🔊 โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
    1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
    2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22800 matches

by snasui
Tue Feb 20, 2018 9:05 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอสูตรแสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
Replies: 2
Views: 53

Re: รบกวนขอสูตรแสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ C16 คีย์ =IFERROR(INDEX($B$5:$B$14,SMALL(IF(C$5:C$14=MAX(C$5:C$14),ROW($C$5:$C$14)-ROW($C$5)+1),ROWS(C$16:C16)))&",","") Ctrl+Shift+Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่าง ที่ C4 คีย์ =LEFT(CONCATENATE(C16,C17,C18,C19,C20),SUMPRODUCT(LEN(C16:C20))-1) Enter > Copy ไปด้า...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:56 pm
Forum: Excel
Topic: อยากให้ดึงสูตรลงมาโดยที่ชื่อชีตเปลียนตามเซลอ้างอิง
Replies: 2
Views: 48

Re: อยากให้ดึงสูตรลงมาโดยที่ชื่อชีตเปลียนตามเซลอ้างอิง

:D การใช้สูตรเพื่อให้เปลี่ยนตามค่าในเซลล์จะต้องพึ่งพาฟังก์ชั่น Indirect ซึ่งจะต้องเปิดไฟล์ต้นทางไว้เสมอจึงจะทำงานได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดค่าผิดพลาด ตัวอย่างการใช้ Indirect ครับ http://snasui.com/viewtopic.php?t=431 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งของ Path หายไปไม่สามารถตอบได้ชัดเจนจนกว่าจะได้เข้าไปตรวจดูด้วยตัวผมเอง...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:46 pm
Forum: Excel
Topic: อยากให้แสดงค่าจำนวณครั้งในการ Print Out
Replies: 4
Views: 1294

Re: อยากให้แสดงค่าจำนวณครั้งในการ Print Out

:D แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code จะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:45 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการเลือกsheet vba ที่เป็นเดือน
Replies: 4
Views: 277

Re: สอบถามการเลือกsheet vba ที่เป็นเดือน

:D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ '...Other code Dim mn As String, mnt As String, a() As Variant Dim i As Integer, wks As Worksheet mn = Application.Text(Now, "[$- ]mm") mnt = Application.Text(Now, "[$- ]mmm") For Each wks In Worksheets If Right(wks.Name, 2) = mn Or Right(wks.Name, 3) = mnt Then ReDi...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:40 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลบางคอลัมน์ ไปยังอีกชีท
Replies: 4
Views: 98

Re: ดึงข้อมูลบางคอลัมน์ ไปยังอีกชีท

:D ไม่สามารถดึึง Comment มาด้วยสูตรครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:39 pm
Forum: Excel
Topic: แบ่งข้อมูลเป็นช่วงเปอร์เซ็นไทล์
Replies: 1
Views: 31

Re: แบ่งข้อมูลเป็นช่วงเปอร์เซ็นไทล์

:D ต้องการให้คอลัมน์ใดแสดงผลเป็นค่าใด กรุณาช่วยทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ จากคำอธิบายแจ้งมาว่า B/M Ratio คืออัตราส่วนทางการเงิน (หมายถึงคอลัมน์ B เป็นอัตราส่วน) และต้องการแบ่งเป็น 3 ช่วงตามเงื่อนไข 3 ข้อที่กล่าวมาซึ่งจะมีค่าสูงสุดคือ 1 ช่วยอธิบายว่าส่วนที่อยู่นอกเหนือ 3 ช่ว...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:32 pm
Forum: Access
Topic: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง
Replies: 11
Views: 82

Re: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง

:D เขียน Code มาที่นี่ได้เลยครับ

ควรจะอธิบายเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานให้เห็นเป็น Flow ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ให้ขั้นตอนไหนแสดงผลเป็นอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:30 pm
Forum: Excel
Topic: Lookup หลายเงื่อนไข สร้างสูตรอย่างไรครับ
Replies: 5
Views: 1266

Re: Lookup หลายเงื่อนไข สร้างสูตรอย่างไรครับ

:D ดูตัวอย่างการทำ Database, PivotTable และ Slicer แทนการเขียนสูตรหรือวิธีอื่นได้ที่ Sheet2 ในไฟล์แนบ การสร้าง Slicer ให้คลิกลงไปใน PivotTable ใด ๆ แล้วเข้าเมนู Options > Insert Slicer การเชื่อม Slicer กับ PivotTable ใด ๆ ให้คลิกขวาที่ Slicer นั้น ๆ > PivotTable Connections > เลือก PivotTable ได้ตาม...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 8:02 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการหาข้อมูลข้ามsheetครับ
Replies: 7
Views: 116

Re: ต้องการหาข้อมูลข้ามsheetครับ

:D ลองทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยจะได้ทราบว่าต้องการคำตอบในชีตไหน เซลล์ไหน ด้วยค่าเท่าใด แจ้งมาด้วยว่ามีวิธีคิดอย่างไรจึงได้ค่าเท่านั้น จะได้เข้าใจตรงกัน วันเวลาคือตัวเลข รวมกันได้เหมือนตัวเลขปกติครับ ในการแสดงตัวเลขของเวลาเป็นนาที สามารถกำหนดรูปแบบได้ วิธีการกำหนดรูปแบบให้คลิกขวาลงไปในเซลล์ที่ต...
by snasui
Tue Feb 20, 2018 7:54 pm
Forum: Excel
Topic: รวมเซลล์ มีเงื่อนไข
Replies: 3
Views: 96

Re: รวมเซลล์ มีเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรที่เซลล์ A6 ครับ

=IF(AND(B2="",C2=""),A2,IF(C2<>"","๑. "&A2&CHAR(10)&"๒. "&C2,A2&CHAR(10)&B2))

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Tue Feb 20, 2018 7:50 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
Replies: 3
Views: 28

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

:D ผมไม่มี Code ตัวอย่างการตัดสอบสินค้าคงเหลือแบบ FIFO ด้วย VB.Net ครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 6:08 am
Forum: Access
Topic: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง
Replies: 11
Views: 82

Re: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง

:D ผมไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังทำ คงต้องรอเพื่อน ๆ ที่เข้าใจได้มาช่วยครับ
by snasui
Mon Feb 19, 2018 11:33 pm
Forum: Access
Topic: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง
Replies: 11
Views: 82

Re: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง

:D กรณีโพสต์ไล่เลี่ยกันให้แก้ไขโพสต์เดิมได้เลยครับ ยกเว้นมีผู้โพสต์เพิ่มเข้ามาแล้ว ผมดูภาพในไฟล์แล้วไม่สามารถเข้าใจได้ว่าจะสื่ออะไร ควรบรรยายประกอบด้วย การบรรยายเขียนลงมาในช่องความเห็นได้เลย ผมเปิดไฟล์และคลิก Main Menu ก็จะมี Form Main Menu Popup ขึ้นมา หากดับเบิ้ลคลิก Search_Cheque ก็จะได้ Form ของ...
by snasui
Mon Feb 19, 2018 10:34 pm
Forum: Access
Topic: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง
Replies: 11
Views: 82

Re: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง

:D ลองจับภาพมาดูว่า Icon Report ที่กล่าวถึงนั้นอยู่ตรงไหน จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Mon Feb 19, 2018 10:02 pm
Forum: Access
Topic: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง
Replies: 11
Views: 82

Re: เรียก Main Menu หน้าจอใหม่ ไม่ popup แสดง

:D มีขั้นตอนการเรียกอย่างไรครับ

ผมเปิดไฟล์แล้วดับเบิ้ลคลิก Main Menu พบว่าเปิดได้ปกติครับ
by snasui
Mon Feb 19, 2018 9:18 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
Replies: 3
Views: 28

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

:D ตัวอักษรเล็กมากดูไม่ออกครับ ขอตอบเป็นแนวตามด้านล่างครับ การตัดยอดแบบเข้าก่อนออกก่อนให้สร้างตัวแปรขึ้นมา 1 ตัวเป็นยอดที่ต้องการจะตัด กรณีมีหลาย Row ให้ตัดไปทีละ Row โดยจะต้องลบตัวแปรนั้นออกไปเรื่อย ๆ แต่ลบแล้วต้องไม่น้อยกว่า 0 ในการลบให้ดูว่าค่าใน Row นั้นน้อยกว่ายอดตัวแปรคงเหลือหรือไม่ หากน้อยกว่...
by snasui
Mon Feb 19, 2018 9:07 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลบางคอลัมน์ ไปยังอีกชีท
Replies: 4
Views: 98

Re: ดึงข้อมูลบางคอลัมน์ ไปยังอีกชีท

:D ตัวอย่างสูตรที่ชีต NPI เซลล์ A2 คีย์ =IFERROR(INDEX( Table4[ECR NO] ,SMALL(IF(Table4[Title]="NPI",IF(Table4[Type]="reply",ROW(Table4[ECR NO])-MIN(ROW(Table4[ECR NO]))+1)),ROWS(A$2:A2))),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง > นำไปปรับใช้กับคอลัมน์อื่น ๆ โดยเปลี่ยนเฉพาะที่ผมระบายสีไว้ในสูตร ชีต O...
by snasui
Mon Feb 19, 2018 8:19 pm
Forum: Excel
Topic: รวมเซลล์ มีเงื่อนไข
Replies: 3
Views: 96

Re: รวมเซลล์ มีเงื่อนไข

:D มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่าจะต้องมีตัวเลขหรือไม่มีตัวเลขเข้ามาประกอบครับ
by snasui
Sun Feb 18, 2018 5:39 pm
Forum: Excel
Topic: Code ดึงรูป
Replies: 5
Views: 590

Re: Code ดึงรูป

:D กำหนดตัวแปร ra ให้มีขอบเขตไปทางขวาเท่ากับที่ต้องการครับ

ตัวอย่าง set ra = .range("g4").resize(1,4) เป็นการขยาย g4 ไปด้านขวา 4 เซลล์ เช่นนี้เป็นต้น

การใช้ VBA จำเป็นต้องปรับปรุง Code มาเองก่อนเสมอ ติดแล้วค่อยถามกันครับ
by snasui
Sun Feb 18, 2018 2:49 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลแบบตารางจากเว็ปมาใส่ใน excel
Replies: 14
Views: 1261

Re: ดึงข้อมูลแบบตารางจากเว็ปมาใส่ใน excel

:D เห็นเป็น Text เหมือนกันแต่อักขระไม่เท่ากันก็เป็นได้และเป็นเช่นนี้กันบ่อยครั้งสำหรับการดึงข้อมูลจากเว็บครับ ให้ตรวจสอบเซลล์ที่ได้จากเว็บว่ามีกี่อักขระ มีอักขระอื่นใดแฝงเข้ามาด้วยหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือให้คลิกลงไปในเซลล์นั้นแล้วกดแป้น F2 เพื่อทำการ Edit เซลล์แล้วสังเกตว่า Cursor กระพริบอยู่ ณ ตำแ...