Page 1 of 1

สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 4:24 am
by sanak
คือผมต้องการทำ ประกาศนียบัตรครับ :cry: :cry: :cry: :cry:

สร้างไฟล์ excel เรียบร้อยแล้ว แล้วทำปุ่ม "พิมพ์" ใส่ Hyperlink ให้ไปที่หน้าแบบฟอร์มในWordเรียบร้อยแล้ว

ส่วนไฟล์ Word สร้างแบบฟอร์มเรียบร้อย และทำการ
Mailings > Strat Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard > Letter > Use the Current Document > Use an Existing list > Browse เลือกไฟล์ Excel ที่ทำไว้ แล้วก็เลือกชีท หน้าติ๊กถูกกดOK กำหนดตัวแปรจากExcelตามตำแหน่งเรียบร้อย แล้วก็ลอง พรีวิว ผลลัพโชวเรียบร้อยปกติ :thup:

**** ประเด็นอยู่ที่ว่า คือ ในหน้าExcel ตัวปุ่ม "พิมพ์ " ทุกทีพอกดปุ้บจะเด้งมาหน้าWord พร้อมกับ โชวข้อมูลเลย
สมมติ มี 20คน ก็ขึ้น 20หน้า ตามรายชื่อ
แต่ตอนนี้กลายเป็น พอกด "พิมพ์" เด้งมาหน้า word แต่ไม่โชวข้อมูล โชวเป็นตัวแปร «ชื่อ-สกุล» แทน ไม่โชวข้อมูลชื่อ ต้องกด Finish and Merge > Edit Individual Document > All > OK
ถึงจะโชว์ข้อมูล

ต้องการให้มันโชว์ข้อมูลจากExcelเลยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ :thup: :thup:

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 5:48 am
by snasui
:D กรณีต้องการให้แสดงรายการต้นทางแทนการแสดงชื่อ Field ให้เข้าเมนู Mailings > Preview Results ดูตัวอย่างตามภาพครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 6:42 am
by sanak
X01.jpg
ใน Excel ผมกดปุ่ม พิมพ์ ที่เป็นHyperlink ก็จะเด้งไฟล์ word ขึ้นมาครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 6:43 am
by sanak
X02.jpg
พอ Word เด้งขึ้นมา ก็จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เราได้กำหนดตัวแปรไว้ในไฟล์ Word นี้ครับ

โดยที่เราไม่ต้องกด Preview Results ครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 6:48 am
by sanak
X03.jpg
ผมแก้ไปแก้มา มันกลายเป็นเวลาเรากด พิมพ์ ในExcel เด้งเข้าไฟล์Word แต่ไม่แสดงข้อมูลให้ครับ

มันกลายเป็นตัวแปรที่เรากำหนดไว้ ในไฟล์Word ครับ ต้องกด Preview Results ถึงจะแสดงข้อมูลขึ้นมา


ผมอยากให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมครับ คือให้แสดงข้อมูลให้เราโดยไม่ต้องกด Preview Results ครับ แบบรูป ที่ 2 ผมจะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
:flw: :flw: :flw: :flw:

ขอบคุณมากครับ

:thup: :thup: :thup:

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 6:52 am
by snasui
:D Hyperlink ที่กล่าวถึงเป็นการ Link เพื่อการเปิดไฟล์ เดิมไฟล์ Word ถูกกำหนดค่าและ Save ไว้แบบใดก็จะเปิดออกมาตามนั้น ก่อนหน้าที่จะปิดไฟล์ Word ได้กำหนดให้ Preview Results แล้ว Save ไว้หรือไม่ครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 6:58 am
by sanak
ไฟล์Word ผมลองกด Preview มันก็จะแสดงข้อมูล ผมลองเซฟ แล้วไปกด พิมพ์ ในExcel มันก็โชวแค่ที่เราเซฟครับ
และมีแค่หน้าแถว ไม่รันมาทั้งหมด และผมลองแก้ไขข้อมูลในExcel กด พิมพ์ เรียก word มาใหม่ ค่าที่โชวก็ไม่เปลี่ยน คือมันคงค่าที่เราเซฟ ไฟล์Wordไว้ ครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 7:11 am
by sanak
x04.jpg
ในไฟลWord ผมกด Preview ให้มันแสดงค่าแล้วกดSave แล้ว ลองเข้าExcel กด พิมพ์ เด้งWord ตอนนี้แสดงข้อมูลแล้วครับ :cp: :cp: :cp:

แต่ มันขึ้นแค่หน้าเดียวหน้าที่เราsave ล่าสุดไฟล์word ครับ จะดูหน้าอื่นต้องกด ลูกศรซ้ายขวา เลือกหน้าเอา

ถ้าจะทำให้มันแสดงต่อลงมาหลายๆหน้า กำหนดค่ายังไงครับ

:flw: :flw: :flw:

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 7:38 am
by snasui
sanak wrote:
Sun Mar 04, 2018 7:11 am
แต่ มันขึ้นแค่หน้าเดียวหน้าที่เราsave ล่าสุดไฟล์word ครับ จะดูหน้าอื่นต้องกด ลูกศรซ้ายขวา เลือกหน้าเอา

ถ้าจะทำให้มันแสดงต่อลงมาหลายๆหน้า กำหนดค่ายังไงครับ
:D การทำงานมันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเป็นปกติ ไม่มี Option ในการแสดงหลายหน้าพร้อมกันผ่านเมนู การแสดงหลายหน้าจะออกมาทางเครื่องพิมพ์ จากการ Preview จะแสดงให้เห็นตามหน้าที่เราเลือกเท่านั้นครับ

Re: สอบถามการ ทำ Hyperlink ไปหน้าแบบฟอร์มใน Word ครับ

Posted: Sun Mar 04, 2018 8:43 am
by snasui
:D ลองไปที่ Finish and Merge > Edit individual... > All > OK

โปรแกรมจะเปิดเป็นไฟล์ใหม่ให้ Edit พร้อมกันหลาย ๆ หน้าได้ครับ