🔊 โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
    1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
    2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22800 matches

by snasui
Sun Feb 18, 2018 10:02 am
Forum: Excel
Topic: อยากรู้รายละเอียดหรือคำอธิบายของฟังก์ชั่น
Replies: 1
Views: 38

Re: อยากรู้รายละเอียดหรือคำอธิบายของฟังก์ชั่น

:D จากสูตร address(1,randbetween(100,200),4) หมายถึง ให้แสดงตำแหน่งเซลล์ในบรรทัดที่ 1 คอลัมน์ที่เป็นผลลัพธ์ของ randbetween(100,200) และให้แสดงแบบ Relative คือไม่ต้องมีเครื่องหมาย $ ทั้งหน้าคอลัมน์และหน้าบรรทัด เช่นแสดงเป็น "Z1" แทนที่จะแสดงเป็น "$Z$1" หรือแบบอื่น หากคำตอบเป็น "Z1" ภาพรวมของสูตรจะได้...
by snasui
Sat Feb 17, 2018 9:52 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ
Replies: 10
Views: 193

Re: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ N3 คีย์

=IF(COUNT(B3:M3)<12,"",IF(SUMPRODUCT((B3:M3<$B$2:$M$2)+(B3:M3>$B$1:$M$1)),"NG","OK"))

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sat Feb 17, 2018 8:31 pm
Forum: Excel
Topic: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview
Replies: 4
Views: 118

Re: VBA เปลี่ยนตาราง crosstab เป็น Listview

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ '...Other code For Each r In s.Cells(8, 5).Resize(10000, 4).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1) With Sheets("DB").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp) _ .Offset(1, 0) .Offset(0, 0).Value = s.Name .Offset(0, 1).Value = s.Cells(r.Row, 2).Value .Offset(0, 2).Value = s.Cells(r...
by snasui
Sat Feb 17, 2018 5:29 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการหาค่าไม่ซ้ำที่อ้างอิงจาก drop down และเซลล์ข้อมูลที่ได้จาก drop down ครับ
Replies: 4
Views: 101

Re: ต้องการหาค่าไม่ซ้ำที่อ้างอิงจาก drop down และเซลล์ข้อมูลที่ได้จาก drop down ครับ

phantommint wrote:
Sat Feb 17, 2018 11:39 am
แต่ถ้าแก้โดยการล็อกเซลล์ K3 กับ K2 ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเช่นเดียวกันครับ
:D สูตรที่ผมเขียนมุ่งหมายการใช้งานที่เซลล์เดียวเท่านั้น หากคัดลอกไปเซลล์ด้านล่างจะต้อง Lock ที่ K2 ส่วน K3 จะไม่ Lock ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นเพราะต้องสัมพันธ์กับบรรทัดครับ
by snasui
Sat Feb 17, 2018 4:27 pm
Forum: Access
Topic: ช่วยแนะนำสูตรให้หน่อยครับว่าใช้อะไร
Replies: 5
Views: 79

Re: ช่วยแนะนำสูตรให้หน่อยครับว่าใช้อะไร

:D ตัวอย่างสูตรครับ

iif((len([textbox1])=13 and len(replace([textbox1]," ",""))=11),left([textbox1],10),iif(len([textbox1])=13,left([textbox1],12),""))
by snasui
Sat Feb 17, 2018 4:16 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามปัญหาการรวมยอด DataGridView ครับ
Replies: 2
Views: 42

Re: สอบถามปัญหาการรวมยอด DataGridView ครับ

:D Loop เพื่อ Clear ค่าใน ALLQTYDataGridView ที่ตรงกับเงื่อนไขให้เป็น 0 เสียรอบนึงก่อนแล้วค่อย Loop ค่าเข้าไปวางจะได้ไม่เพิ่มค่าเดิม หรือไม่เช่นนั้นให้สร้างตัวแปรเพื่อรับค่ายอดสะสมแล้วค่อยวางที่ ALLQTYDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value ครับ
by snasui
Sat Feb 17, 2018 10:54 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการหาค่าไม่ซ้ำที่อ้างอิงจาก drop down และเซลล์ข้อมูลที่ได้จาก drop down ครับ
Replies: 4
Views: 101

Re: ต้องการหาค่าไม่ซ้ำที่อ้างอิงจาก drop down และเซลล์ข้อมูลที่ได้จาก drop down ครับ

:D ตัวอย่างสูตรที่ L3 ครับ =IFERROR(INDEX($A$2:$A$13,MATCH(1,IF(K3=$D$2:$D$13&"",IF(K2=$F$2:$F$13,1)),0)),"") Ctrl+Shift+Enter สำหรับ การใช้ Match(0 ในการหาค่าไม่ซ้ำจะมีข้อจำกัดเรื่องการแยกอักขระ > , < นำหน้าข้อความไม่ได้ หากไม่มีอักขระพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ปกติผมจะไม่ใช้ Macth(0 ในการหาค่า Un...
by snasui
Sat Feb 17, 2018 9:43 am
Forum: Excel
Topic: เรียงลำดับอายุพร้อมบอกจำนวนคน
Replies: 12
Views: 199

Re: เรียงลำดับอายุพร้อมบอกจำนวนคน

:D ตัวอย่างสูตรที่ D3 ครับ

=IFERROR(SMALL(IF(FREQUENCY(MATCH($B$3:$B$10,$B$3:$B$10,0),ROW($B$3:$B$10)-ROW($B$3)+1),$B$3:$B$10),ROWS(D$3:D3)),"")

Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sat Feb 17, 2018 5:30 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ
Replies: 10
Views: 193

Re: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ

:D ตัวอย่างสูตรครับ

N4 คีย์

=IF(SUMPRODUCT((B4:M4<$B$3:$M$3)+(B4:M4>$B$2:$M$2)),"NG","OK")

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Fri Feb 16, 2018 10:06 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ
Replies: 10
Views: 193

Re: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ

:D เอาไว้สะดวกทำตัวอย่างไฟล์แล้วค่อยแนบมาก็ได้ครับ

ไฟล์ที่จะแนบควรเป็นตัวอย่างให้เปลี่ยนสิ่งสำคัญไปเป็นอย่างอื่น ไม่ควรแนบไฟล์จริงตามกฎข้อ 4 ด้านบนครับ
by snasui
Fri Feb 16, 2018 8:52 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ
Replies: 10
Views: 193

Re: สอบถามครับ จะเขียนสูตรอย่างไรครับ

:D เงื่อนไขในการกำหนดสีเขียนไว้ว่าอย่างไรครับ

ควรแนบไฟล์ตัวอย่างที่เป็น Excel มาด้วยเสมอ จะได้สะดวกในการตอบครับ
by snasui
Fri Feb 16, 2018 8:13 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรคำนวณหา การประเมินข้อมูลล่วงหน้า
Replies: 4
Views: 94

Re: สอบถามสูตรคำนวณหา การประเมินข้อมูลล่วงหน้า

:D คงต้องพึ่ง VBA ในการจัดการครับ

กรณีการใช้ VBA ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Fri Feb 16, 2018 7:39 pm
Forum: Excel
Topic: เรียงลำดับอายุพร้อมบอกจำนวนคน
Replies: 12
Views: 199

Re: เรียงลำดับอายุพร้อมบอกจำนวนคน

hakinhua wrote:
Fri Feb 16, 2018 4:07 pm
ช่วยด้วยครับ
:D ติดปัญหาอะไรตรงไหน ช่วยอธิบายพร้อมแนบไฟล์ที่ทดลองทำแล้วมาด้วยครับ
by snasui
Fri Feb 16, 2018 7:37 pm
Forum: Access
Topic: ช่วยแนะนำสูตรให้หน่อยครับว่าใช้อะไร
Replies: 5
Views: 79

Re: ช่วยแนะนำสูตรให้หน่อยครับว่าใช้อะไร

:D ตัวอย่างสูตรครับ

iif(len([textbox1])=12,left([textbox1],10),iif(len([textbox1])=13,left([textbox1],12),""))
by snasui
Fri Feb 16, 2018 7:12 pm
Forum: Excel
Topic: หาความแตกต่างของตัวเลย
Replies: 4
Views: 77

Re: หาความแตกต่างของตัวเลย

:D Countif, Countifs, Sumif, Sumifs จะมีข้อด้อยตรงค่าใดที่แปลงเป็นตัวเลขใด้มันจะแปลงทั้งหมด เมื่อแปลงไปแล้วหากได้ค่าเดียวกันก็จะทำให้เราไม่ได้คำตอบ เช่น 012 กับ 12 จะถือว่าเป็นค่าเดียวกัน เช่นนี้เป็นต้น Sumproduct ไม่ได้ทำงานเช่นสูตรข้างต้น จะสามารถแยกได้ว่า 012 กับ 12 ไม่ใช่ค่าเดียวกันครับ การทำงาน...
by snasui
Thu Feb 15, 2018 8:16 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามเรื่อง การคำนวณเกรดในแต่ละวิชาได้มั้ยครับ
Replies: 3
Views: 76

Re: ขอสอบถามเรื่อง การคำนวณเกรดในแต่ละวิชาได้มั้ยครับ

:D ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วงกลมไว้นั่นแหละครับ

มีเหตุผลใดจึงต้องให้ลงตัวที่ 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 และ 0 ครับ

การหาคำตอบตามบรรทัดบนที่ D14 สามารถใช้สูตรด้านล่างครับ

=LOOKUP(P14/(L14+H14),{0,1,5,2,2,5,3,3.5,4})
by snasui
Thu Feb 15, 2018 6:03 pm
Forum: Excel
Topic: sum โดยไม่ให้ขึ้น #DIV/0!
Replies: 7
Views: 109

Re: sum โดยไม่ให้ขึ้น #DIV/0!

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ J8 คีย์

=SUMIFS($B18:$I18,$B$4:$I$4,J$4,$B$18:$I$18,"<>#DIV/0!")

Enter > Copy ไป K8
by snasui
Thu Feb 15, 2018 5:57 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามเรื่อง การคำนวณเกรดในแต่ละวิชาได้มั้ยครับ
Replies: 3
Views: 76

Re: ขอสอบถามเรื่อง การคำนวณเกรดในแต่ละวิชาได้มั้ยครับ

:D กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่าต้องการคำตอบที่ชีตไหน เซลล์ไหน ค่าที่ถูกต้องคือค่าใด ได้มาจากข้อมูลใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
by snasui
Thu Feb 15, 2018 5:54 pm
Forum: Excel
Topic: protect ทุก sheet แล้ว coode vba ไม่ทำตามที่บันทึก
Replies: 15
Views: 847

Re: protect ทุก sheet แล้ว coode vba ไม่ทำตามที่บันทึก

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

เดิม ActiveSheet.EnableSelection = xlNoSelection เปลี่ยนเป็น a.EnableSelection = xlNoSelection
by snasui
Thu Feb 15, 2018 5:50 pm
Forum: Excel
Topic: ช่วยด้วยครับอยากให้รายการใน ListBox โชว์ให้ครบครับ
Replies: 8
Views: 144

Re: ช่วยด้วยครับอยากให้รายการใน ListBox โชว์ให้ครบครับ

:D วิธีการกำหนด Password ให้แสดงเป็นดอกจัน ดูตามภาพด้านล่างครับ ในส่วนของการแก้ไขหลายคนและมีหลาย Password จะต้องมีชีตสำหรับเป็น Table ในการเก็บ Password และ Username ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอก หากพบว่าตรงก็ค่อยเข้าระบบได้และให้เก็บ Username และ Password ไว้ในตัวแปรซึ่งจะนำไปบันทึกไว้เป็นประวัติว่าผู้ใช้เป...