🔊 โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
    1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
    2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22991 matches

by snasui
Sat Mar 24, 2018 1:00 pm
Forum: Excel
Topic: การรวมสัปดาห์
Replies: 2
Views: 35

Re: การรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรที่เซลล์ F6 ชีต H54 ตามด้านล่างครับ

=SUMPRODUCT(--ISNUMBER(MATCH(ข้อมูล!$D$3:$D$390,ROW(INDIRECT(LEFT($B6,10)+0&":"&RIGHT($B6,10)+0)),0)),--(ข้อมูล!$AY$3:$AY$390=F$5),ข้อมูล!$K$3:$K$390)

Enter > Copy ไป G6 แล้ว Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sat Mar 24, 2018 12:34 pm
Forum: Excel
Topic: ถามเรื่อง การ Pivot table
Replies: 3
Views: 33

Re: ถามเรื่อง การ Pivot table

koko_excel_tip wrote:
Sat Mar 24, 2018 11:40 am
หากมีหัวครบ อาจมีบางคอลัมน์ชื่อซ้ำกันก็ไม่ได้นะครับ
:D ในขั้นตอนการสร้างสามารถทำได้ โปรแกรมจะกำหนดชื่อ Field ใหม่ให้เป็นลักษณะของตัวเลขต่อท้ายให้ครับ แต่หากในขั้นตอนการกำหนดหัวคอลัมน์เอง จะกำหนดให้ชื่อซ้ำกันไม่ได้ครับ
by snasui
Sat Mar 24, 2018 11:17 am
Forum: Excel
Topic: ถามเรื่อง การ Pivot table
Replies: 3
Views: 33

Re: ถามเรื่อง การ Pivot table

:D สังเกตว่ามีหัวคอลัมน์ครบทุกคอลัมน์หรือไม่ การทำ PivotTable ทุกคอลัมน์จะต้องมี Field หรือหัวคอลัมน์ ห้ามเว้นว่างครับ
by snasui
Sat Mar 24, 2018 11:15 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลไปแสดงที่อีก sheet ค่ะ ทำตำแหน่งที่จัดวางสินค้าในคลังค่ะ
Replies: 2
Views: 34

Re: ต้องการดึงข้อมูลไปแสดงที่อีก sheet ค่ะ ทำตำแหน่งที่จัดวางสินค้าในคลังค่ะ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ชีต Reprt เซลล์ E2 คีย์ =IF(ISERR(SMALL(IF(data!$B$2:$B$81=$A2,ROW(data!$A$2:$A$81)-ROW(data!$A$2)+1),INT((COLUMNS($E2:E2)-1)/2)+1)),"",INDEX(INDEX(data!$A$2:$C$81,0,IF(ISODD(COLUMNS($E2:E2)),1,3)),SMALL(IF(data!$B$2:$B$81=$A2,ROW(data!$A$2:$A$81)-ROW(data!$A$2)+1),...
by snasui
Sat Mar 24, 2018 9:28 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีหาค่าฐานนิยม Mode ด้วยครับ
Replies: 4
Views: 46

Re: ขอวิธีหาค่าฐานนิยม Mode ด้วยครับ

:D ตัวอย่างสูตรใน Sheet2 เซลล์ B2 ครับ

=MODE(--OFFSET(Sheet1!C$1,MATCH($A2,Sheet1!$A$2:$A$62,0),0,COUNTIF(Sheet1!$A$2:$A$62,$A2)))

Enter > Copy ไปด้านชวาและลงด้านล่าง

กรุณาปรับช่วงเซลล์ในสูตรในตรงกับข้อมูลที่จะใช้จริง
by snasui
Sat Mar 24, 2018 8:50 am
Forum: Excel
Topic: range nameไม่ขึ้น
Replies: 4
Views: 51

Re: range nameไม่ขึ้น

:D การใช้ Range Name ข้ามไฟล์ หากไม่เปิดไฟล์ต้นทาง Validation จะทำงานไม่ได้และเป็นไปได้ด้วยว่าสูตร Sumprouduct จะทำงานไม่ได้ด้วยครับ

ช่วยอธิบายว่าหาเลขอัตโนมัติหมายถึงให้ทำงานลักษณะใด หากหมายถึงให้ Validation ทำงาน ผมตอบไปแล้วตามวรรคแรกครับ
by snasui
Fri Mar 23, 2018 7:12 pm
Forum: Excel
Topic: range nameไม่ขึ้น
Replies: 4
Views: 51

Re: range nameไม่ขึ้น

:D ไฟล์ range name2.xlsx มีการสร้าง Range Name ที่ชื่อว่า name88 ซึ่งอ้างอิงช่วงเซลล์มาจากไฟล์ range name.xlsx ชีตข้อมูล ช่วงเซลล์ $A$2:$A$9539 ครับ หากนำไฟล์ range name2.xlsx ไปใช้ที่คอมพิวเตอร์ตัวอื่นก็ต้องคัดลอกไฟล์ range name.xlsx ตามไปด้วยเพราะจะถูกไฟล์ range name2.xlsx อ้างอิงอยู่ตลอดไป นอกจาก...
by snasui
Thu Mar 22, 2018 9:45 pm
Forum: Excel
Topic: VBA lock sheet หลายๆ sheet พร้อมกัน
Replies: 6
Views: 96

Re: VBA lock sheet หลายๆ sheet พร้อมกัน

:D แนบไฟล์ล่าสุดมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
by snasui
Thu Mar 22, 2018 6:45 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่อง Code VBA Input ข้อมูลจากหน้า Form แล้วส่งข้อมูลไปบันทึกลงตาราง
Replies: 4
Views: 82

Re: สอบถามเรื่อง Code VBA Input ข้อมูลจากหน้า Form แล้วส่งข้อมูลไปบันทึกลงตาราง

:D ผมทดสอบแล้วพบว่า Code ทำงานได้ตามปกติครับ

Code นี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดพร้อมกันทั้งสองไฟล์ครับ
by snasui
Thu Mar 22, 2018 6:42 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจาก Form VBA ลงใน Excel
Replies: 3
Views: 48

Re: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจาก Form VBA ลงใน Excel

:D ลองดูตัวอย่างการเปิดไฟล์ด้วย Code ตาม Link นี้ครับ Workbooks.Open
ส่วน Code บันทึกข้อมูลลองศึกษาตาม Link นี้ครับ Record data
by snasui
Wed Mar 21, 2018 8:17 pm
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Message box เตือน : Large Operation
Replies: 1
Views: 34

Re: ปัญหา Message box เตือน : Large Operation

:D แสดงว่ากำลังใช้งาน Excel 32bit และเคยใช้พื้นที่ไปจำนวนมากหากจะจัดการกับพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องใช้ Memory ที่มากขึ้น แนวทางแก้ไข ให้นำไฟล์ไปจัดการกับ Excel 64bit ครับ การเข้าไปดู bit ของ Excel Excel 2010 เข้าเมนู File > Help > สังเกตตรง About Microsoft Excel Excel 2016 เข้าเมนู File > Account > About ...
by snasui
Wed Mar 21, 2018 8:09 pm
Forum: Excel
Topic: เลือก sheetที่เป็นเดือน 02 ต้องเขียน code vba อย่างไรคะ
Replies: 9
Views: 89

Re: เลือก sheetที่เป็นเดือน 02 ต้องเขียน code vba อย่างไรคะ

:D โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังทำงานกับเดือนไหนและ Code ไหน ดูได้จากชีตไหน เซลล์ไหน ช่วยแจ้งมาด้วยครับ
by snasui
Wed Mar 21, 2018 8:04 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจาก Form VBA ลงใน Excel
Replies: 3
Views: 48

Re: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจาก Form VBA ลงใน Excel

:D การทำงานลักษณะนั้นถ้าทำแบบง่าย ๆ ก็เขียน Code ที่ไฟล์ Inputdata ให้เปิดไฟล์ Database แล้ววางข้อมูล จากนั้น Save แล้วปิดไฟล์ไปครับ

หากมีการบันทึกพร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง ไฟล์ Database จะต้อง Share เอาไว้ด้วย Share ที่กล่าวถึงให้ทำผ่านเมนู Review > Share Workbook ครับ
by snasui
Wed Mar 21, 2018 8:00 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงรูปข้างหน้าชื่อ
Replies: 6
Views: 108

Re: แสดงรูปข้างหน้าชื่อ

:D การใช้ Code ล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับ

ต้องมีหลักการในการตรวจสอบว่าโปรแกรมจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเพิ่ม อันไหนมีอยู่แล้วจะต้องออกแบบและลองเขียนมาก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ

การนำภาพมาแสดงใน Excel ควรทำเท่าที่จำเป็นไม่ควรใช้ภาพเป็น Database เพราะ Excel ไม่เหมาะกับการเก็บภาพจำนวนมากครับ
by snasui
Wed Mar 21, 2018 7:56 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกรูปภาพกราฟ
Replies: 1
Views: 21

Re: บันทึกรูปภาพกราฟ

:D ตัวอย่างการปรับทึกไปที่ Drive F ครับ

Filename:="F:\ECR-DCN Approval status" & wk & ".JPG"

ต้องการให้ปลายทางอยู่ที่ใดต้องกำหนด Path ปลายทางเอาไว้ด้วยครับ อาจจะประกอบด้วย Drive\Folder\Sub Folder\ เช่นนี้เป็นต้น
by snasui
Wed Mar 21, 2018 7:48 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการคำนวณวันตามเงื่อนไข ไม่รวมวันหยุด
Replies: 3
Views: 56

Re: สอบถามเรื่องการคำนวณวันตามเงื่อนไข ไม่รวมวันหยุด

:D สูตรคำนวณวันทำงานแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ตามด้านล่างครับ

เซลล์ H10 คีย์

=WORKDAY.INTL(G10,H5,1)

Enter คำตอบคือ 14/11/2017 ไม่ใช่ 15/11/2017 ครับ
by snasui
Wed Mar 21, 2018 7:32 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่อง Code VBA Input ข้อมูลจากหน้า Form แล้วส่งข้อมูลไปบันทึกลงตาราง
Replies: 4
Views: 82

Re: สอบถามเรื่อง Code VBA Input ข้อมูลจากหน้า Form แล้วส่งข้อมูลไปบันทึกลงตาราง

:D ควรแจ้งปัญหามาด้วยว่า Code ที่เขียนมานั้นติดขัดบรรทัดใดจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว

จาก Code ที่เขียนมาเป็นการบันทึกข้ามไฟล์ ควรส่งไฟล์ปลายทางมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ

ในเบื้องต้นปรับการกำหนดค่าตัวแปร emptyRow เป็น emptyRow = WorksheetFunction.CountA(ws.Range("B:B")) + 2 ครับ
by snasui
Wed Mar 21, 2018 7:26 pm
Forum: Excel
Topic: Vlookup มากกว่า 1 ค่า
Replies: 4
Views: 533

Re: Vlookup มากกว่า 1 ค่า

:D Index ที่ใช้นี้เป็นแบบ Index(array,row_num) แปลว่าจากข้อมูลใน array ให้นำข้อมูลลำดับที่ row_num มาแสดง row_num ในที่นี้คือ SMALL(IF(ฐานข้อมูล!$A$4:$A$10=$A3,ROW(ฐานข้อมูล!$A$4:$A$10)-ROW(ฐานข้อมูล!$A$4)+1),COLUMNS($B3:B3)) นั่นเอง Small(array,k) หมายถึง จากข้อมูล array ให้นำค่าที่น้อยที่สุดในลำดั...