Page 1 of 1

สอบถามเรื่องปุ่มลบที่มีเงื่อนไข ครับ

Posted: Tue Oct 10, 2017 11:04 am
by prajak12
ปกติแล้วผมใช้สูตรแบบนี้ครับ
NamedataBindingSource.RemoveCurrent()
กับ

Code: Select all

NamedataBindingSource.RemoveCurrent()
NamedataBindingSource.EndEdit()
NamedataBindingSource.Update(Namedataset.Namedata)
สิ่งที่ผมต้องการเพิ่มก็คือ ในกรณีที่ต้องการลบถ้าจะให้ใส่ตัวเลขหรืออักษรเพื่อเป็นการยืนยันจะได้มั้ยครับ

สมมติว่า
A ใส่ข้อมูลที่1 และจะมีรหัสประจำตัว
B ใส่ข้อมูลที่2 และจะมีรหัสประจำตัว

เมื่อ A ต้องการลบข้อมูลที่1 ก็ต้องใส่รหัสก่อนลบทำให้ลบได้ เพราะ A เป็นคนเพิ่มข้อมูลเอง
เมื่อ A ต้องการลบข้อมูลที่2 ก็ต้องใส่รหัสก่อนลบ ซึ่งรหัสต้องเป็นของ B เพราะ B เป็นคนเพิ่มข้อมูลที่2

ขอแนวทางหน่อยครับว่าต้องคิดอย่างไร หรือถ้ามีสูตรด้วยก็ดีครับ

Re: สอบถามเรื่องปุ่มลบที่มีเงื่อนไข ครับ

Posted: Tue Oct 10, 2017 6:36 pm
by snasui
:D ทำได้โดยเมื่อมีการคลิกปุ่มทีจะลบแล้วให้แสดง InputBox เพื่อกรอกค่าใด ๆ หรือรหัสที่ต้องการ หากกรอกรหัสถูกต้องก็จะลบให้ หากไม่ถูกจต้องก็แจ้งแก่ผู้ใช้ว่ารหัสไม่ถูกต้อง เช่นนี้ครับ

ตัวอย่างการใช้ InputBox ดูได้จากที่นี่ครับ InputBox

Re: สอบถามเรื่องปุ่มลบที่มีเงื่อนไข ครับ

Posted: Wed Oct 11, 2017 9:59 am
by prajak12
ขอบคุณครับ