:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 793 matches

by suka
Thu Aug 17, 2017 11:36 am
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

รูปบนลืมใส่ End If ค่ะ เอารูปออกไม่ได้ค่ะ พอใส่ End If แล้วฟ้อง Error ตามรูปภาพล่างค่ะ
by suka
Thu Aug 17, 2017 11:17 am
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

อาจารย์คะ ได้ลองปรับเพิ่มโค้ดนี้เข้าไปที่โค้ด SearchMultipleSheets แล้ว Run Code Error ฟ้องตามรูปแนบค่ะ ไม่ทราบควรปรับอย่างไรค่ะ With Sheets("รายงาน") Set s = Sheets("ค้นหา").Range("a4") For Each s In Sheets("ค้นหา").Range("a4").Value If s.Value >= S...
by suka
Wed Aug 16, 2017 10:15 pm
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

อาจารย์คะ ที่ชีท "รายงาน" ต้องการให้แสดงรายงานตามค่าที่เลือกระบุเงื่อนไขที่ชีท "ค้นหา" ค่ะ เช่นตัวอย่างในไฟล์แนบเลือกวันที่เริ่ม 1/8/2017 - 2/8/2017 ค่ะ โค้ดยังติดที่เลือกได้แค่วันที่เริ่มต้นค่ะ Set s = Sheets("ค้นหา").Range("a4") ใช้ได้แค่โค้ดบรรทัดด้านบนนี้ค...
by suka
Wed Aug 16, 2017 7:58 pm
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

รบกวนอาจารย์และเพื่อน ๆ ช่วยเรื่องปรับโค้ดค่ะ ตัวอย่างไฟล์ต้องการใช้โค้ด AdvancedFilterInv ร่วมกับโค้ด SearchMultipleSheets เมื่อนำโค้ด AdvancedFilterInv ไปใช้ร่วมกับโค้ด SearchMultipleSheets ที่ SearchMultipleSheets ติดตรง If r.Offset(0, 1).Value2 = s.Value2 Then โค้ดนี้ค่ะถูกระบายสีเหลืองค่ะ ไม่ทร...
by suka
Mon Aug 14, 2017 10:52 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการล๊อกเซลล์ให้ไม่สามารถแก้ไขได้
Replies: 6
Views: 110

Re: ต้องการล๊อกเซลล์ให้ไม่สามารถแก้ไขได้

ต้อง Unprotect sheet ก่อนค่ะ ค่อยเติมสีปรับตัวอักษรตามต้องการเสร็จแล้ว Protection ค่ัะ
by suka
Fri Jul 28, 2017 9:43 am
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

:thup: ปรับใช้โค้ดด้านล่างนี้นำโค้ดของอาจารย์ปรับให้และนำโค้ดของคุณ DhitiBank ใส่เข้ามาใช้ได้ผลตรงตามต้องการแล้วค่ะ ขอบพระคุณทั้งสองท่านมาก ๆ ค่ะ Sub SearchMultipleSheets() Dim arr(999, 6) As Variant, r As Range Dim ws As Worksheet, i As Integer, s As Range With Sheets(1) Set s = .Range("c1&quo...
by suka
Thu Jul 27, 2017 11:30 am
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

ปรับ Code เป็นด้านล่างนี้แล้วเมื่อ Run Code ฟ้องระบายสีเหลืองที่ If r.Offset(0, 5).Value <> r.Offset(-1, 5).Value Then ไม่ทราบว่าควรปรับแก้อย่างไรดีคะ Sub SearchMultipleSheets() Dim arr(999, 6) As Variant, r As Range Dim ws As Worksheet, i As Integer, s As String With Sheets(1) s = .Range("c1&q...
by suka
Wed Jul 26, 2017 7:36 pm
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 12
Views: 224

Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

เรียนอาจารย์ค่ะ โค้ดด้านล่างนี้นำมาจากโค้ดในคลิป Search data from multiple sheets ลิงค์นี้ค่ะ https://youtu.be/Jada6hWMJSc ที่ชีท Sheet1เซลล์ C1 ต้องการ Search ด้วยวันที่ให้โค้ดดึงข้อมูลมาแสดงให้เหมือนตัวอย่างในชีท "ตัวอย่างที่ต้องการ" จากตัวอย่างในไฟล์แนบค่ะ ไม่ทราบควรปรับอย่างไรค่ะ Sub S...
by suka
Sat Jul 15, 2017 4:36 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

:D ตัวอย่างสูตรที่ L11 ครับ =SUMIFS($E$6:$E$14,$A$6:$A$14,"<="&$G11,$B$6:$B$14,$H11,$D$6:$D$14,$J11,$C$6:$C$14,"รับเข้า")-SUMIFS($E$6:$E$14,$A$6:$A$14,"<="&$G11,$B$6:$B$14,$H11,$D$6:$D$14,$J11,$C$6:$C$14,"จ่ายออก")+K11*IF(I11="...
by suka
Sat Jul 15, 2017 4:17 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

อาจารย์คะ หาผลรวมของสถานที่ K 14 คอลัมน์ A6 = 4 ก.ค.60 C6 = รับเข้า E6 = +375 A10 = 7 ก.ค.60 C10 = จ่ายออก E10 = -200 ตัวอย่าง 375 - 200 = 175 ไม่รวมค่าในเซลล์ E11 เนื่องจากวันที่ในเซลล์ A11 มากกว่าวันที่ในเซลล์ G10 ค่ัะ 175 + 15 นำค่าจาก K10 มาบวกกันค่าในเซลล์ L10 = 190 ค่ะ ที่ L10 ค่ะ สูตรควรปรับอ...
by suka
Sat Jul 15, 2017 12:19 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

เซลล์ L6 ปรับสูตรเป็น =IFERROR(IF(ISBLANK($J6)," ",LOOKUP(9.99999999999999E+307,CHOOSE({1,2},0,LOOKUP(2,1/((Form!$D$6:$D$15=$J6)*(Form!$A$6:$A$15<=$G6)*(Form!$B$6:$B$15=$H6)),Form!$E$6:$E$15)))+$K6*IF($I6="จ่ายออก",-1,1)),"") ยังติดไม่ทราบวิธีเอา 9.99999999999999E+307 อ...
by suka
Fri Jul 14, 2017 8:02 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

ขอรบกวนสูตรอีกรอบค่ะ

ตัวอย่างไฟล์แนบต้องการให้สูตรในชีท Form เซลล์ L6
หาผลรวมรับเข้าของรหัสสินค้าตามวันที่และสถานที่ - ผลรวมจ่ายออกของรหัสสินค้าตามวันที่และสถานที่
+ รายการใหม่ค่าในเซลล์ K6 รวมจากวันที่ก่อนหน้าจนถึงวันที่ตามค่าในเซลล์ G6

ชีท Form เซลล์ L6 ควรใช้สูตรใดดีคะ
by suka
Fri Jul 14, 2017 1:10 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

Re: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

:thup: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ปรับสูตรใส่วงเล็บเพิ่มแล้วได้ผลตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ
by suka
Thu Jul 13, 2017 9:20 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ
Replies: 9
Views: 129

สูตรดึงค่าคงเหลือตามรหัสแยกสถานที่ค่ะ

เรียนอาจารย์และเพือน ๆ ช่วยปรับสูตรค่ะ จากตัวอย่างไฟล์แนบที่เซลล์ K4:L5 ค่ะ ต้องการให้สูตรในชีท Form ดึงข้อมูลคงเหลือจากสถานที่ตามค่าในเซลล์ G4:G5 ชีท Form เซลล์ K4 ต้องการให้สูตรดึงค่าคงเหลือรหัสเดียวกับค่าในเซลล์ I4 จากฐานข้อมูลคอลัมน์ E มาบวกกับค่าในเซลล์ J4 ชีท Form เซลล์ K5 ต้องการให้สูตรดึงค่า...
by suka
Thu Jun 22, 2017 8:38 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 519

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

:thup: ได้ตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ให้ทั้งความรู้ความช่วยเหลือมากมายเลยค่ะ
by suka
Thu Jun 22, 2017 1:26 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 519

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

อาจารย์คะ เมื่อได้ทำการแก้ไขโค้ดทั้ง 2 โค้ดด้านล่างนี้แล้ว สามารถแก้ปัญหาที่ติดถามมาในกระทู้ #15 ได้แล้วค่ะ ขอถามปัญหาใหม่ค่ะ Code Copy ข้อมูลทั้งสองโค้ดด้านล่าง ต้องการเขียนให้คัดลอกเท่าจำนวนข้อมูลที่มีควรปรับโค้ดอย่างดีคะ ชื่อ Data_Copy สำหรับ Copy ข้อมูจากชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx เพื่อ...
by suka
Wed Jun 21, 2017 8:51 pm
Forum: Excel
Topic: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ
Replies: 18
Views: 519

Re: VBA ต้องการวางข้อมูลเฉพาะค่าตามเงื่อนไขค่ะ

เรียนอาจารย์ และ เพื่อน ๆ ช่วยปรับโค้ดค่ะ ข้อ1.ตัวอย่างไฟล์แนบไฟล์ Form.xlsm ที่ MainCode เมื่อ Run Code แล้วข้อมูลไปไว้ที่ชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx และ ชีท Movement ไฟล์ Stock.xlsx Code นี้สามารถทำได้ตามการค่ะ ข้อ2.ต้องการเพิ่มโค้ดเพื่อ Copy ชีท Sheet1 ไฟล์ ProductionData.xlsx มาวางที่ชืท...
by suka
Wed Jun 14, 2017 10:31 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 107

Re: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

อ่อค่ะ ได้แล้วค่ะ ขอบคุณอาจารยมาก ๆ ค่ะ
by suka
Wed Jun 14, 2017 10:17 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 107

Re: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

ขอรบกวนช่วยปรับโค้ดถามค่ะ วางสูตรด้วย Code สูตรที่ใช้ IFERROR วางไม่ได้ค่ะ ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Foem เซลล์ F15 ค่ะ formBook.Sheets("Form").Range("f15").Formula = "=IFERROR(IF($E$2="""","""",INDEX(Group!$N$2:$N$7,MATCH($E$2,Group!$Q$2:$Q$...
by suka
Wed Jun 14, 2017 5:58 pm
Forum: Excel
Topic: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ
Replies: 5
Views: 107

Re: วางสูตรด้วย VBA ค่าที่ได้เป็น FALSE ปรับอย่างไรคะ

ขอบคุณคุณ parakorn มากค่ะ สามารถปรับใช้งานได้ตามต้องการ ปรับใช้โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ

Code: Select all

formBook.Sheets("Form").Range("e2").Formula = "=IF($F$2="""","""",INDEX($B$2:$B$3,MATCH($F$2,$C$2:$C$3,0)))"

Go to advanced search