:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 200 matches

by Benmore
Mon Nov 20, 2017 4:19 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

รบกวนช่วยดูโค้ดการค้นหาข้อมูลด้วยรหัสพร้อมกับวันที่ให้หน่อยค่ะ ตอนนี้ค้นหาได้โดยรหัสอย่างเดียวค่ะ เช่น ค้นหา รหัส 02000009 วันที่ 20 November 2017 แสดง :arrow: การเบิกของของรหัส 02000002 ในวันที่ 20 November 2017 ถ้าไม่มีข้อมูลให้แสดงว่าไม่มีข้อมูล Private Sub btsearch1_Click() On Error Resume Next ...
by Benmore
Mon Nov 20, 2017 4:14 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

คำถามด้านบนทำได้แล้วรบกวนดูโค้ดบันทึกข้อมูลหน่อยค่ะ เมื่อเลือกข้อมูลใน optionbutton แล้วข้อมูลไม่ถูกบันทึกลงในชีท 9 "การเบิก" ค่ะ Private Sub btsave_Click() 'On Error Resume Next If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน" Exit Su...
by Benmore
Mon Nov 20, 2017 9:56 am
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

รบกวนตรวจสอบโค้ดให้หน่อยค่ะ พอดีเวลาค้นหาข้อมูลด้วยรหัสแล้วมันค้นหาไม่ได้ค่ะ Private Sub btsearch1_Click() On Error Resume Next Dim found As Boolean Dim txt As String Dim r As Range Dim chkDate As Date Dim nRow As String chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday) Sheet9.Activate For ...
by Benmore
Sat Nov 18, 2017 10:27 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ถ้าเลือกใช้แบบ textbox จะสามารถเลือกข้อมูลมาแก้ไข ลบ ได้หรือไม่ค่ะ
by Benmore
Sat Nov 18, 2017 4:22 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ :D เมื่อปัญหาคือการ Search ก็ไม่ควรกล่าวถึงการบันทึก แยกประเด็นกันให้ชัด การสอบถามควรมุ่งไปที่การอธิบายปัญหาที่เกิดจากการ Search เป็นหลักครับ สรุปปัญหาคือต้องการค้นหาแล้วให้ข้อมูลแสดงใน ListBox ตัวอย่างการปรับ Code คือด้านล่าง แล้วต้องแก้ไขโค้ดตรงไหนเพิ่มค่ะ 'ค้น...
by Benmore
Fri Nov 17, 2017 8:56 am
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

Dim found As Boolean Dim txt As String Dim r As Range Dim chkDate As Date On Error Resume Next Dim nRow As String chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday) Sheet9.Activate For Each r In Sheet9.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants) If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text...
by Benmore
Fri Nov 17, 2017 8:47 am
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ 'Save Private Sub btsave_Click() On Error Resume Next If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ" Exit Sub End If Dim emptyRow As Integer Dim ct As Object Dim strTb1 As Variant Dim strTb3 As ...
by Benmore
Fri Nov 17, 2017 8:43 am
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

#24 เป็นการค้นหาข้อมูลค่ะ ไม่ใช่การบันทึกข้อมูล ให้ค้นหาข้อมูลในชีท 9 แล้วมาแสดงบน listbox ค่ะ ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ :D เมื่อต้องการบันทึกไปยัง Sheet9 ก็ต้องเขียน Code ให้บันทึกไปยัง Sheet9 ติดปัญหาแล้วเอามาถามกัน ใน Code ข้างต้นนี้เขียนเกียวกับ Sheet6 เกี่ยวกับการ Search สอดคล้องกับหั...
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 11:36 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 11:32 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

ชีท9 ค่ะ
มันก็ไม่แสดงค่ะ
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 6:29 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

ลองปรับโค้ดตามแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาดค่ะแต่ข้อมูลที่เลือกใน option button ไม่ถูกบันทึกลงในชีท 6 ค่ะ Private Sub btsave_Click() 'On Error Resume Next If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ" Exit Sub End If Dim emptyRow As Integer Dim ct As...
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 6:19 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ต้องการให้ค้นหาข้อมูลการเบิกด้วยวันที่ กับ รหัสค่ะ ตัวอย่าง :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: ชีทการเบิก(ชีท9) รหัส 009 |นาย ก |วันที่ 16 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว รหัส 010 |นาย ข |วันที่ 16 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว...
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 6:02 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

เข้าใจค่ะ แต่ที่ต้องการคือข้อมูลในชีทการเบิกคือชีท9 ค่ะ ไม่ใช้ข้อมูลในชีท6
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 4:44 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 553

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 4:16 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 553

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

มีตรงส่วนไหนที่บ่งบอกว่าเป็นการกำหนดให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่มีสถานะเป็นได้รับแล้วไหมค่ะ
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 3:23 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 50
Views: 553

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

ถ้าต้องการระบุชีทอื่นๆ ต้องเพิ่มตรงไหนถึงบอกว่าเอาเฉพาะที่มีสถานะเป็นได้รับแล้วค่ะ
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 2:55 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

ขอโทษด้วยค่ะน่าจะดึงผิดรูป
:ard: :ard: :ard:
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 2:30 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 33
Views: 240

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ภาพแสดงการรันโปรแกรมค่ะ ไม่มีข้อมูลจากชีทการเบิกมาแสดงใน listbox เลยคะ
ค้นหาด้วยวันที่ :ard:
1222.png

ค้นหาด้วยรหัส :ard:
3333.png
by Benmore
Thu Nov 16, 2017 2:28 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 33
Views: 281

Re: บันทึกข้อมูล

ภาพ 1 :ard:
รูป.png

เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้วตามภาพ
ภาพที่ 2 :ard:
342.png

ข้อมูลในวงกลมในภาพที่ 1 ไม่ถูกบันทึกลงในภาพที่สองค่ะ

Go to advanced search