🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#1

Post by nutpopo » Mon Feb 19, 2018 4:38 pm

ผมต้องการหักลบจำนวนที่นำเข้า ในช่อง QTY ครับ โดยอ้างอิงว่า PART_NO ตัวไหนนำเข้าก่อนให้หักลับตัวนั้นก่อนจนหมด เศษที่เหลือ
จะถูกนำไปหักลบ PART_NO ต่อไปที่ยังคงเหลือ
สีแดงคือ ที่ต้องการลบ
สีเขียวคือจำนวนที่จะนำไปลบ

แต่ผมเขียนคือมันลบหมดครังเดี่ยวครับ เพราะ PART_NO ตรงกัน

Code: Select all

For k As Integer = 0 To QADataGridView.Rows.Count - 1
      For j = 0 To EDPDataGridView.Rows.Count - 1
        If Convert.ToString(QADataGridView(2, k).Value) = EDPDataGridView(2, j).Value Then
          Dim a As Integer
          a = QADataGridView(5, k).Value
          
          EDPDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value = EDPDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value - a

          'EDPDataGridView1(10, k).Value = "D"
        End If
      Next
    Next
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23148
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#2

Post by snasui » Mon Feb 19, 2018 9:18 pm

:D ตัวอักษรเล็กมากดูไม่ออกครับ ขอตอบเป็นแนวตามด้านล่างครับ

การตัดยอดแบบเข้าก่อนออกก่อนให้สร้างตัวแปรขึ้นมา 1 ตัวเป็นยอดที่ต้องการจะตัด กรณีมีหลาย Row ให้ตัดไปทีละ Row โดยจะต้องลบตัวแปรนั้นออกไปเรื่อย ๆ แต่ลบแล้วต้องไม่น้อยกว่า 0

ในการลบให้ดูว่าค่าใน Row นั้นน้อยกว่ายอดตัวแปรคงเหลือหรือไม่ หากน้อยกว่าให้ตัดทั้งจำนวน หากมากกว่าตัวแปรยอดคงเหลือให้ตัดออกเท่ากับตัวแปรยอดคงเหลือ เช่นนี้ครับ

nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#3

Post by nutpopo » Tue Feb 20, 2018 9:12 am

พอจะมีแนวทาง เหรือตัวอย่างให้ดูมัยครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23148
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#4

Post by snasui » Tue Feb 20, 2018 7:50 pm

:D ผมไม่มี Code ตัวอย่างการตัดสอบสินค้าคงเหลือแบบ FIFO ด้วย VB.Net ครับ

nutpopo
Member
Member
Posts: 46
Joined: Fri Dec 08, 2017 4:12 pm

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#5

Post by nutpopo » Thu Mar 29, 2018 8:51 am

ผมลงใช้วิธีนี้ครับ ทำการคนหาเฉพาะ Part_no
ลบ ค้าออกจากการนำเข้า Textbox2 ค้าที่เกิน เก็บไว้ใน textbox3 แต่จะติดลบ ตัด - ออก
นำไป ลบ คอลัมถัดไป โดยการกำหนดเงือนไข พอได้มัยครับ

และนานๆไปจะเป็นปัญหา อะไรมัยครับ

Code: Select all

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      If Not String.IsNullOrEmpty(TextBox1.Text) Then
        Dim keyword As String = Me.TextBox1.Text.Trim()
        Me.Table1BindingSource.Filter ="(fff LIKE '%" & keyword & "%')" & ""
        'Me.Table1DataGridView.RefreshReport()
      Else
        Me.Table2BindingSource.RemoveFilter()
      End If
    Catch ex As Exception

    End Try


  End Sub
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Try
    For k As Integer = 0 To Table1DataGridView.RowCount - 1
      If Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value) > 0 Then
        Dim a As Integer
        a = TextBox2.Text
        Table1DataGridView(3, k).Value = Table1DataGridView(3, k).Value - a
          TextBox2.Clear()
        If Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value < 0) Then
            TextBox3.Text = Table1DataGridView(3, k).Value
            Table1DataGridView(3, k).Value = 0
        End If
        If Convert.ToInt32(TextBox3.Text) < 0 Then
            Dim b() As String = TextBox3.Text.Split("-")
            TextBox3.Text = (b(1))
          End If
        Exit For
      ElseIf Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value) < 0 Then
        TextBox3.Text = Table1DataGridView(3, k).Value
      End If
      Next
    Catch ex As Exception
    End Try
    Try
      For k As Integer = 0 To Table1DataGridView.RowCount - 1
        If Convert.ToInt32(TextBox3.Text) > 0 And Table1DataGridView(3, k).Value > 0 Then
          Dim a As Integer
          a = TextBox3.Text
          Table1DataGridView(3, k).Value = Table1DataGridView(3, k).Value - a
          TextBox3.Clear()
          Exit For
        End If
      Next
    Catch ex As Exception
    End Try

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23148
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

#6

Post by snasui » Thu Mar 29, 2018 7:44 pm

:D ควรให้ผู้ใช้งานมีการทดสอบตามภาวะแวดล้อมของการใช้งานจริง หากไม่ติดปัญหาใดก็ถือว่าใช้ได้ครับ

สิ่งที่จะต้องดักจับคือ ค่าใน TextBox2 หากมาจากการคีย์จะต้องเป็นตัวเลข ไม่เช่นนั้นจะนำไปดำเนินการคำนวณกับ Table1DataGridView(3, k).Value ไม่ได้ เช่นนี้เป็นต้นครับ

Post Reply