🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#1

Post by nutpopo » Fri Mar 02, 2018 1:14 pm

สบถามการเพิ่มข้อมความลงใน DataGridView ครับ
เมื่อ ติก CheckBox แล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลง DataGridView คอลัมล์ ที่ 5 แต่เมือ ติก CheckBox1 ครั้งแรกปกติครับ พอเปลี่ยนไปติก
CheckBox2 ข้อมูลด้านบนที่เปลี่ยจาก ZINC เป็น ZINCAPI กลับเปลียนไปเป็น ZINCRRR หมดเลยครับ

Code: Select all

 For f As Integer = 0 To BARCODEDataGridView1.Rows.Count - 1
      If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True Then 'And RadioButton1.Checked = True Then 'And CheckBox1.Checked = True Then
        BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCAPI"

      ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox2.Checked = True Then
        BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCRRR"

      End If
    Next
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23161
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#2

Post by snasui » Fri Mar 02, 2018 10:17 pm

:D เป็นเช่นนั้นก็ถูกต้องตามที่เขียน Code ไว้แล้วครับ ไม่ทราบว่าต้องการให้แสดงผลเป็นเช่นไรครับ :?:

nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#3

Post by nutpopo » Sat Mar 03, 2018 7:51 am

2 ตารางแรก ต้องเป็น ZINCAPI ครับไม่ใช่ ZINCRRR เพราะตอนแรกผม ติก CheckBox1
พอบันทัดที่ 3 ผมติก CheckBox2 แต่ 2 แถวบนกลับเปลียนจาก ZINCAPI เป็น ZINCRRR หมดเลยครับ
ปัญกาคือผมไม่ต้องการให้เปลียนครับ

พอมีแนวทางหรืองช่องทางอื่นมัยครับ ขอบคุณครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23161
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#4

Post by snasui » Sat Mar 03, 2018 8:04 am

:D ตามที่อธิบายมาก็ไม่ต้องใช้ Statement นี้ครับ

Code: Select all

ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox2.Checked = True Then
  BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCRRR"
ถ้ายังใช้อยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะไปสั่งให้มีค่าเป็นเป็น "ZINCRRR" เมื่อ Check ที่ CheckBox2 ครับ

หรือไม่ก็ต้องทบทวน Statement นั้นว่าที่จริงแล้วต้องการจะให้เป็น "ZINCRRR" ในกรณีใด เพียงแต่ Check ที่ CheckBox2 หรือว่ามีเงื่อนไขอื่นใดประกอบอีกหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ

nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#5

Post by nutpopo » Sat Mar 03, 2018 8:26 am

ถ้าผมต้องการให้ BARCODEDataGridView1(5, f).Value ขึน คำที่ต้องการ หากติก CheckBox1 = API และ CheckBox2 = RRR พอจะมีแนวทางอื่นมัยครับ เพราะการใช้ Convert.ToString กับ For เหมือนมันจะเปลียนทั้ง DataGridView ผมต้องการให้เปลียนแค่บันทัดล่าสุดไปเลือยๆ ครับ

แต่ถ้าไม่ใช้

Code: Select all

ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox2.Checked = True Then
  BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCRRR"

ยอดรวมใน

Code: Select all

 For k As Integer = 0 To BARCODEDataGridView1.Rows.Count - 1
      For j = 0 To ALL_BALANCEDataGridView.Rows.Count - 1
        If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(2, k).Value) = ALL_BALANCEDataGridView(1, j).Value And (BARCODEDataGridView1(5, k).Value) = "ZINCRRR" And (BARCODEDataGridView1(4, k).Value) = ALL_BALANCEDataGridView(3, j).Value Then
          Dim a As Integer
          a = BARCODEDataGridView1(6, k).Value
          ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value = a + ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value
          ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(11).Value = "T"

        End If
      Next
    Nex
ก็จะไม่ตรงครับ
และตรงยอดรวม วงกลบสีน้ำเงินจะขึ้นมาด้วย อันที่จริงต้องไม่มีครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23161
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#6

Post by snasui » Sat Mar 03, 2018 8:44 am

:D เท่าที่ดูความตั้งใจน่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ระบุไม่ถูกต้อง

ซึ่งจะต้องเขียนเงื่อนไขมาให้ชัดครับ เช่น
 • Check แค่ CheckBox1 ต้องการให้แสดงผลลัพธ์แบบใด
 • Check แค่ CheckBox2 ต้องการให้แสดงผลลัพธ์แบบใด
 • Check ทั้งสอง CheckBox แสดงผลลัพธ์แบบใด
ยกตัวอย่าง Code ด้านล่าง Check ที่ CheckBox1 และไม่ Check ที่ CheckBox2 กับอีกกรณีคือ Check ทั้ง 2 อันครับ

Code: Select all

If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True and CheckBox2.Checked = False Then
	BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCAPI"
ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True And CheckBox2.Checked = True Then
  BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCRRR"
End If

nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

#7

Post by nutpopo » Mon Mar 05, 2018 4:57 pm

ขอบคุณครับ

Post Reply