:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

อยาก กำหนด นาที จากโค้ดนี้ครับ แนะนำหน่อยครับ อาจารย์

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ C#
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
Taksaporn
Member
Member
Posts: 19
Joined: Fri Sep 30, 2016 4:04 pm

อยาก กำหนด นาที จากโค้ดนี้ครับ แนะนำหน่อยครับ อาจารย์

#1

Postby Taksaporn » Tue Nov 15, 2016 1:24 pm

Code: Select all

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Timers;
using System.Windows.Forms;

namespace TimerTest
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        System.Timers.Timer t;
        int h, m, s;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            t = new System.Timers.Timer();
            t.Interval = 1000;
            t.Elapsed += OntimeEvent;
           // timer1.Interval = 1000;
        }

        private void OntimeEvent(object sender, ElapsedEventArgs e)
        {
            Invoke(new Action(() =>
          {
              s += 1;
              if (s == 60)
              {
                  s = 0;
                  m += 1;

              }
              if (m == 60)
              {
                  m = 0;
                  h += 1;
              }
              txtResult.Text = string.Format("{0}:{1}:{2}", h.ToString().PadLeft(2, '0'),m.ToString ().PadLeft (2, '0'), s.ToString().PadLeft(2, '0'));
          }));
        }

        private void btnstart_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            t.Start();
        }
        private void btnstop_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            t.Stop();
        }
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            t.Stop();
            Application.DoEvents();
        }
    }
}

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22375
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: อยาก กำหนด นาที จากโค้ดนี้ครับ แนะนำหน่อยครับ อาจารย์

#2

Postby snasui » Wed Nov 16, 2016 9:08 pm

:D กรณี Date, Time ใช้ Format หาค่าได้ ลดการเขียน Code เพื่อหา นาที ชม. วัน เองครับ

ดูเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 4(v=vs.110).aspx


Return to “C#.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest