🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สอบถามการย้าย DataGridview1 to DataGridview2

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

สอบถามการย้าย DataGridview1 to DataGridview2

#1

Post by nutpopo » Sat Mar 31, 2018 4:29 pm

มัน ติดตรง Rows.add ครับ เพราผม and ฐานข้อมูล Access เข้ามาแบบอัตโนมัติ จึงใช้ Rows.add ไม่ได้
พอจะมีแนวทาง หรือ ตัวอย่างให้ดูมัยครับ

Code: Select all

 For i As Integer = 0 To PRODUCTIONDataGridView.Rows.Count() - 1 Step +1
      Dim rowAlreadyExist As Boolean = False
      Dim check As Boolean = PRODUCTIONDataGridView.Rows(i).Cells(3).Value
      Dim row As DataGridViewRow = PRODUCTIONDataGridView.Rows(i)
      If check = True Then
        If IN_PRODUCTIONDataGridView.Rows.Count() > 0 Then
          For j As Integer = 0 To IN_PRODUCTIONDataGridView.Rows.Count() - 1 Step +1
            If row.Cells(0).Value.ToString() = IN_PRODUCTIONDataGridView.Rows(j).Cells(0).Value.ToString() Then
              rowAlreadyExist = True
              Exit For
            End If
          Next
          If rowAlreadyExist = False Then
            IN_PRODUCTIONDataGridView.Rows.Add(row.Cells(0).Value.ToString(),
                        row.Cells(1).Value.ToString(),
                        row.Cells(2).Value.ToString(),
                       row.Cells(3).Value)
          End If
        Else
          IN_PRODUCTIONBindingSource.AddNew()
          IN_PRODUCTIONDataGridView.Rows.Add(row.Cells(0).Value.ToString(),
           row.Cells(1).Value.ToString(),
           row.Cells(2).Value.ToString(),
           row.Cells(3).Value)
        End If
      End If
    Next
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23161
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการย้าย DataGridview1 to DataGridview2

#2

Post by snasui » Sat Mar 31, 2018 5:17 pm

:D สำหรับตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Access มาใส่ใน DataGridView ลองดู Link พวกนี้ครับ VB.Net Retrieve data from Access to DataGridView

Post Reply