🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

ตัดคำหลังเครื่องหมาย

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Access and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#1

Post by mr.zatan » Fri Apr 28, 2017 11:51 am

ตัวอย่าง:

NT27722#88
NT27722TR#915

- ให้ตัดคำตั้งแต่เครื่องหมาย # ทิ้ง
- แล้วเติม .jpg

ผลที่ได้ NT27722.jpg

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23196
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#2

Post by snasui » Fri Apr 28, 2017 5:52 pm

:D ตัวอย่างสูตรครับ

Left([Field],InStr([Field],"#")-1) & ".jpg"

User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#3

Post by mr.zatan » Tue May 02, 2017 10:17 am

ขอบคุณครับ

ถ้าต้องการรวม 2 สูตรนี้เข้าด้วยกันทำอย่างไรครับ

Left([Field],InStr([Field],"#")-1) & ".jpg"

Replace([designno],"/","-")

*** เจอ error ใน Reports ครับ ,Field ไหนที่ไม่มี # จะขึ้น #Func! ครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23196
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#4

Post by snasui » Tue May 02, 2017 7:26 pm

:D ตัวอย่างสูตรครับ

Replace(Left([designno],Instr([designno]&"#","#")+1),"/","-")

User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#5

Post by mr.zatan » Wed May 03, 2017 8:58 am

ขอบคุณครับ

ถ้าผมต้องการเพิ่ม D:\image\large_images\ ไว้ข้างหน้า

เขียนแบบนี้ถูกไหมครับ

"D:\image\large_images\" & Replace(Left([designno],InStr([designno] & "#","#")-1),"/","-") & ".jpg"

ตัวอย่างผลลัพธ์ D:\image\large_images\designno.jpg

User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#6

Post by mr.zatan » Wed May 03, 2017 2:08 pm

อีกเงื่อนไข ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บด้วย ( ต้องเขียนอย่างไรครับ

"D:\image\large_images\" & Replace(Left([designno],InStr([designno] & "#","#")-1),"/","-") & ".jpg"

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23196
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#7

Post by snasui » Wed May 03, 2017 10:20 pm

:D เครื่องหมายวงเล็บเปิดอยู่ตรงส่วนใดของ String ที่นำมาเชื่อมกัน ผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงเป็นอย่างไร ช่วยเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ

User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#8

Post by mr.zatan » Thu May 04, 2017 9:10 am

NT27722TR#915
NT27727TR(A.D)

- ให้ตัดคำตั้งแต่เครื่องหมาย # และ ( (วงเล็บเปิด)ทิ้ง
- แล้วเติม .jpg

สูตรเดิม
"D:\image\large_images\" & Replace(Left([designno],InStr([designno] & "#","#")-1),"/","-") & ".jpg"

ผลลัพธ์
D:\image\large_images\NT27727TR.jpg

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23196
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#9

Post by snasui » Thu May 04, 2017 9:31 pm

:D ตัวอย่างครับ

"D:\image\large_images\" & Left(Replace(Replace([designno], "#", "@"), "(", "@"), InStr(Replace(Replace([designno], "#", "@"), "(", "@"), "@") - 1) & ".jpg"

User avatar
mr.zatan
Member
Member
Posts: 190
Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#10

Post by mr.zatan » Fri May 05, 2017 9:02 am

เจอ error ใน Reports ครับ ,อันไหนที่ไม่มี # หรือ ( จะขึ้น #Func! ครับ

และรวมสูตรนี้เข้าไปด้วยครับ Replace([designno],"/","-")

ผมได้ลองแก้สูตรเองแต่ยังติด #Func!

Code: Select all

"D:\image\large_images\" & Left(Replace(Replace(Replace([designno], "#", "@"),"(", "@"),"/", "-"), InStr(Replace(Replace(Replace([designno], "#", "@"), "(", "@"), "/", "-"), "@") - 1) & ".jpg"

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23196
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

#11

Post by snasui » Fri May 05, 2017 10:30 pm

:D ตัวอย่างการปรับสูตรครับ

"D:\image\large_images\" & Left(Replace(Replace([designno] & "#", "#", "@") & "(", "(", "@"), InStr(Replace(Replace([designno] & "#", "#", "@") & "(", "(", "@"), "@") - 1) & ".jpg"

Post Reply