLastRow = Worksheets("Vendor_All").Cells(Cells.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  
  With Sheets("report")
    .Activate
    Set rCode = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
  End With
  For Each r In rCode
  
    r.Offset(, 2).Resize(2, 10).ClearContents
  Next r
  
  With Sheets("vendor_all")
    Set rVendor = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    '~~> Loop 1 คอลัมน์ A หาคำว่า vendor
    For Each r In rVendor
      If InStr(r.Value, "Vendor") > 0 Then
        StrVendorCode = r.Offset(, 5).Value
        ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
        iG = 1:   iP = 1
        
        '~~> Loop 2 คอลัมน์ B หา '*'
        For k = r.Row To lngLastRow
          If .Cells(k, "b").Value = "**" Then Exit For
          If .Cells(k, "b").Value = "*" Then
            Select Case UCase(Trim(.Cells(k, "g").Value))
              Case Is = "GOODS"
                aRR(iG, 1) = .Cells(k, "j").Value
                If .Cells(k, "k") <> .Cells(k, "i") Then
                  aRR(iG, 2) = .Cells(k, "i").Value
                  aRR(iG, 3) = .Cells(k, "h").Value
                End If
                iG = iG + 1
              Case Is = "PARTS"
                aRR(iP, 4) = .Cells(k, "j").Value
                If .Cells(k, "k") <> .Cells(k, "i") Then
                  aRR(iP, 5) = .Cells(k, "i").Value
                  aRR(iP, 6) = .Cells(k, "h").Value
                End If
                iP = iP + 1
              Case Is = "OTHERS"
                aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + .Cells(k, "j").Value
            End Select
            
        '--> Loop 3 ตรวจข้อมูล Sheet รายการบันทึกไม่ทัน
          With Sheets("ข้อมูลบันทึกไม่ทัน")
            For Each r1 In .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
              If r1.Value = StrVendorCode Then
                aRR(1, 8) = r1.Offset(3, 3).Value
              End If
            Next r1
          End With
        End If
      Next k
       
      '--> Loop 4 ตรวจข้อมูล Sheet Accrued
          With Sheets("Accrued 240399005")
            For Each r3 In .Range("s:s").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
              If r3.Value = StrVendorCode Then
                 aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r3.Offset(0, 4).Value
              End If
            Next r3
          End With
          
      '--> Loop 5 ข้อมูล Sheet GR-IR 211101000
          With Sheets("GR-IR 211101000")
            For k1 = 9 To 28
              If .Cells(k1, "ar").Value = "" Then Exit For
              If .Cells(k1, "ar").Value = StrVendorCode Then
              iG = 1:   iP = 1

                Select Case UCase(Trim(.Cells(k1, "as").Value))
                  Case Is = "FG"
                    aRR(iG, 1) = aRR(iG, 1) + .Cells(k1, "av").Value
                      If .Cells(k1, "au") <> .Cells(k1, "av") Then
                        aRR(iG, 2) = .Cells(k1, "at").Value
                        aRR(iG, 3) = aRR(iG, 3) + .Cells(k1, "au").Value
                      End If
                    iG = iG + 1
                  Case Is = "SP"
                    aRR(iP, 4) = aRR(iP, 4) + .Cells(k1, "av").Value
                      If .Cells(k1, "au") <> .Cells(k1, "av") Then
                        aRR(iP, 5) = .Cells(k1, "at").Value
                        aRR(iP, 6) = aRR(iP, 6) + .Cells(k1, "au").Value
                      End If
                    iP = iP + 1
                End Select
              End If
            Next k1
          End With
            
        
        aRR(1, 9) = aRR(1, 1) + aRR(1, 4) + aRR(1, 8)
        aRR(2, 9) = aRR(2, 1) + aRR(2, 4) + aRR(2, 8)
        
        '~~> Loop 6 หารหัสเดียวกันใน Sheet report
        For Each r2 In rCode
          If r2.Value = StrVendorCode Then
            r2.Offset(, 2).Resize(2, 10).Value = aRR
          End If
        Next r2
      End If
    Next r
  End With
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#15

Post by DhitiBank » Wed Nov 30, 2016 10:56 pm

งงครับ ข้อมูลชีท Accrued กับ GR-IR ต้องเอามาทำอะไรกับชีท Vendor_all ครับ

1. ตัวอย่างลูกค้า KKK (OSAKA) ในชีท vendor_all มี Goods จำนวน 2 แถว และมีลูกค้ารายนี้ในชีท GR-IR ด้วย (คิดว่า "FG" ในคอลัมน์ AS คือประเภท Goods ใช่ไหมครับ) ซึ่งมี FG 2 รายการเช่นกัน ข้อมูล 2 ชีทนี้จะต้องเอามาอะไรกันครับ

2. อธิบายการจัดการข้อมูลในชีท Accrued ด้วยครับ

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#16

Post by lumi » Thu Dec 01, 2016 9:40 am

ขอโทษนะคะที่อาจจะอธิบายไปไม่ละเอียดค่ะ คือยอดที่แสดงใน Sheet Report จะมาจากตัวเลขใน 3 Sheet รวมกันค่ะ คือ
1. Sheet : Vendor_All ซึ่งจะแยกยอด sum เป็น GOODS, PARTS และ OTHERS
2. Sheet : GR-IR 211101000 ซึ่งจะแยกยอด sum เป็น FG กับ SP โดย FG คือประเภท GOODS และ SP คือประเภท PARTS
3. Sheet : Accrued 240399005 เป็นข้อมูลที่ไปบวกกับยอด OTHERS (โดยใช้ข้อมูลจาก Column S ถึง Y จากตัวอย่างข้อมูลจะเริ่ม
ที่บรรทัดที่ 8

ตัวอย่าง ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
ในชีท vendor_all มี Goods จำนวน 2 แถว
GOODS 1,200,000 JPY 420,000.00 THB
GOODS 58,500 THB 58,500.00 THB

ในชีท GR-IR 211101000 มี FG 2 แถว ก็คือประเภท GOODS
1010000000 FG JPY 100,000.00 33,000.00
1010000000 FG THB 20,000.00 20,000.00

ใน sheet Report ยอดที่แสดงถ้าเป็นสกุลเงินเดียวกันจะรวมอยู่บรรทัดเดียวกัน (1 Vendor ไม่เกิน 2 สกุลเงิน)
ดังนั้น ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
ยอดที่ปรากฎใน Sheet Report ช่อง GOODS/FG คือ

THB Currency
453,000 JPY 1,300,000
78,500
------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับ PARTS ก็เหมือนกันค่ะ เช่น
ตัวอย่าง ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
ในชีท vendor_all มี Parts จำนวน 1 แถว
[background=]PARTS 194,324 JPY 68,013.40 THB
[/background]
ในชีท GR-IR 211101000 มี SP 2 แถว ก็คือประเภท PARTS
1010000000 SP THB 20,607,288.00 20,607,288.00
1010000000 SP JPY 10,000.00 3,300.00

ดังนั้น ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
ยอดที่ปรากฎใน Sheet Report ช่อง PARTS/SP คือ

THB Currency
71,313.40 JPY 204,324
20,607,288.00
----------------------------------------------------------------------------------
สำหรับข้อมูลใน Sheet Accrued 240399005 จะนำเงินบาทใน คอลัมน์ W มาบวกกับ
เงินบาทใน Sheet Vendor_All และแสดงยอดในช่อง OTHERS ตามรหัส vendor ค่ะ

User avatar
DhitiBank
Gold
Gold
Posts: 1619
Joined: Mon Oct 15, 2012 12:07 am

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#17

Post by DhitiBank » Thu Dec 01, 2016 1:01 pm

ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

Private Sub CmdVendorcopy_Click()
  Dim r As Range, r1 As Range, r2 As Range, rTemp As Range, _
    rCode As Range, rVendor As Range
  Dim dVendorCode As Double
  Dim aRR() As Variant, iG%, iP%, k%
  
  With Sheets("report")
    .Activate
    Set rCode = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
  End With
  
  '~~> 1st Loop for each vendor code in REPORT
  For Each r In rCode
    dVendorCode = r.Value
    With Sheets("vendor_all")
      Set rVendor = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
      
      '~~> 2nd Loop for finding the row this vendor is
      For Each r1 In rVendor
        If InStr(r1.Value, "Vendor") > 0 Then
          ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
          iG = 1:     iP = 1
          If r1.Offset(, 5).Value = dVendorCode Then
            Set rTemp = .Range("b" & r1.Row).Resize(200, 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            
            '~~> 3rd Loop for collecting this vendor's data
            For Each r2 In rTemp
              If r2.Value = "**" Then Exit For
              If r2.Value = "*" Then
                Select Case Trim(r2.Offset(, 5).Value)
                  Case Is = "GOODS"
                    aRR(iG, 1) = r2.Offset(, 8).Value
                    If r2.Offset(, 7) <> r2.Offset(, 9) Then
                      aRR(iG, 2) = r2.Offset(, 7).Value
                      aRR(iG, 3) = r2.Offset(, 6).Value
                    End If
                    iG = iG + 1
                  Case Is = "PARTS"
                    aRR(iP, 4) = r2.Offset(, 8).Value
                    If r2.Offset(, 7) <> r2.Offset(, 9) Then
                      aRR(iP, 5) = r2.Offset(, 7).Value
                      aRR(iP, 6) = r2.Offset(, 6).Value
                    End If
                    iP = iP + 1
                  Case Is = "OTHERS"
                    aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r2.Offset(, 8).Value
                End Select
              End If
            Next r2
            Exit For
          End If
        End If
      Next r1
    End With
    
    '~~> 4th
    With Sheets("ข้อมูลบันทึกไม่ทัน")
      For Each r1 In .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If r1.Value = dVendorCode Then
          aRR(1, 8) = r1.Offset(3, 3).Value
          Exit For
        End If
      Next r1
    End With
    
    '~~> 5th
    With Sheets("GR-IR 211101000")
      For Each r1 In .Range("ar:ar").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If r1.Value = dVendorCode Then
          For k = 1 To 2
            Select Case r1.Offset(, 1).Value
              Case Is = "FG"
                If aRR(k, 2) = r1.Offset(, 2).Value Or _
                  (IsEmpty(aRR(k, 2)) And r1.Offset(, 2).Value = "THB") Then
                  aRR(k, 1) = aRR(k, 1) + r1.Offset(, 4).Value
                  If r1.Offset(, 4) <> r1.Offset(, 3) Then _
                    aRR(k, 3) = aRR(k, 3) + r1.Offset(, 3).Value
                  Exit For
                End If
              Case Is = "SP"
                If aRR(k, 2) = r1.Offset(, 2).Value Or _
                  (IsEmpty(aRR(k, 2)) And r1.Offset(, 2).Value = "THB") Then
                  aRR(k, 4) = aRR(k, 4) + r1.Offset(, 4).Value
                  If r1.Offset(, 4) <> r1.Offset(, 3) Then _
                    aRR(k, 6) = aRR(k, 6) + r1.Offset(, 3).Value
                  Exit For
                End If
            End Select
          Next k
        End If
      Next r1
    End With
    
    '~~> 6th
    With Sheets("Accrued 240399005")
      For Each r1 In .Range("s:s").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If r1.Value = dVendorCode Then
          aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r1.Offset(, 4).Value
        End If
      Next r1
    End With
    
    r.Offset(, 2).Resize(2, 10).ClearContents
    r.Offset(, 2).Resize(2, 10).Value = aRR
  Next r
End Sub

lumi
Member
Member
Posts: 44
Joined: Tue Nov 08, 2016 2:02 pm

Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง

#18

Post by lumi » Fri Dec 02, 2016 9:25 am

ลองทำดูแล้วปรับกับข้อมูลจริงนิดหน่อยได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

Post Reply