Page 1 of 1

การดึงรูปภาพจากหลายโฟล์เดอร์ โดยอ้างอิงจากชื่อรูปภาพ

Posted: Thu Jul 13, 2017 4:06 pm
by knightking9
สวัสดีครับ ผมอยากขอคำแนะนำ MS Word เรื่องการดึงรูปภาพมาใส่ โดยเมื่อเปิดไฟล์ Word ที่หน้าแรก จะต้องทำการใส่รหัสเข้าไป เช่น Q17062 (ซึ่งจะไปเลือกเฉพาะโฟลเดอร์รูปที่มีชื่อว่า Q17062 อยู่ในชื่อเท่านั้น) จากนั้นในหน้าต่อๆไป จะมีกรอบว่างๆ ไว้เพิ่มรูปภาพจะดึงรูปภาพมาโดยอัตโนมัติ โดยรูปภาพจะถูกใส่ไว้ในโฟล์เดอร์ 3 โฟลเดอร์คือ Q17062-01 ถึง Q17062-03 นั่นคือแบ่งเป็น 3 LOT โดยทั้งสามโฟลเดอร์นี้จะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งหนึ่ง เช่น ใน Document จากนั้นใน Word เช่นในหน้าที่ 2 จะเป็น LOT 1 BEFORE ในขณะที่หน้าที่ 3 จะเป็น LOT 1 AFTER ซึ่งแต่ละหน้าก็จะแบ่งเป็น 2 รูป คือ Top กับ Bottom โดยจะมีระบุไว้ที่ชื่อไฟล์ของรูปภาพด้วยว่าเป็นรูปชนิดใด โดยLOT1 BEFORE จะดึงรูปจากโฟล์เดอร์Q17062-01 ในส่วนชื่อไฟล์รูป เช่น AF245-B-DAP ตัว A ตัวแรกหมายถึงใส่รูปในหน้า BEFORE ตัว B-DAP หมายถึงใส่รูปในช่อง Bottom-side และหากเป็นหน้า LOT1 AFTER ก็จะดึงรูปจากโฟล์เดอร์Q17062-01 เช่นเดียวกัน แต่จะดึงจากไฟล์รูปชื่อ BE101-T-DAP โดยตัว B ตัวแรกหมายถึงใส่รูปหน้า AFTER ตัว T-DAP หมายถึงใส่รูปในช่อง Top-side ซึ่งในแต่ละหน้าก็มีทั้ง Top-side และ button-side จากนั้นพอเป็น LOT2 ก็จะดึงรูปจากโฟล์เดอร์Q17062-02 ประมาณนี้ครับ

ผมเพิ่งกำลังเริ่มการเขียน VBA บน Word ซึ่งกำลังประสบปัญหาว่าหาตัวอย่างได้ยากกว่า Excel ที่ศึกษาไปก่อนหน้านี้มาก จึงอยากสอบถามอาจารย์ว่าพอจะมีตัวอย่างให้ผมศึกษาหรือคำแนะนำคร่าวๆบ้างไหมครับ
และผมอยากสอบถามว่าการทำงานดังที่ผมเขียนไปข้างต้นสามารถทำได้หรือไม่ครับ เพราะผมไม่มั่นใจในส่วนการดึงรูป โดยอาศัยชื่อของรูปภาพที่ผมเขียนไปว่าสามารถทำได้ไหมครับ
ไฟล์ที่แนบมายังไม่มีโฟล์เดอร์ที่มีไฟล์รูปทั้ง 3 โฟลเดอร์ เนื่องจากขนาดใหญ่ไป จึงได้พิมพ์ชื่อรูปใน ไฟล์ "ต้องการให้เป็นแบบนี้ครับ" ซึ่งตามปกติในแต่ละโฟล์เดอร์รูปจะมี 4 รูป คือ Before(2รูปคือ Topและ bottom) กับ After(2รูปคือ Topและ bottom) โดยทั้ง4รูปจะมีชื่อเช่น
Axxx-T-DAP, Axxx-B-DAP, Bxxx-T-DAP, Bxxx-B-DAP

ขอขอบคุณอาจารย์และทุกๆท่านครับ

Re: การดึงรูปภาพจากหลายโฟล์เดอร์ โดยอ้างอิงจากชื่อรูปภาพ

Posted: Thu Jul 13, 2017 6:25 pm
by snasui
:D ช่วยแจ้งมาด้วยว่า Code ที่เขียนมาเองแล้วนั้นติดขัดบรรทัดใดครับ

ตัวอย่างการแทรกภาพใน Word ครับ http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=612