:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 908 matches

by puriwutpokin
Tue Nov 21, 2017 1:41 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
Replies: 24
Views: 163

Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ

ได้แล้วครับ ขอบคุณทั้งสองท่านครับ puriwutpokin logic แล้วจากโค๊ดนี้ Public Sub Save() Dim source As Range Dim Lr As Integer Dim mySheet As String Application.ScreenUpdating = False With Workbooks("รับเข้า.xlsm").Sheets("รับเข้า") LL = Application.CountIf(.Range("a3:a41"...
by puriwutpokin
Tue Nov 21, 2017 12:00 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
Replies: 24
Views: 163

Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ

ขอบคุณครับ puriwutpokin ได้แล้วครับ แต่มีข้อสงสัยอีกอย่างครับ คือผมเขียนโค๊ดไว้แบบนี้ครับ Private Sub Worksheet_open() Range("formtime") = Now() End Sub แต่ทำไมเมื่อปิดแล้วเปิดใหม่ formtime ไม่อัพเดทเวลาเป็นปัจจุบันครับ ต้องไปกด run ถึงจะอัพเดท ทั้งๆที่ ผมเขียนไว้ใน sheet เลย ปรับเป็น Ran...
by puriwutpokin
Tue Nov 21, 2017 11:04 am
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
Replies: 24
Views: 163

Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ

ขอบคุณครับ puriwutpokin ได้แล้วครับ แต่มีข้อสงสัยอีกอย่างครับ คือผมเขียนโค๊ดไว้แบบนี้ครับ Private Sub Worksheet_open() Range("formtime") = Now() End Sub แต่ทำไมเมื่อปิดแล้วเปิดใหม่ formtime ไม่อัพเดทเวลาเป็นปัจจุบันครับ ต้องไปกด run ถึงจะอัพเดท ทั้งๆที่ ผมเขียนไว้ใน sheet เลย ปรับเป็น Ran...
by puriwutpokin
Tue Nov 21, 2017 10:46 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการดึงข้อมูลโดยใช้Vlook up ในกรณีมีข้อมูลซ้ำกัน
Replies: 5
Views: 26

Re: สอบถามการดึงข้อมูลโดยใช้Vlook up ในกรณีมีข้อมูลซ้ำกัน

อีกตัวอย่างครับ ยกเลิก Merage Cells ก่อน ทุกเซล แล้ว ที่ B12=IFERROR(INDEX('Traning Rec'!$D$3:$I$3002,SMALL(IF('Traning Rec'!$B$3:$B$3002=$T$2,ROW('Traning Rec'!$B$3:$B$3002)-ROW('Traning Rec'!$B$3)+1),ROWS($B$12:B12)),MATCH(B$11,{"วัน/เดือน/ปี","ระยะ เวลาอบรม","หลักสูตรฝึกอ...
by puriwutpokin
Tue Nov 21, 2017 10:29 am
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนTime Zone
Replies: 4
Views: 32

Re: ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนTime Zone

ที่ J2=LEFT(G2,10)&TEXT(TIME(MID(G2,12,2)+7,MID(G2,15,2)+0,MID(G2,18,2)+0)," hh:mm:ss") copy down
by puriwutpokin
Mon Nov 20, 2017 10:31 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข
Replies: 3
Views: 21

Re: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข

หาก มีค่าตั้งแต่ 19500 แต่ไม่เกิน 60000 จะได้เงินคืน 100
หาก มีค่าตั้งแต่ 59500 แต่ไม่เกิน 100000 จะได้เงินคืน 300
ตัวสีแดงมันอินเซคกันครับ
เช็คเงื่อนไขดูครับเพราะ59500ก็จะได้ทั้ง100และทั้ง300ครับเงื่อนไขทับกัน
by puriwutpokin
Mon Nov 20, 2017 5:19 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนTime Zone
Replies: 4
Views: 32

Re: ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนTime Zone

ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ ลองดูตามรูปครับ
by puriwutpokin
Mon Nov 20, 2017 3:48 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
Replies: 24
Views: 163

Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ

ลองปรับโค้ดจะยาวขึ้นครับ Public Sub Save() Dim source As Range Dim Lr As Integer Dim mySheet As String Application.ScreenUpdating = False With Workbooks("รับเข้า.xlsm").Sheets("รับเข้า") LL = Application.CountIf(.Range("a3:a41"), "<>") Set source = .Range(&quo...
by puriwutpokin
Mon Nov 20, 2017 2:07 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการรวมข้อความแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 2
Views: 30

Re: ต้องการรวมข้อความแบบมีเงื่อนไขครับ

คงต้องใช้คอลัมน์ช่วยนะครับ ที่ Q5=IFERROR(INDEX($B$1:$N$1,SMALL(IF($B5:$N5>0,COLUMN($B$1:$N$1)-COLUMN($B$1)+1),COLUMNS($Q5:Q5))),"") กด Ctrl+Shift+Enter คัดลอกไปถึง AC5 แล้วคัดลอกลง ที่ P5=LEFT(CONCATENATE(Q5,",",R5,",",S5,",",T5,",",U5,","...
by puriwutpokin
Sun Nov 19, 2017 2:03 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการข้อมูลหมายเลข 12 ลำดับแรกจากข้อมูลในบาง Location เขียนสูตรอย่างไร
Replies: 4
Views: 48

Re: ต้องการข้อมูลหมายเลข 12 ลำดับแรกจากข้อมูลในบาง Location เขียนสูตรอย่างไร

อีกตัวอย่างสูตรปรับจากอาจารย์ คนควนครับ
ที่ C3=IF(AND(COUNTIF(A$3:A3,A3)<=12,ISNUMBER(MATCH(A3,{"M-07";"B-30";"C-30"},0))),B3,IF(ISNUMBER(MATCH(A3,{"M-07";"B-30";"C-30"},0)),"",B3))
by puriwutpokin
Thu Nov 16, 2017 4:23 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 563

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

ถ้าต้องการระบุชีทอื่นๆ ต้องเพิ่มตรงไหนถึงบอกว่าเอาเฉพาะที่มีสถานะเป็นได้รับแล้วค่ะ ปรับเป็นที่ D2=SUMPRODUCT(--(MONTH( การเบิก !$E$2:$E$1000)=MONTH(DATEVALUE(D$1&1))),--( การเบิก !$A$2:$A$1000=$A2),--( การเบิก ! $F$2:$F$1000="ได้รับแล้ว" ), การเบิก !$H$2:$H$1000) คัดลอกไปทั้งตาราง แต่...
by puriwutpokin
Thu Nov 16, 2017 3:56 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
Replies: 24
Views: 163

Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ

เบื้องต้น ต้องถามว่าทำไมถึง ใช้เป็น Workbooks.Open ("Stock" & ".xlsx") ควรจะต้องเป็น Workbooks.Open Path\Stock.xlsx ซึ่ง Path คือต้นทางที่จะเปิดไฟล์นั้นๆ ครับเช่น Path = Workbooks.Open "C:\Users\Downloads\Stock.xlsx" ถึงจะผ่านจุดนี้ครับ
by puriwutpokin
Thu Nov 16, 2017 3:50 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 563

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

ถ้าต้องการระบุชีทอื่นๆ ต้องเพิ่มตรงไหนถึงบอกว่าเอาเฉพาะที่มีสถานะเป็นได้รับแล้วค่ะ ปรับเป็นที่ D2=SUMPRODUCT(--(MONTH( การเบิก !$E$2:$E$1000)=MONTH(DATEVALUE(D$1&1))),--( การเบิก !$A$2:$A$1000=$A2),--( การเบิก !$F$2:$F$1000="ได้รับแล้ว"), การเบิก !$H$2:$H$1000) คัดลอกไปทั้งตาราง แต่ข้...
by puriwutpokin
Thu Nov 16, 2017 1:45 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 563

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

ปรับเป็นที่ D2=SUMPRODUCT(--(MONTH(การเบิก!$E$2:$E$1000)=MONTH(DATEVALUE(D$1&1))),--(การเบิก!$A$2:$A$1000=$A2),--(การเบิก!$F$2:$F$1000="ได้รับแล้ว"),การเบิก!$H$2:$H$1000) คัดลอกไปทั้งตาราง แต่ข้อมูลคุณBenmore ชีทเบิกมีการเปลี่ยนช่วงไปนะครับถ้าตามไฟล์นี้ก็ตามนี้ครับ
by puriwutpokin
Wed Nov 15, 2017 7:33 pm
Forum: Excel
Topic: พบ Automation Error (Error 440) เมื่อใช้งาน VBA ค่ะ
Replies: 3
Views: 40

Re: พบ Automation Error (Error 440) เมื่อใช้งาน VBA ค่ะ

ควรแนบไฟล์ตัวอย่างและโค้ดที่ติดปัญหามาด้วยครับ​ เพื่อนๆสมาชิกจะได้เข้าถึงปัญหานั้นได้ครับ
by puriwutpokin
Wed Nov 15, 2017 6:08 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการดึงข้อมูลค่ะ
Replies: 9
Views: 85

Re: สอบถามการดึงข้อมูลค่ะ

สมมติข้อมูลอยู่ที่​a1ที่b1=IF(ISNUMBER(SEARCH("Chaoyang District",A1)),"Chaoyang District",IF(ISNUMBER(SEARCH("Xicheng District",A1)),"Xicheng District","")) copy ลงครับ
by puriwutpokin
Wed Nov 15, 2017 1:54 pm
Forum: Excel
Topic: สรุปข้อมูลจาก sheet A
Replies: 7
Views: 72

Re: สรุปข้อมูลจาก sheet A

https://support.office.com/th-th/article/LOOKUP-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-LOOKUP-446d94af-663b-451d-8251-369d5e3864cb ศึกษาจากหัวข้อนี้ได้ครับ เบื้องต้นจะให้ในการหาค่าที่เป็น Array และใช้หาค่าสุดท้ายเป็นจุดเด่นครับ เช่น=LOOKUP(9.99999999999999E+307,A1:A...
by puriwutpokin
Wed Nov 15, 2017 11:37 am
Forum: Excel
Topic: แสดงยอดรวมของข้อมูล
Replies: 2
Views: 26

Re: แสดงยอดรวมของข้อมูล

ที่ C3=SUM(IF(C$2=Data1!$G$4:$AA$13,IF(Data1!$C$4:$C$13=$B3,Data1!$I$4:$AA$13))) กด Ctrl+Shift+Enter คัดลอกไปขวาและล่างครับ

Go to advanced search