Page 1 of 1

แก้ไขได้อย่างไรค่ะ

Posted: Wed Sep 28, 2016 4:01 pm
by jureem
เวลาคีย์ข้อมูลแล้วไม่ดชว์ค่ะ

Re: แก้ไขได้อย่างไรค่ะ

Posted: Wed Sep 28, 2016 7:53 pm
by snasui
:D กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ดทุกข้อด้านบน โดยโพสต์หัวกระทู้ใหม่ให้สื่อถึงปัญหาที่เป็นเพื่ออำนวยสะดวกต่อการค้นหาในภายหลัง

อธิบายมาพอสังเขปว่าปัญหาคืออะไร อยู่ที่ชีตใด เซลล์ใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ

Re: แก้ไขได้อย่างไรค่ะ

Posted: Thu Sep 29, 2016 8:43 am
by jureem
ปัญหาคือ คีย์ รหัสในคอลัม d สีแดง
แล้วทุกครั้งจะโชว์ชื่อร้านในคอลัม e และตัวแทนขายในคอลัม f
ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ดึงมาโชว์ในหน้าชีท รายงานนั้น มาจากหน้าชีท ที่ชื่อว่า ร้าน

ขอบคุณมากนะค่ะ

Re: แก้ไขได้อย่างไรค่ะ

Posted: Thu Sep 29, 2016 9:21 pm
by snasui
:D เซลล์ E82 สูตรคือ

=IF(D82<>"",VLOOKUP(D82,ร้าน!$B$2:$C$2003,2,FALSE),"")

ที่ผมระบายสีไว้นั้นไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่มี แก้ไขให้ตรงกับช่วงข้อมูลที่ใช้จริงหรือที่อาจจะมีได้ในอนาคตครับ