🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

มีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไขวันที่ทุกๆวันคะ ช่วยด้วยคะ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
March201711
Member
Member
Posts: 220
Joined: Sat Mar 11, 2017 7:01 pm

มีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไขวันที่ทุกๆวันคะ ช่วยด้วยคะ

#1

Post by March201711 » Tue Mar 14, 2017 9:43 am

ต้องการทราบวิธีเปลี่ยน ชื่อ file

Windows("10032017_DMA.xlsm").Activate เป็น วันที่ปัจจุบันในแต่ละวัน ต้องมาเข้าไปแก้ไขที่ module vba แล้วก็ต้องแก้ไขเยอะด้วยคะ มีวิธีที่ให้เป็นauto ไหมค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าคะ
Code VBA
Sub OPS_TCH()
'
' OPS_TCH Macro
'

'
Workbooks.OpenText Filename:= _
"T:\A\Marco_Textfile\BMR419.txt" _
, Origin:=874, StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array( _
Array(0, 1), Array(11, 1), Array(34, 1), Array(59, 1), Array(88, 1)), _
TrailingMinusNumbers:=True
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("G10").Select
ActiveWindow.WindowState = xlNormal
With ActiveWindow
.Width = 834
.Height = 602.25
End With
Range("C10").Select
Windows("13032017_DMA.xlsm").Activate
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Windows("BMR419.txt").Activate
Windows("13032017_DMA.xlsm").Activate
Windows("BMR419.txt").Activate
Range("E8:E10").Select
Selection.Copy
Windows("13032017_DMA.xlsm").Activate
Range("D66").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Windows("BMR419.txt").Activate
Range("D8:D10").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows("13032017_DMA.xlsm").Activate
Range("E66").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("V77").Select
Windows("BMR419.txt").Activate
Range("H8").Select
ActiveWindow.Close
Workbooks.OpenText Filename:= _
"T:\Ac\Marco_Textfile\Daily risk_OPS.txt", _
Origin:=874, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, _
Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), _
Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), _
Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15 _
, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
With ActiveWindow
.Width = 813.75
.Height = 602.25
End With
Range("E2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
Windows("13032017_DMA.xlsm").Activate
Range("V78").Select
ActiveSheet.Next.Select
Range("H6").Select
Selection.End(xlToLeft).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("E2").Select
Windows("Daily risk_OPS.txt").Activate
ActiveWindow.Close
ActiveSheet.Previous.Select
End Sub

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23152
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: มีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไขวันที่ทุกๆวันคะ ช่วยด้วยคะ

#2

Post by snasui » Tue Mar 14, 2017 12:01 pm

:D โพสต์ผิดหมวด

เลือกหมวดให้ถูกต้อง การโพสต์ Code อ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนอย่างละเอียดและต้องทำตามนั้นครับ :roll:

March201711
Member
Member
Posts: 220
Joined: Sat Mar 11, 2017 7:01 pm

Re: มีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไขวันที่ทุกๆวันคะ ช่วยด้วยคะ

#3

Post by March201711 » Tue Mar 14, 2017 1:53 pm

ขอโทษค่ะ ต้องไปเข้า หมวด excel ใช่ไหมค่ะ
พึ่งเข้ามาครั้ง 2 ครั้ง จำไม่ได้คะ

Post Reply