🔊 โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
    1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
    2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 782 matches

by parakorn
Mon Feb 12, 2018 5:28 pm
Forum: Excel
Topic: การเชื่อมโยงแผ่นชีต
Replies: 4
Views: 80

Re: การเชื่อมโยงแผ่นชีต

ปรับเป็น =INDIRECT("Sheet1!rc[-4]",FALSE)
by parakorn
Mon Feb 12, 2018 2:53 pm
Forum: Excel
Topic: การเชื่อมโยงแผ่นชีต
Replies: 4
Views: 80

Re: การเชื่อมโยงแผ่นชีต

=INDIRECT("Sheet1!rc",FALSE) Enter+Copy ลงล่างและไปทางขวาครับ
by parakorn
Mon Feb 12, 2018 9:51 am
Forum: Excel
Topic: ปัดเศษทศนิยม
Replies: 3
Views: 78

Re: ปัดเศษทศนิยม

ออกแบบตัวอย่างคำตอบที่ต้องการ แล้วแนบไฟล์มาใหม่ครับ
by parakorn
Sat Feb 10, 2018 6:04 pm
Forum: Excel
Topic: ปัดเศษทศนิยม
Replies: 3
Views: 78

Re: ปัดเศษทศนิยม

C9 =IF(ISODD(MID(B9,FIND(".",B9)+2,1)+0),ROUNDUP(B9,2),ROUNDDOWN(B9,2)) Enter+Copy ลง
C18 =IF(ISEVEN(MID(B9,FIND(".",B9)+2,1)+0),ROUNDUP(B9,2),ROUNDDOWN(B9,2)) Enter+Copy ลง
by parakorn
Thu Feb 08, 2018 5:06 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่
Replies: 15
Views: 231

Re: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่

ปรับเป็น
E6 =IF(OR(LEFT(A6,2)>=29,LEFT(A6,2)<=70),(TEXT(C6+1,"dd-mm")&"-"&(("25"&LEFT(A6,2))-543))+0,((TEXT(C6+1,"dd-mm")&"-"&RIGHT(A6,4)-543)+0)) Enter
by parakorn
Thu Feb 08, 2018 10:00 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่
Replies: 15
Views: 231

Re: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่

ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
E6 =IF(LEFT(A6,2)="51",(TEXT(C6+1,"dd-mm")&"-"&(("25"&LEFT(A6,2))-543))+0,((TEXT(C6+1,"dd-mm")&"-"&RIGHT(A6,4)-543)+0)) Enter
by parakorn
Wed Feb 07, 2018 3:09 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่
Replies: 15
Views: 231

Re: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่

ไม่แน่ใจว่าใช่ที่ต้องการหรือไม่นะครับ
E6 =IF(LEFT(A6,2)="51",(TEXT(C6+1,"dd-mm")&"-"&(("25"&LEFT(A6,2))-543))+0,"0") Enter
E13 =(TEXT(C13+1,"dd-mm")&"-"&RIGHT(A13,4)-543)+0 Enter
by parakorn
Wed Feb 07, 2018 10:09 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นโดยอ้างจากเลขที่
Replies: 15
Views: 231

Re: สอบถามการตั้งวันเริ่มต้นจากวันหมดอายุ

อ่านแล้วยังไม่เข้าใจครับ ตัวอย่างผลลัพท์ที่ต้องการคืออะไรครับ ปัญหาอยู่ตรงไหน
by parakorn
Tue Feb 06, 2018 3:54 pm
Forum: Excel
Topic: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ
Replies: 13
Views: 1334

Re: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ

ปัญหาคือบางบรรทัดใช้ วันที่ บางบรรทัด ใช้ เดือน แนะนำให้ใช้สูตรตรวจสอบข้อมูล แล้ว Cut ออกมาใช้เป็นช่วงๆ โดยเพิ่ม Column วัน และ Column เดือน แล้วใช้สูตร =day(เซลล์) ในการดึงวันที่ออกมา และ สูตร =month(เซลล์) ในการดึงเดือนออกมา แล้วทำการแบ่งข้อมูลที่แก้ไขเป็นชุดๆ ครับ ส่วนหากจะให้ช่วงเขียนสูตรให้คงไม...
by parakorn
Tue Feb 06, 2018 2:27 pm
Forum: Excel
Topic: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ
Replies: 13
Views: 1334

Re: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ

ลองยกประเด็นปัญหาที่พบทั้งหมดมาในไฟล์ตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายพอสังเขป
ผู้ตอบจะได้เขียนสูตรให้ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด
ลองแนบไฟล์มาใหม่ดูครับ
by parakorn
Tue Feb 06, 2018 11:50 am
Forum: Excel
Topic: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ
Replies: 13
Views: 1334

Re: แปลงวันเดือนปีเป็นข้อความ

D2 =IF(ISNUMBER(C2),MONTH(C2)&"/"&TEXT(C2,"yy"),C2) Enter+Copy ลงด้านล่างครับ
by parakorn
Fri Feb 02, 2018 2:43 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการใช้ Pivot Table และ VlookUp
Replies: 4
Views: 422

Re: สอบถามเรื่องการใช้ Pivot Table และ VlookUp

ตัวอย่างสูตรตามด้านล่าง ลองทดสอบและประยุกต์ดูครับ :) ที่ H1 คีย์ =IF(H7="",G1,H7) Enter > Copy ไปทางขวาจนสุดตาราง ที่ B4 แก้ period เป็น "18-24/1/2017" ที่ B9 คีย์ =INDEX(Data!$J$2:$J$298,SMALL(IF(Data!$A$2:$A$298=$B$1,IF(Data!$B$2:$B$298=$B$2,IF(Data!$C$2:$C$298=$B$3,IF(Data!$D$2:$D$298=$B$4,IF(Dat...
by parakorn
Tue Jan 30, 2018 12:37 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการใช้ Pivot Table และ VlookUp
Replies: 4
Views: 422

Re: สอบถามเรื่องการใช้ Pivot Table และ VlookUp

ใส่ตัวอย่างคำตอบมาสักชีต จะได้เข้าใจตรงกันว่าผลลัพท์ที่ต้องการ คำนวณมาจาก Column ใดบ้างครับ
by parakorn
Fri Jan 26, 2018 7:01 pm
Forum: Excel
Topic: Run ตัวเลขที่เรียงกันให้ไปทางด้านขวา
Replies: 1
Views: 81

Re: Run ตัวเลขที่เรียงกันให้ไปทางด้านขวา

ตัวอย่างสูตรตามด้านล่าง ลองทดสอบและประยุกต์ดูครับ :) ที่ B2 คีย์ =IFERROR(IF(A2-A1=1,B1+1,1),1) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ G2 คีย์ =INDEX($A$2:$A$58,SMALL(IF($B$2:$B$58=COLUMNS($G$2:G$2),ROW($A$2:$A$58)-ROW($A$2)+1),ROWS($G$2:$G2))) Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ H2 คีย์ =IF(OFFSET(INDEX($A...
by parakorn
Fri Jan 19, 2018 1:35 pm
Forum: Excel
Topic: แยกเซลออกจากข้อมูลลูกค้า
Replies: 9
Views: 243

Re: แยกเซลออกจากข้อมูลลูกค้า

ตัวอย่างสูตรตามด้านล่าง ลองทดสอบและประยุกต์ดูครับ :) ที่ G3 คีย์ =LEFT($C3,FIND("ต.",$C3)-1) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ H3 คีย์ =MID($C3,IF(OR(IFERROR(FIND("ต.",$C3),0)>0,IFERROR(FIND("แขวง",$C3),0)>0),IFERROR(FIND("ต.",$C3),0)+IFERROR(FIND("แขวง",$C3),0),1),IF(OR(IFERROR(FIND("อ.",$C3),0)>0,IFERRO...
by parakorn
Wed Jan 17, 2018 11:20 am
Forum: Excel
Topic: อยากทราบวิธีลิ้งค์ข้อความจาก Excel ไป Word
Replies: 2
Views: 104

Re: อยากทราบวิธีลิ้งค์ข้อความจาก Excel ไป Word

2018-01-17_11-16-27.png
ขอตอบด้วยคนครับ :D Ctrl+V เพื่อวางแล้วกดตามในรูปเลยครับ(อันที่3) :tt:
by parakorn
Thu Jan 11, 2018 6:21 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรแยกข้อมูล
Replies: 2
Views: 97

Re: สอบถามสูตรแยกข้อมูล

ลองแนบไฟล์มาดูครับ