Page 1 of 1

สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net

Posted: Thu Apr 12, 2018 8:25 am
by nutpopo
สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net
เช่น คอลัมน์ PART_NO ของ DataGridview 1 จะมีช้ำกันอยู่ 2 รายการ ให้นำคอลัมน์ ZINAPI และ ZINRRP มารวมกัน
และ นำไปแสดง ใน DataGridview 2 ในคอลัมน์ T1 ของ PART_NO นั้นๆ

Re: สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net

Posted: Thu Apr 12, 2018 7:35 pm
by snasui
:D โพสต์ Code ที่เขียนเอาไว้แล้วมาด้วยพร้อมทั้งแจ้งว่าติดปัญหาตรงไหน อย่างไร จะได้ช่วยตอบต่อไปจากนั้นครับ