Page 1 of 1

รับสมัครพนักงาน

Posted: Tue Dec 19, 2017 10:03 am
by Egg
ตำแหน่ง MIS Officer
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดขาย ผลตอบแทนพนักงานขาย เสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติ
- ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ใช้ Excel คำสั่ง Vlookup Pivot และ Access ได้คล่อง
- ทำงานอาคารสำนักงาน ถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้าม TOT)
- ติดต่อ คุณติ๊ก/คุณเตย โทร 061 413 0451/061 413 2814
website: meebanmeerod.com