Page 1 of 1

บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sat Oct 07, 2017 3:27 pm
by mynumnum
ต้องการดูคำสั่ง VBA จากการทำงานกับรูปภาพหรือการทำงานกับShape ต่างๆ
เมื่อสั่งบันทึกแมโครแล้ว ไม่สามารถคลิกเลือกรูปภาพได้ ต้องทำอย่างไรครับ

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sat Oct 07, 2017 3:41 pm
by snasui
:D การจะดูคำสั่งได้ไฟล์นั้นจะต้องมีนามสกุลเป็น .docm เป็นอย่างน้อย ถ้าเป็น docx จะไม่สามารถแนบ Macro ได้ครับ

การเข้าไปดูรหัสให้กดแป้น Alt+F11 ครับ

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sat Oct 07, 2017 4:54 pm
by mynumnum
".docm" ขอบคุณครับอาจารย์

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sun Oct 08, 2017 6:52 am
by snasui
mynumnum wrote:".docm" ขอบคุณครับอาจารย์
:D กรณีต้องการดู Code ทีเขียนเอาไว้แล้วทำตามที่ผมแจ้งไว้ด้านบนครับ แต่หากอยากทราบว่าจะเขียน Code เพื่อจัดการงานนี้อย่างไร จำเป็นต้องศึกษาและทดลองเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sun Oct 08, 2017 9:07 am
by mynumnum
ผมเริ่มต้นศึกษาโค้ด vba จากการบันทึกแมโคร
เช่น อยากรู้โค้ด การเลื่อน active cell ผมก็จะเริ่มต้นด้วย
-บันทึกแมโคร > กดแป้นลูกศร > หยุดแมโคร > เข้าไปดูโค้ด
ก็จะเห็นโค้ดการเลื่อน active cell เอาไปประยุกต์ใช้ได้

แต่พอมาทำกับรูปภาพ แมโครไม่ยอมบันทึกโค้ดให้ดู
ก็เลยเป็นที่มาของกระทู้นี้ (บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้) ครับอาจารย์ :)

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sun Oct 08, 2017 9:46 am
by snasui
:D Macro ไม่ได้ถูกบันทึกในทุกการกระทำครับ ใน Excel เองก็เช่นกัน เช่นพวก Search เป็นต้น คงต้องศึกษาด้วยการหาหนังสือ VBA ของ Word มาศึกษาเพิ่มเติม สำหรับผมศึกษาจาก Help ของ Program และการทดสอบ ทดลองเองผ่าน Object Browser (เข้า VBE แล้วกด F2) ไม่สามารถแนะนำหนังสือให้ได้ครับ

Re: บันทึกแมโครแล้วเลือกรูปภาพไม่ได้

Posted: Sun Oct 08, 2017 1:55 pm
by mynumnum
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆ
แล้วผมจะค่อยๆ คลานตามอาจารย์ไปครับ :D