:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
p_d
Member
Member
Posts: 75
Joined: Tue Jul 29, 2014 11:16 am

สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

#1

Postby p_d » Tue Oct 18, 2016 11:32 am

เรียน อาจารย์และท่านผู้รู้
ดิฉันอยากทราบว่าพอจะมีวิธี insert Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อม ๆ กันได้หรือไม่ (1 ชีท/Pivot) เพราะต้องทำรายงานของทุกเดือนซึ่งมีคอลัมภ์จำนวนเท่ากันเหมือนกัน แต่จำนวนแถวแต่ละเดือนไม่เท่ากันค่ะ
ดิฉันแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
p_d
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

#2

Postby snasui » Tue Oct 18, 2016 5:25 pm

:D การทำเช่นนั้นต้องอาศัย VBA ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ

p_d
Member
Member
Posts: 75
Joined: Tue Jul 29, 2014 11:16 am

Re: สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

#3

Postby p_d » Wed Oct 19, 2016 8:35 am

เรียน อาจารย์
ด้านล่างเป็น code ที่ได้จากการ record macro ในชีทแรก ซึ่งสิ่งที่ต้องแก้คือ จำนวนแถวและชื่อแต่ละชีท (อาจรวมถึงชื่อ PivotTable ด้วยใช่ไหมคะ) แต่ไม่รู้ว่าจะใช้คำสั่งใด รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ

Code: Select all

Sub Pivot1()
' Pivot1 Macro

    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "201609!R1C1:R8C4", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
        TableDestination:="201609!R1C8", TableName:="PivotTable1", DefaultVersion _
        :=xlPivotTableVersion14
    Sheets("201609").Select
    Cells(1, 8).Select
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Material")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    End With
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
        "PivotTable1").PivotFields("Quantity"), "Sum of Quantity", xlSum
End Sub


ขอบคุณค่ะ
p_d

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22234
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

#4

Postby snasui » Wed Oct 19, 2016 6:13 pm

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Pivot1()
    Dim pvCount As Integer
    Dim pvName As String
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
        pvCount = sh.PivotTables.Count
        pvName = "Pvt_" & pvCount + 1
        sh.Range("h1").CurrentRegion.Clear
        sh.Parent.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
            sh.Range("a1").CurrentRegion, Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
            TableDestination:=sh.Range("h1"), TableName:=pvName, DefaultVersion _
            :=xlPivotTableVersion14
        With sh.PivotTables(pvName).PivotFields("Material")
            .Orientation = xlRowField
            .Position = 1
        End With
        sh.PivotTables(pvName).AddDataField sh.PivotTables( _
            pvName).PivotFields("Quantity"), "Sum of Quantity", xlSum
    Next sh
End Sub

p_d
Member
Member
Posts: 75
Joined: Tue Jul 29, 2014 11:16 am

Re: สามารถ inset Pivot Table ครั้งเดียวหลายชีทพร้อมกันได้หรือไม่

#5

Postby p_d » Thu Oct 20, 2016 11:24 am

ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะอาจารย์
p_d


Return to “Excel”

Who is online

Users browsing this forum: 060090, puriwutpokin, titus, Yamazato and 41 guests