:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 785 matches

by suka
Sat Jul 15, 2017 4:36 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

:D ตัวอย่างสูตรที่ L11 ครับ =SUMIFS($E$6:$E$14,$A$6:$A$14,"<="&$G11,$B$6:$B$14,$H11,$D$6:$D$14,$J11,$C$6:$C$14,"รับเข้า")-SUMIFS($E$6:$E$14,$A$6:$A$14,"<="&$G11,$B$6:$B$14,$H11,$D$6:$D$14,$J11,$C$6:$C$14,"จ่ายออก")+K11*IF(I11="...
by suka
Sat Jul 15, 2017 4:17 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

อาจารย์คะ หาผลรวมของสถานที่ K 14 คอลัมน์ A6 = 4 ก.ค.60 C6 = รับเข้า E6 = +375 A10 = 7 ก.ค.60 C10 = จ่ายออก E10 = -200 ตัวอย่าง 375 - 200 = 175 ไม่รวมค่าในเซลล์ E11 เนื่องจากวันที่ในเซลล์ A11 มากกว่าวันที่ในเซลล์ G10 ค่ัะ 175 + 15 นำค่าจาก K10 มาบวกกันค่าในเซลล์ L10 = 190 ค่ะ ที่ L10 ค่ะ สูตรควรปรับอ...
by suka
Sat Jul 15, 2017 12:19 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

เซลล์ L6 ปรับสูตรเป็น =IFERROR(IF(ISBLANK($J6)," ",LOOKUP(9.99999999999999E+307,CHOOSE({1,2},0,LOOKUP(2,1/((Form!$D$6:$D$15=$J6)*(Form!$A$6:$A$15<=$G6)*(Form!$B$6:$B$15=$H6)),Form!$E$6:$E$15)))+$K6*IF($I6="จ่ายออก",-1,1)),"") ยังติดไม่ทราบวิธีเอา 9.99999999999999E+307 อ...
by suka
Fri Jul 14, 2017 8:02 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

ขอรบกวนสูตรอีกรอบค่ะ

ตัวอย่างไฟล์แนบต้องการให้สูตรในชีท Form เซลล์ L6
หาผลรวมรับเข้าของรหัสสินค้าตามวันที่และสถานที่ - ผลรวมจ่ายออกของรหัสสินค้าตามวันที่และสถานที่
+ รายการใหม่ค่าในเซลล์ K6 รวมจากวันที่ก่อนหน้าจนถึงวันที่ตามค่าในเซลล์ G6

ชีท Form เซลล์ L6 ควรใช้สูตรใดดีคะ
by suka
Fri Jul 14, 2017 1:10 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

:thup: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ปรับสูตรใส่วงเล็บเพิ่มแล้วได้ผลตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ
by suka
Thu Jul 13, 2017 9:20 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 119

สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

เรียนอาจารย์และเพือน ๆ ช่วยปรับสูตรค่ะ จากตัวอย่างไฟล์แนบที่เซลล์ K4:L5 ค่ะ ต้องการให้สูตรในชีท Form ดึงข้อมูลคงเหลือจากสถานที่ตามค่าในเซลล์ G4:G5 ชีท Form เซลล์ K4 ต้องการให้สูตรดึงค่าคงเหลือรหัสเดียวกับค่าในเซลล์ I4 จากฐานข้อมูลคอลัมน์ E มาบวกกับค่าในเซลล์ J4 ชีท Form เซลล์ K5 ต้องการให้สูตรดึงค่า...
by suka
Thu Jun 22, 2017 8:38 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 499

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

:thup: ได้ตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ให้ทั้งความรู้ความช่วยเหลือมากมายเลยค่ะ
by suka
Thu Jun 22, 2017 1:26 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 499

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

อาจารย์คะ เมื่อได้ทำการแก้ไขโค้ดทั้ง 2 โค้ดด้านล่างนี้แล้ว สามารถแก้ปัญหาที่ติดถามมาในกระทู้ #15 ได้แล้วค่ะ ขอถามปัญหาใหม่ค่ะ Code Copy ข้อมูลทั้งสองโค้ดด้านล่าง ต้องการเขียนให้คัดลอกเท่าจำนวนข้อมูลที่มีควรปรับโค้ดอย่างดีคะ ชื่อ Data_Copy สำหรับ Copy ข้อมูจากชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx เพื่อ...
by suka
Wed Jun 21, 2017 8:51 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 499

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

เรียนอาจารย์ และ เพื่อน ๆ ช่วยปรับโค้ดค่ะ ข้อ1.ตัวอย่างไฟล์แนบไฟล์ Form.xlsm ที่ MainCode เมื่อ Run Code แล้วข้อมูลไปไว้ที่ชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx และ ชีท Movement ไฟล์ Stock.xlsx Code นี้สามารถทำได้ตามการค่ะ ข้อ2.ต้องการเพิ่มโค้ดเพื่อ Copy ชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx มาวางที่ชืท...
by suka
Wed Jun 14, 2017 10:17 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 89

Re: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

ขอรบกวนช่วยปรับโค้ดถามค่ะ วางสูตรด้วย Code สูตรที่ใช้ IFERROR วางไม่ได้ค่ะ ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Foem เซลล์ F15 ค่ะ formBook.Sheets("Form").Range("f15").Formula = "=IFERROR(IF($E$2="""","""",INDEX(Group!$N$2:$N$7,MATCH($E$2,Group!$Q$2:$Q$...
by suka
Wed Jun 14, 2017 5:58 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 89

Re: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

ขอบคุณคุณ parakorn มากค่ะ สามารถปรับใช้งานได้ตามต้องการ ปรับใช้โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ

Code: Select all

formBook.Sheets("Form").Range("e2").Formula = "=IF($F$2="""","""",INDEX($B$2:$B$3,MATCH($F$2,$C$2:$C$3,0)))"
by suka
Wed Jun 14, 2017 4:00 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 89

วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

สวัสดีค่ะ ขอรบกวนช่วยเรื่องปรับโค้ดค่ะ ตัวอย่างไฟล์ชีท Form ต้องการให้โค้ดวางสูตรนี้ =IF($F$2="","",INDEX($B$2:$B$3,MATCH($F$2,$C$2:$C$3,0))) ที่เซลล์ E2 วางเป็นสูตร ถ้าค่าในเซลล์ F2 เป็นเลข 1 ที่เซลล์ E2 = ซื้อ หากเป็น 2 ที่เซลล์ E2 = ขาย ปัญหาคือปรับโค้ด...
by suka
Wed May 10, 2017 5:01 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการเพิ่มสถานที่ในสูตรค่ะ
Replies: 2
Views: 130

Re: ต้องการเพิ่มสถานที่ในสูตรค่ะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ
by suka
Wed May 10, 2017 4:36 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการเพิ่มสถานที่ในสูตรค่ะ
Replies: 2
Views: 130

ต้องการเพิ่มสถานที่ในสูตรค่ะ

เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้แนะนำสูตรค่ะ

สูตรที่ชีท Form เซลล์ I4 ต้องการเพื่มสถานที่ในสูตร ตามค่าเซลล์ G2 ชีท Form ระบุสถานที่ เก็บในชีท Database คอลัมน์ B ค่ะ

ตัวอย่างไฟล์แนบสูตรที่เซลล์ I4 ชีท Form ควรปรับอย่างไรคะ
by suka
Thu Apr 20, 2017 6:51 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรยอดคงคลังและการกระจายข้อมูลไปชีทอื่น
Replies: 7
Views: 333

Re: สอบถามสูตรยอดคงคลังและการกระจายข้อมูลไปชีทอื่น

ไฟล์ตัวอย่างที่ชีทข้อ 1 คอลัมน์ K ที่ระบายสีเหลืองใช่ค่าที่ต้องการไหมคะ หากใช่วางสูตรกับเซลล์ใดที่ต้องการให้แสดงค่าได้เลยค่ะ
by suka
Wed Apr 19, 2017 4:15 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรยอดคงคลังและการกระจายข้อมูลไปชีทอื่น
Replies: 7
Views: 333

Re: สอบถามสูตรยอดคงคลังและการกระจายข้อมูลไปชีทอื่น

ลองสูตรนี้ใช่ที่ต้องการไหมคะ =IF(ข้อ2!B3="","",SUMIF(ข้อ2!$B$3:$B3,ข้อ2!$B3,ข้อ2!$C$3:$C3))
by suka
Thu Apr 06, 2017 5:46 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าตามเลขที่เอกสาร
Replies: 2
Views: 146

Re: สูตรดึงค่าตามเลขที่เอกสาร

ขอบคุณค่ะคุณ puriwutpokin ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ :thup:
by suka
Thu Apr 06, 2017 4:05 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าตามเลขที่เอกสาร
Replies: 2
Views: 146

สูตรดึงค่าตามเลขที่เอกสาร

เรียนอาจารย์ และ ท่านผู้รู้ช่วยปรับสูตรค่ะ จากตัวอย่างไฟล์แนบที่ชีทที่ Sheet1 ใช้สูตร Array =IFERROR(INDEX(รายละเอียด!A$2:A$2000,SMALL(IF(FREQUENCY(IF(ISNUMBER(MATCH(รายละเอียด!$D$2:$D$2000,รหัสร้าน!$A$2:$A$13,0)),MATCH(รายละเอียด!$D$2:$D$2000,รายละเอียด!$D$2:$D$2000,0)),ROW(รายละเอียด!$D$2:$D$2000)...
by suka
Tue Mar 14, 2017 1:18 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 499

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

สามารถรันโค้ดได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ ปรับใช้โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณคุณ puriwutpokin ขอบคุณคุณ logic ที่เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้นะคะ รู้สึกโชคดีมากมายได้เป็นสมาชิกบอร์ดนี้ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ :thup: With formBook.Sheets("Form").Range("E2") If .V...

Go to advanced search