🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
aonraya
Member
Member
Posts: 9
Joined: Tue Feb 14, 2017 10:22 am

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#1

Post by aonraya » Wed Mar 22, 2017 9:24 pm

ติดปัญหาคือต้องการให้ combobox แสดงรหัส แล้วให้ชื่อไปแสดงใน textbox สมมุติว่าเลือกรหัสใน combobox แล้วชื่อก็แสดง ใน textbox
แต่ปัญหาคือทั้งรหัสใน combobox ไม่แสดง และ textbox ก็ไม่แสดง

นี่เป็นโมดูลเก็บโค้ดที่เรียกใช้

Code: Select all

Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient

Module code_ประกาศฟังกชัน_

  'ฐานข้อมูล
  Friend cn As New SqlConnection("Data Source=.; Initial Catalog=pro_consumeble; Integrated Security=SSPI;")

  'cmd sqlcommand
  Friend cmd As New SqlCommand
  'DA sqldataadapter
  Friend DA As New SqlDataAdapter
  'SQL = เป็นคำสั่ง
  Friend sql As String
  'SQL DATA SET
  Friend DS As DataSet

  Friend DR As SqlDataReader

  'ฟังก์ชันเปิดฐานข้อมูล
  Friend Sub connect_open()
    Try
      If cn.State = ConnectionState.Closed Then cn.Open()

    Catch ex As Exception

    End Try
    End Sub
End Module
  
  

ส่วนนี่เป็นโค้ด combobox ที่ต้องการให้แสดงรหัส กับ ชื่อ ซึ่งมันไม่แสดงค่ะ ไม่รู้ว่าทำไรผิดตรงไหนหรือเปล่า :roll: :roll:

Code: Select all

 Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    sql = "SELECT cus_id, cus_fullname, cus_dept, cus_date, cus_status FROM customer WHERE cus_id ='" & ComboBox1.Text & "'"
    cmd = New SqlCommand(sql, cn)
    Call connect_open()
    DR = cmd.ExecuteReader()
    DR.Read()
    Text_fullname_export.Text = DR.Item("cus_fullname")


  End Sub


User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23171
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#2

Post by snasui » Wed Mar 22, 2017 11:52 pm

:D แนบไฟล์มาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ

aonraya
Member
Member
Posts: 9
Joined: Tue Feb 14, 2017 10:22 am

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#3

Post by aonraya » Thu Mar 23, 2017 8:51 am

แนบไฟล์แล้วน่ะค่ะ รบกวนอาจาร์ยโดยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Imports System.docx
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
cheapache
Member
Member
Posts: 69
Joined: Mon Sep 07, 2015 10:39 am

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#4

Post by cheapache » Thu Mar 23, 2017 2:00 pm

อันดับแรกนะครับ

ใช้ Event ของ Combobox เพื่อเลือกรหัสจาก Combobox โดย ComboBox.SelectedIndex.Change นะครับ
โดยใน Event นั้น ให้ทำการใช้ Properties Combobox1.SelectItem เพื่อไปเก็บในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อน
เช่น

Code: Select all

Private Sub Combobox1_SelectIndex (sender As Object, e As EventArgs) Handles Combobox1.SelectIndexChanged

Dim ID As Integer

ID = Combobox1.SelectItem

End SuB
แต่ในการประกาศตัวแปร ID นั้นให้ประกาศไว้ด้านบน ไม่ได้อยู่ในคลาสของ Control Combobox นะครับ
และในการหาค่าข้อมูลจาก Database ให้ใช้ตัวแปร ID เป็นตัวหาแทน Combobox1.Text ในการใส่ Command นะครับ

เช่น

Code: Select all

 Command = ("SELECT * FROM Customer Where " & ID)
ปล. เรื่อง Syntex ผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะไม่ได้อยู่หน้าคอม แต่การทำงานของโค๊ดที่คุณต้องการก็จะประมาณนี้แหละครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ :D

aonraya
Member
Member
Posts: 9
Joined: Tue Feb 14, 2017 10:22 am

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#5

Post by aonraya » Thu Mar 23, 2017 4:12 pm

คือต้องนี้ดึงรหัสจากฐานข้อมูลแสดงรหัสได้แล้ว แต่ชื่อไม่มาใน textbox ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ เพราะถ้ามีข้อมูลลูกค้าในระบบเพื่อทำการเบิก โดยการเลือกแค่รหัสของลูกค้าเราจะรู้ได้ยังว่ารหัสนั้นเป็นใคร จึงอยากให้ ชื่อแสดงใน textbox :roll: :roll: รบกวนช่วยหน่อยค่ะ :roll: :roll:

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23171
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#6

Post by snasui » Thu Mar 23, 2017 7:35 pm

aonraya wrote:แนบไฟล์แล้วน่ะค่ะ รบกวนอาจาร์ยโดยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Imports System.docx
:D ผมหมายถีงไฟล์ Project ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องก็พอครับ

User avatar
cheapache
Member
Member
Posts: 69
Joined: Mon Sep 07, 2015 10:39 am

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

#7

Post by cheapache » Thu Mar 23, 2017 8:28 pm

อันดับแรกต้องสร้าง DataTable ขึ้นมาก่อนครับ เพื่อรับค่าที่เราอ่านมาจาก Database
และหลังจากเราสร้างเสร็จแล้ว ให้เราเช็คค่าที่ได้จาก Database แล้วนำมาใส่ใน Datatable แล้วนำมาแยกตัวแปรที่เราต้องการ
เช่น

Code: Select all

Public dt As DataTable = New DataTable

Dim myCom As String = "SELECT * FROM user_app WHERE username='" & txtUser.Text & "' and password='" & txtPass.Text & "';"

      SqlCom = New MySqlCommand(myCom, SqlConnection)

      Dim Reader As MySqlDataReader = SqlCom.ExecuteReader


      If Reader.HasRows Then

        SqlConnection.Close()

        SqlConnection.Open()

        Dim da As MySqlDataAdapter = New MySqlDataAdapter(myCom, SqlConnection)
        da.Fill(dt)

        For Each row As DataRow In dt.Rows
          Fname = row("fname")
          Sname = row("sname")
          status = row("status")
          If status = False Then
            Branch = row("branch")
          End If

        Next

ใน Code ส่วนนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับ แต่ส่วนสำคัญในการใช้งานคือ การสร้างตัวแปร Fname, Sanme เพื่อมารับค่าที่อยู่ในฟิลด์ของ Datatable โดยเปรียบเทียบจากชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูลครับ

ถ้าคุณอยากได้ชื่อมาแสดงที่ Textbox1.Text คุณก็ทำดังนี้

Code: Select all

For Each row As DataRow in dt.Rows
		Textbox1.Text = row("xxxxx") '<<<< ใน xxx คือชื่อของคอลัมน์ที่คุณตั้งใน Database นะครับ
		Next
		
ถ้าจะเพิ่มส่วนอื่นๆ ก็เพิ่มคล้ายๆแบบนี้เลครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

Post Reply