🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 46 matches

by nutpopo
Thu Apr 12, 2018 8:25 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net
Replies: 1
Views: 32

สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net

สอบถามการรวมยอดสินค้า DataGridview ไปอีก Datagridview ครับ vb.net
เช่น คอลัมน์ PART_NO ของ DataGridview 1 จะมีช้ำกันอยู่ 2 รายการ ให้นำคอลัมน์ ZINAPI และ ZINRRP มารวมกัน
และ นำไปแสดง ใน DataGridview 2 ในคอลัมน์ T1 ของ PART_NO นั้นๆ
by nutpopo
Sat Mar 31, 2018 4:29 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการย้าย DataGridview1 to DataGridview2
Replies: 1
Views: 159

สอบถามการย้าย DataGridview1 to DataGridview2

มัน ติดตรง Rows.add ครับ เพราผม and ฐานข้อมูล Access เข้ามาแบบอัตโนมัติ จึงใช้ Rows.add ไม่ได้ พอจะมีแนวทาง หรือ ตัวอย่างให้ดูมัยครับ For i As Integer = 0 To PRODUCTIONDataGridView.Rows.Count() - 1 Step +1 Dim rowAlreadyExist As Boolean = False Dim check As Boolean = PRODUCTIONDataGridView.Rows(i).C...
by nutpopo
Thu Mar 29, 2018 8:51 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
Replies: 5
Views: 288

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

ผมลงใช้วิธีนี้ครับ ทำการคนหาเฉพาะ Part_no ลบ ค้าออกจากการนำเข้า Textbox2 ค้าที่เกิน เก็บไว้ใน textbox3 แต่จะติดลบ ตัด - ออก นำไป ลบ คอลัมถัดไป โดยการกำหนดเงือนไข พอได้มัยครับ และนานๆไปจะเป็นปัญหา อะไรมัยครับ Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handle...
by nutpopo
Mon Mar 26, 2018 4:15 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการทำ TextBox ค้นหา Report ครับ
Replies: 2
Views: 105

สอบถามการทำ TextBox ค้นหา Report ครับ

สอบถาม การทำ TextBox ค้นหา Report ครับ
ใช้ ฐานข้อมมูล Access ครับ
พอมีแนวทางหรือตัวอย่าง ให้ศึกษา มัยครับ :shock:
by nutpopo
Tue Mar 06, 2018 8:20 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการ Add Data อัตโนมัติ ครับ
Replies: 3
Views: 205

Re: สอบถามการ Add Data อัตโนมัติ ครับ

พอมีดัวอย่างให้ดูมัยครับ อันนี้ผมลองเขียนดู ยงไม่ได้ครับ For intI As Integer = 0 To BARCODEDataGridView.Rows.Count - 2 For intJ As Integer = intI + 1 To ALL_BALANCEDataGridView.Rows.Count - 2 For k As Integer = 0 To ALL_BALANCEDataGridView.RowCount - 1 For j As Integer = 0 To BARCODEDataGridView.Row...
by nutpopo
Mon Mar 05, 2018 5:03 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการ Add Data อัตโนมัติ ครับ
Replies: 3
Views: 205

สอบถามการ Add Data อัตโนมัติ ครับ

หากผมสร้าง DataGridView1 และ DataGridview2 สอง datagridview เมื่อผมเพิ่มข้อมมูลลงใน DataGridView1 หากข้อมูลที่ผมพิมพ์ลง DataGridView1 ไม่มีใน DataGridView2 ให้ Add ข้อมูลที่ไม่มีนั้น ลงไปใน DataGridView2 ที ครับ เช่น -ผม พิมพ์ YOU2 ลง DataGridView1 แต่ DataGridView2 มี แค่ YOU 1 และ YOU 3 ก็ไห้เพิ่ม...
by nutpopo
Sat Mar 03, 2018 8:26 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox
Replies: 6
Views: 238

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

ถ้าผมต้องการให้ BARCODEDataGridView1(5, f).Value ขึน คำที่ต้องการ หากติก CheckBox1 = API และ CheckBox2 = RRR พอจะมีแนวทางอื่นมัยครับ เพราะการใช้ Convert.ToString กับ For เหมือนมันจะเปลียนทั้ง DataGridView ผมต้องการให้เปลียนแค่บันทัดล่าสุดไปเลือยๆ ครับ แต่ถ้าไม่ใช้ ElseIf Convert.ToString(BARCODEData...
by nutpopo
Sat Mar 03, 2018 7:51 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox
Replies: 6
Views: 238

Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

2 ตารางแรก ต้องเป็น ZINCAPI ครับไม่ใช่ ZINCRRR เพราะตอนแรกผม ติก CheckBox1
พอบันทัดที่ 3 ผมติก CheckBox2 แต่ 2 แถวบนกลับเปลียนจาก ZINCAPI เป็น ZINCRRR หมดเลยครับ
ปัญกาคือผมไม่ต้องการให้เปลียนครับ

พอมีแนวทางหรืองช่องทางอื่นมัยครับ ขอบคุณครับ
by nutpopo
Fri Mar 02, 2018 1:14 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox
Replies: 6
Views: 238

สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox

สบถามการเพิ่มข้อมความลงใน DataGridView ครับ เมื่อ ติก CheckBox แล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลง DataGridView คอลัมล์ ที่ 5 แต่เมือ ติก CheckBox1 ครั้งแรกปกติครับ พอเปลี่ยนไปติก CheckBox2 ข้อมูลด้านบนที่เปลี่ยจาก ZINC เป็น ZINCAPI กลับเปลียนไปเป็น ZINCRRR หมดเลยครับ For f As Integer = 0 To BARCODEDataGridView...
by nutpopo
Tue Feb 20, 2018 9:12 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
Replies: 5
Views: 288

Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

พอจะมีแนวทาง เหรือตัวอย่างให้ดูมัยครับ
by nutpopo
Mon Feb 19, 2018 4:38 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
Replies: 5
Views: 288

สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ

ผมต้องการหักลบจำนวนที่นำเข้า ในช่อง QTY ครับ โดยอ้างอิงว่า PART_NO ตัวไหนนำเข้าก่อนให้หักลับตัวนั้นก่อนจนหมด เศษที่เหลือ จะถูกนำไปหักลบ PART_NO ต่อไปที่ยังคงเหลือ สีแดงคือ ที่ต้องการลบ สีเขียวคือจำนวนที่จะนำไปลบ แต่ผมเขียนคือมันลบหมดครังเดี่ยวครับ เพราะ PART_NO ตรงกัน For k As Integer = 0 To QADataG...
by nutpopo
Sat Feb 17, 2018 4:00 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามปัญหาการรวมยอด DataGridView ครับ
Replies: 2
Views: 182

สอบถามปัญหาการรวมยอด DataGridView ครับ

จากภาพครับ ผมต้องการรวมยอดจำนวน ที่รับเข้า ในช่อง QTY โดยที่ ไปรวมใน อีก DataGridView นึง ที่มีตาราง PART_NO ตรงกัน ข้อมูลตามเส้นในรูปภาพครับ ปัญหาคือ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วกด Button ครังแรงข้อมูลถูกต้อง แต่เมือกรอกข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลกลับรวม ยอดเดิมมาด้วย เป็นสองเท่าครับ For k As Integer = 0 To EDPDataG...
by nutpopo
Sat Feb 03, 2018 8:42 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ
Replies: 5
Views: 379

Re: สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ

For k As Integer = 0 To Table1DataGridView.RowCount - 1 If Convert.ToString(Table1DataGridView(2, k).Value) <= Table1DataGridView(3, k).Value Then Me.Table1DataGridView.CurrentCell = Nothing Me.Table1DataGridView.Rows(k).Visible = False End If Next Errol ครับ
by nutpopo
Fri Feb 02, 2018 5:18 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ
Replies: 5
Views: 379

Re: สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ

Code: Select all

For k As Integer = 0 To OLDDataGridView.RowCount - 1
      If Convert.ToString(OLDDataGridView(8, k).Value) <= OLDDataGridView(9, k).Value Then
        OLDDataGridView.Rows.Clear()

      End If
    Next
แต่มัน Errol นะครับ
by nutpopo
Fri Feb 02, 2018 3:22 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ
Replies: 5
Views: 379

สอบถามการเลือกแสดงข้อมูล บน datagridview ครับ

ผมต้องการเลือกข้อมูลที่จะมาแสดงบน datagridview ครับ
โดย เช่น หากข้อมูลใน QTY เท่ากับ PO_QTY ไม่ต้อง Show ใน datagridview
แต่หาก ข้อมูลใน QTY น้อยกว่าหรือเท่ากับ PO_QTY ให้ Show ใน datagridview

พอจะมีแนวทางหรือข้อแนะนำมัยครับ ขอบคุณครับ