🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22551 matches

by snasui
Thu Dec 28, 2017 8:25 pm
Forum: Excel
Topic: เปลี่ยนชื่อ Sheet ตาม cell ที่กำหนด [VBA]
Replies: 20
Views: 290

Re: เปลี่ยนชื่อ Sheet ตาม cell ที่กำหนด [VBA]

:D Call test ที่อยู่หลัง Then ให้ตัดลงมาเป็นบรรทัดใหม่ ถ้าไม่ตัดลงมาเป็นบรรทัดใหม่ให้ลบ End If ทิ้งไปครับ
by snasui
Thu Dec 28, 2017 4:14 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการค้นหาไฟล์ vba ครับ
Replies: 6
Views: 141

Re: สอบถามการค้นหาไฟล์ vba ครับ

:D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ Dim fname As String Dim fpath As String fname = Format(Now(), "yyyy") fpath = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\ÃѺà¢éÒ\" & fname & ".xlsx") Application.DisplayAlerts = False If fpath = "" Then ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & _ "\" & fname & ".xlsx", ...
by snasui
Thu Dec 28, 2017 9:27 am
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามการให้กราฟแสดงเฉพาะเดือนที่มีการป้อนค่า
Replies: 2
Views: 73

Re: รบกวนสอบถามการให้กราฟแสดงเฉพาะเดือนที่มีการป้อนค่า

:D ที่เซลล์ B3 คีย์สูตรตามด้านล่างครับ

=IF(ISBLANK(B5),NA(),B5)

Enter > Copy ไปด้านขวา > สังเกตกราฟที่ได้
by snasui
Wed Dec 27, 2017 9:47 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการดึงข้อมูลจากตารางมาเรียงใหม่ครับ
Replies: 2
Views: 143

Re: สอบถามการดึงข้อมูลจากตารางมาเรียงใหม่ครับ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ M3 คีย์ =IFERROR(INDEX($F$3:$F$32,SMALL(IF(LEFT($E$3:$E$32)="X",ROW($E$3:$E$32)-ROW($E$3)+1),ROWS(M$3:M3))),NA()) Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่างกรุณาอ่าน Note ด้านล่างอย่างละเอียดไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบครับ ที่ T3 คีย์ =IFERROR(INDEX($F$3:$F$32,SMALL(IF(LEFT($...
by snasui
Wed Dec 27, 2017 8:23 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ
Replies: 9
Views: 162

Re: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ

:D Small(If(...)) หมายถึง หาค่าที่น้อยที่สุดตามลำดับที่กำหนดครับ เช่น หาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที 1 หาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ 2 ฯลฯ ในร่วมกับ Index เพื่อจะนำค่าในช่วงของ Index ลำดับที่ได้จากสูตร Small มาแสดง ยกตัวอย่างจากสูตรด้านล่าง =Index(A1:A3,2) โดย 2 คือผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชั่น Small(if(......
by snasui
Wed Dec 27, 2017 8:17 pm
Forum: Excel
Topic: เปลี่ยนวันที่เองโดยใช้ marco
Replies: 14
Views: 225

Re: เปลี่ยนวันที่เองโดยใช้ marco

อาจารย์ช่วยอธิบายสูตรที่มีเครื่องหมาย \/ หมายถึงอะไรคะ เช่น TEXT(C15,"0000\/00\/00")+0 :D เครื่องหมาย \ ในฟังก์ชั่น Text ในส่วนประกอบที่ใช้กำหนดรูปแบบหรือในการกำหนดรูปแบบให้กับค่าในเซลล์มีค่าเทียบเท่ากัน หมายถึง ให้แสดงอักขระที่ตามหลังเครื่องหมาย \ การคีย์ "0000\/00\/00" หมายถึง ให้แสดงผลเป็น 0000/...
by snasui
Wed Dec 27, 2017 5:03 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการค้นหาไฟล์ vba ครับ
Replies: 6
Views: 141

Re: สอบถามการค้นหาไฟล์ vba ครับ

:D แนบไฟล์ตัวอย่างที่เขียน Code นี้ไว้แล้วมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบและแนะนำครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 4:28 pm
Forum: Excel
Topic: การสร้าง List แบบมีเงื่อนไขจากข้อมูลในตารางฐานข้อมูล
Replies: 4
Views: 150

Re: การสร้าง List แบบมีเงื่อนไขจากข้อมูลในตารางฐานข้อมูล

:D งานลักษณะนี้ไม่มีแบบง่ายมีแต่จะยากขึ้น อีกวิธีจะเป็นการใช้ VBA เข้ามาจัดการซึ่งจำเป็นต้องเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน ติดตรงไหนสามารถถามกันได้เรื่อย ๆ ครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 2:27 pm
Forum: Excel
Topic: หาเวลาการทำงาน
Replies: 12
Views: 333

Re: หาเวลาการทำงาน

:D ตัวอย่างการปรับสูตรครับ

=IF(Y2="Closed",TEXT(U2-LOOKUP(2,1/((B$1:B1=B2)*(Y$1:Y1="Created")),U$1:U1)," [M] ""Minutes""")+0,"")
by snasui
Wed Dec 27, 2017 2:22 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ
Replies: 9
Views: 162

Re: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ เติมตัวเลขในคอลัมน์ A ให้ครบทุกช่อง ไม่ควรเว้นว่างไว้ครับ ที่ AH2 คีย์คำว่า Com เพื่อเป็นหัวคอลัมน์ Enter ที่ AH3 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วยในการแสดงชื่อบริษัทให้กับแต่ละบรรทัด =IF(N(A3),LOOKUP(2,1/($A$2:A3=""),B$2:B3),"") Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ AK4 คีย์ =IF(AJ4...
by snasui
Wed Dec 27, 2017 12:09 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ
Replies: 9
Views: 162

Re: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ

เรียน ท่านสมาชิกที่นับถือ ขอความอนุเคราะห์สูตรข้างต้นดังกล่าวสำหรับ Excel 2003 เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ 林正利 :D ที่ผ่านมาผมประยุกต์สูตรลักษณะนี้เป็น Version 2003 ให้กับคุณ linzhengli หลายรอบแล้ว ลองปรับมาเอง ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 12:06 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว
Replies: 14
Views: 239

Re: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว

:D อ่านแล้วไม่เข้าใจ คงต้องรอเพื่อนสมาชิกท่านอื่นครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 12:06 pm
Forum: Excel
Topic: การสร้าง List แบบมีเงื่อนไขจากข้อมูลในตารางฐานข้อมูล
Replies: 4
Views: 150

Re: การสร้าง List แบบมีเงื่อนไขจากข้อมูลในตารางฐานข้อมูล

:D หากทำด้วยสูตรจะยุ่งยากมากครับ

หากทำด้วยสูตร สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาคือตารางที่เป็นการจับคู่ระหว่างตารางพนักงานกับตารางตำแหน่ง แล้วจะใช้ตารางนี้ไปจับกับตารางงานอีกทีครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 11:11 am
Forum: Excel
Topic: หาเวลาการทำงาน
Replies: 12
Views: 333

Re: หาเวลาการทำงาน

:D ขอให้ค่อย ๆ ทำไปทีละเรื่อง ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ Y1 คีย์หัวคอลัมน์เป็น UseFulStatus ที่ Y2 คีย์สูตรเพื่อหา Status ที่เป็น Created และ Closed =IF(ISNUMBER(SEARCH("Create",Q2)),"Created",IF(ISNUMBER(SEARCH("Close",S2)),"Closed","")) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ X2 คีย์สูตรเพื่อตำค่า Status...
by snasui
Wed Dec 27, 2017 10:25 am
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว
Replies: 14
Views: 239

Re: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว

test2559test wrote:ไฟล์ที่แก้ไขใหม่ครับ
:D ผมพบว่าไฟล์แนบยังเป็นเหมือนไฟล์ที่แนบมาก่อนหน้านี้ครับ
by snasui
Wed Dec 27, 2017 10:23 am
Forum: Excel
Topic: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ
Replies: 9
Views: 162

Re: สอบถาม เรื่องสูตร แสดงผลหน่อยครับ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ AJ4 คีย์ =IFERROR(INDEX($B$3:$B$61,SMALL(IF(ISTEXT(INDEX($C$3:$AG$61,0,$AJ$2)),ROW($B$3:$B$61)-ROW($B$3)+1),ROWS(AJ$4:AJ4))),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง กรุณาอ่าน Note ด้านล่างอย่างละเอียดไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบครับ ที่ AK4 คีย์ =IF(AJ4="","",INDEX(INDE...
by snasui
Wed Dec 27, 2017 10:07 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการแปลงวันที่ค่ะ
Replies: 3
Views: 76

Re: สอบถามการแปลงวันที่ค่ะ

:D แถมอีกตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ
 1. ที่ B1 คีย์
  =TEXT(TEXT(A1,"00-00-\2500"),"dd ดดดด yyyy")
  Enter > Copy ลงด้านล่าง
 2. ที่ E1 คีย์
  =TEXT(TEXT(D1,"\2500-00-00"),"dd ดดดด yyyy")
  Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Wed Dec 27, 2017 9:57 am
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว
Replies: 14
Views: 239

Re: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว

:D ดูเหมือนจะอ้างอิงเซลล์มาไม่ถูกต้องครับ CO6 คือ NB ที่ถูกขายในวันนี้ CO6 ที่อ้างอิงมาคือ คอลัมน์ CO บรรทัดที่ 6 ไม่พบว่ามีข้อมูลใดในชีต 1 ข้อมูลรายชีตควรทำมาให้เป็น Database โดยเซลล์ A1 ของชีต 1, เซลล์ A1 ของชีต 2 จะต้องวางอีก 1 คอลัมน์ ไม่ใช่ไปวางอยู่ในเซลล์ A1 จะได้สะดวกในการเขียนสูตร ไม่เช่นนั้...
by snasui
Tue Dec 26, 2017 11:27 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว
Replies: 14
Views: 239

Re: ดึงข้อมูลแสดงผลหน้าเดียว

:D กรุณาอ้างอิงค่าต้นทางและค่าเป้าหมายที่เป็นคำตอบให้ถึงระดับเซลล์ ควรเป็นเช่นนี้เสมอไป ผู้ตอบจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ