:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#1

Postby buncha2522 » Wed Mar 30, 2016 11:10 pm

Code: Select all

Public Class Form1

    Private Sub TbinfoBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Me.Validate()
        Me.TbinfoBindingSource.EndEdit()
        Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DbInfoDataSet)

    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'TODO: This line of code loads data into the 'DbInfoDataSet.tbinfo' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.TbinfoTableAdapter.Fill(Me.DbInfoDataSet.tbinfo)

    End Sub

    Private Sub TbinfoBindingNavigator_RefreshItems(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)

    End Sub

    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click

    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim search As String = txtsearch.Text
        Me.TblinfoTableAdapter.FillBySearchSN(Me.DbInfoDataSet.tblinfo, search, search)
    End Sub

    Private Sub textsearch_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles textsearch.TextChanged

    End Sub
End Class

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#2

Postby buncha2522 » Thu Mar 31, 2016 12:33 am

ทำได้แล้วครับ ตอนนี้ติดปัญหาคือผมจะสร้างตัว setup จะต้องเพิ่มอะไรไปบ้างครับ ตัวโปรแกรมจะมี Accress เป็นฐานข้อมูลครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22338
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#3

Postby snasui » Thu Mar 31, 2016 6:23 am

:D ที่สร้างไว้แล้วติดปัญหาตรงส่วนไหนครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#4

Postby buncha2522 » Thu Mar 31, 2016 8:09 am

ถึงขั้นตอนสร้างตัว setup แล้วครับ แต่ไม่รู้จะเพิ่มไฟล์ access เข้าไปที่ส่วนไหน

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22338
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#5

Postby snasui » Thu Mar 31, 2016 7:30 pm

:D ลองจับภาพมาดูจะได้เห็นว่าสร้างด้วย Tool ตัวใดครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#6

Postby buncha2522 » Fri Apr 01, 2016 5:32 pm

อาจารย์มีคลิ้ปวีดีโอ สอนการทำตัว SETUP ไหมครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22338
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#7

Postby snasui » Fri Apr 01, 2016 6:39 pm

:D ลองศึกษาตาม Link น่าจะมีที่ตรงกับความต้องการครับ How to create setup project

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: code error ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

#8

Postby buncha2522 » Fri Apr 01, 2016 7:40 pm

ขอบคุณครับ :D


Return to “VB.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests